Bewoners nieuwe woningen (BNW)

Voor het onderzoek 'Bewoners Nieuwe Woningen' (BNW) werden er gegevens verzameld over bewoners die recent naar een nieuwbouwwoning waren verhuisd. Het betrof gegevens over de huidige- en vorig huisvestingssituatie van huishoudens inclusief woonuitgaven en inkomens. BNW was één van de oudste woningmarktonderzoeken, voor het eerst uitgevoerd in 1968. De enquête onder nieuwbouwbewoners is gedurende de looptijd in verschillende periodiciteiten uitgevoerd; jaarlijks (tot 2001), tweejaarlijks (2001-2009) en tenslotte driejaarlijks. Het laatste BNW is uitgevoerd in 2012 betreft de bewoners die in 2010 en 2011 een nieuwe woning hebben betrokken.