Kwalitatieve Woningregistratie (KWR)

De Kwalitatieve Woningregistratie (KWR) was een grootschalig onderzoek waarmee inzicht werd verkregen in de woon- en bouwtechnische kwaliteit van de woningvoorraad in Nederland. Het eerste KWR-onderzoek werd uitgevoerd van 1983 tot 1985, als opvolger van Kwalitatief Woningonderzoek (KWO) uit 1975. Daarna volgden KWR 1989-1991, 1994-1996 en 1999-2001. De gegevens voor de KWR werden verzameld d.m.v. woningopnames door bouwkundig experts en daaraan gekoppeld een bewonersenquĂȘte. De laatste KWR is in 2001 afgerond.