Woningbehoefte Onderzoek (WBO)

Het Woningbehoefte Onderzoek (WBO) was een basisonderzoek om de woonsituatie en woonwensen van huishoudens in Nederland in kaart te brengen. Het onderzoek kwam voort uit de algemene woning- en volkstellingen. Sinds 1964 werd om de 4 jaar zo'n onderzoek gehouden. Het WBO was het grootste enquĂȘteonderzoek op het terrein van wonen. Er werden gegevens verzameld over de samenstelling, de huisvestingssituatie, de sociaaleconomische positie, de woonwensen, de woning en de woonomgeving van huishoudens.