*===============================================================
VHUKO
*===============================================================
COMPUTE   VHuKo=-1.
.DO IF   (VKoopWon=1).
.      COMPUTE VHuKo=1.
.ELSE IF  (VMedeEig=1).
.      COMPUTE VHuKo=2.
.ELSE IF  (ABVHuKo=1).
.      COMPUTE VHuKo=1.
.ELSE IF  (ABVHuKo=2).
.      COMPUTE VHuKo=2.
.END IF.
RECODE   VHuKo (-1=SYSMIS).

 
*==============================================================
INKVAR
*==============================================================
COMPUTE InkVar = Vr89OPa .
VAR LABELS   InkVar 'besteedbaar hh-inkomen' .

 
*==============================================================
GRENSINK
*==============================================================
*** Bedragen slaan op 1997 (uit: volkshuisvesting in cijfers).
***           netto   belastbaar     bruto.
*** Modaal inkomen :  37312     52527     51000.
*** wettelijk min :  24477     29629     28928.
*** bedragen invullen en eventueel aanpassen .
COMPUTE GrensInk = 37312.

 
*==============================================================
MINLOON
*==============================================================
COMPUTE MinLoon = 24477.

 
*==============================================================
SMALLJ
*==============================================================
*** complicatie bij sociaal minimum: .
*** wordt gedefinieerd aan de hand van huishoudenssituatie .
*** bedragen gekregen via Wim Hulshof .
*** gaat om besteedbaar sociaal minimum en bedragen slaan op 1996 !! .
*** Bron: Sociaal-economische Maandstatistiek 1998 nummer 05 .
COMPUTE SMAllJ = 16000 .
*** alleenstaand 23-64 jaar .
COMPUTE SMAllO = 16100 .
*** alleenstaand 65+ jaar .
COMPUTE SMEpzJ = 22600 .
*** echtp zonder kind onder 65 jaar .
COMPUTE SMEpzO = 23000 .
*** echtp zonder kind boven 65 jaar .
COMPUTE SMEpm1 = 24200 .
*** echtp met 1 kind onder 65 jaar .
COMPUTE SMEpm2 = 26500 .
*** echtp met 2 kind onder 65 jaar .
COMPUTE SMEpm3 = 28400 .
*** echtp met 3 kind onder 65 jaar .
COMPUTE SMEOm1 = 22200 .
*** eenoudergezin met 1 kind .
COMPUTE SMEOm2 = 24500 .
*** eenoudergezin met 2 kind .
COMPUTE SMEOm3 = 25400 .
*** eenoudergezin met 3 kind .


  
*==============================================================
WIHSBOV, WIHSBEN
*==============================================================
COMPUTE WIHSBen = 330.
COMPUTE WIHSBov = 1085.
VAR LABELS   WIHSBen  Benedengrens huur woning IHS.
VAR LABELS   WIHSBov  Bovengrens huur woning IHS.

 
*==============================================================
KLGRENS
*==============================================================
*** Een bepaalde indeling van IHS-bedragen.
COMPUTE KlGrens = 1000.
VAR LABELS   KlGrens  'Een bepaalde indeling van IHS-bedragen'.

 
*==============================================================
POTIHSJE
*==============================================================
*** IHS-grenzen huurders.
COMPUTE PotIhsJE = 36500.
*** Potentieel IHS eenp.hh.
COMPUTE PotIhsOE = 30750.
*** Potentieel IHS eenp.hh, 65+.
COMPUTE PotIhsJM = 48600.
*** Potentieel IHS meerphh.
COMPUTE PotIhsOM = 40500.
*** Potentieel IHS meerphh, 65+.
VAR LABELS   PotIhsJE 'Pot.IHS eenp hh, qua ink'.
VAR LABELS   PotIhsOE 'Pot.IHS eenp hh, 65+, qua ink'.
VAR LABELS   PotIhsJM 'Pot.IHS meerphh, qua ink'.
VAR LABELS   PotIhsOM 'Pot.IHS meerphh, 65+, qua ink'.

 
*==============================================================
HUURGK
*==============================================================
*** Huur- en koopprijsgrenzen.
COMPUTE HuurGk = 701.
COMPUTE HuurAftE = 823.
COMPUTE HuurAftM = 882.
COMPUTE HuurBt = 939.
COMPUTE KoopGk = 210.
COMPUTE KoopBt = 300.
VAR LABELS   HuurGk  Bovengrens goedkope huurwoningen.
VAR LABELS   HuurBt  Bovengrens betaalbare huurwoningen.
VAR LABELS   HuurAftE  Onder aftoppingsgrens 1 en 2 p hh.
VAR LABELS   HuurAftM Onder aftoppingsgrens 3 en meer p hh.
VAR LABELS   KoopGk  Bovengrens goedkope koopwoningen.
VAR LABELS   KoopBt  Bovengrens betaalbare koopwoningen.

 
*==============================================================
PEILDAT
*==============================================================
*** Peildatum huidige WBO (enquetejaar).
COMPUTE PeilDat = StrtDBas - (TRUNC(StrtDBas/10000))*10000.
VAR LABELS   PeilDat  Peiljaar .

 
*==============================================================
KNDBY
*==============================================================
*** variabele naam kinderbijslag .
DO IF     (SYSMIS(YKBSPA)).
.       COMPUTE KNDBY=YKBS.
ELSE.
.       COMPUTE KndBy=YKBS+YKBSPA.
END IF.


 
*==============================================================
Woonlasten inbegrepen in de huur.
*==============================================================
*** bedrag service wbv eengezins .
COMPUTE FlByWbvE = 11 .
*** bedrag service wbv meergezins .
COMPUTE FlByWbvM = 47 .
*** bedrag service overheid eengezins .
COMPUTE FlByOvhE = 8 .
*** bedrag service overheid meergezins .
COMPUTE FlByOvhM = 49 .
*** bedrag service anders eengezins .
COMPUTE FlByAndE = 25 .
*** bedrag service anders meergezins .
COMPUTE FlByAndM = 76 .
*** bedrag service rest eengezins .
COMPUTE FlByRstE = 53 .
*** bedrag service rest meergezins .
COMPUTE FlByRstM = 53 .

COMPUTE BWater = 32 .
*** bedrag water .
COMPUTE BVek  = 83 .
*** bedrag verwarming eengezins klein .
COMPUTE BVem  = 99 .
*** bedrag verwarming eengezins middel .
COMPUTE BVeg  = 110 .
*** bedrag verwarming eengezins groot .
COMPUTE BVmk  = 82 .
*** bedrag verwarming meergezins klein .
COMPUTE BVmm  = 96 .
*** bedrag verwarming meergezins middel .
COMPUTE BVmg  = 101 .
*** bedrag verwarming meergezins groot .
COMPUTE BCai  = 12 .
*** bedrag CAI .
COMPUTE BKabel = 12 .
*** bedrag kabel .


 
*==============================================================
HUKO
*==============================================================
***-HuKo Huurder of Koper.
*** Door een andere routing is dit kenmerk verdeeld over 3 variabelen .
*** NEW: berekening verbeterd per 21/5.
COMPUTE HuKo = 4.
IF (KoopWon=1) HuKo = 1 .
IF ((Huur1=1) OR (Huur2 = 1)) HuKo = 2 .
IF ((Huur1=3) OR (Huur2 = 3)) HuKo = 2 .
IF ((HuKo=4) AND (Huur1=4))  HuKo=1 .
IF ((HuKo=4) AND (KoopWon=3)) HuKo=2 .
IF ((HuKo=4) AND (HuurEig=1)) HuKo=1 .
IF ((HuKo=4) AND (HuurEig=2)) HuKo=2 .

VAR LABELS   HuKo   'Huurder of Koper'.
VALUE LABELS  HuKo
        1 'Koper'
        2 'Huurder'.

  
*==============================================================
MEDEHU, MEDEEIG
*==============================================================
***-MedeHu   Medehuurder.
***-MedeEig  Medeeigenaar.

* Als de ondervraagde persoon in het huishouden tot de categorieen.
* overige familie of geen familie van het hoofd behoort (PlHhOp=5,6,7,8,9,10,11,12,13).
* dan wordt gekeken of hij mede-eigenaar danwel mede-huurder is .
* aangepast aan routing van medehuurders en -eigenaren.
* dus ook kinderen kunnen medehuurder/-koper zijn.

COMPUTE OvLid = 0 .
COMPUTE AanTekn = 0 .
DO REPEAT Tel=1 2 3 4 5 6 7 8/
      PlHh = PlHh1 PlHh2 PlHh3 PlHh4 PlHh5 PlHh6 PlHh7 PlHh8.
IF ( (RegOP=Tel) AND (ANY(PlHh,5,6,7,8,9,10,11,12,13) ) AND ( ANY(RegOP,WieTekn1 TO WieTekn8) ) )OvLid=1.
END REPEAT.
IF ( ( ANY(RegOP,WieTekn1 TO WieTekn8) OR
    ANY(ReglPart,WieTekn1 TO WieTekn8) ) AND (OvLid=1) ) AanTekn=1.
COMPUTE MedeEig=2.
COMPUTE MedeHu=2.
IF ((AanTekn=1) AND (HuKo=1)) MedeEig=1.
IF ((AanTekn=1) AND (HuKo=2)) MedeHu=1.

VAR LABELS   MedeEig 'MedeEigenaar ja/nee'
        MedeHu  'MedeHuurder ja/nee'.
VALUE LABELS  MedeEig
        1 'ja'
        2 'nee'.
VALUE LABELS  MedeHu
        1 'ja'
        2 'nee'.

 
*==============================================================
HVS
*==============================================================
***-Hvs    huisvestingssituatie.
* alleen de niet-medehuurders/-eigenaars krijgen HVS=6.
COMPUTE hvs = -1 .
DO IF RANGE(SoortWon,1,8).
COMPUTE    hvs=SoortWon.
END IF .
*** eengez, flat, boerderij, bedrijfsw wordt woning .
*** wooneenheid wordt onzelfstandige wooneenheid .
*** slooppand, onbewoonbare woning wordt woning .
RECODE     hvs
         ( 1 THRU 4=1)
         (     5=3)
         ( 6 THRU 7=1) .
*** wooneenheid/geen anderen/eigen keuken en toilet ->zelfstandige wooneenheid.
DO IF     ANY(hvs,3).
. DO IF    (MrHHIPD EQ 2).
*** Mrhhipd eq 2 = geen anderen in huishouden.
. DO IF    (KeukenIW EQ 1).
.  IF     (ToiletIW EQ 1)     hvs=2.
. END IF.
. END IF.
END IF.
*** onderhuur wordt inwonend .
IF       (HHOnderh eq 1)     hvs=5.
*** familie of overige leden (als geen medehuurder/eigenaar) wordt lid huishouden .
DO IF     ANY(PlHhOP,5,6,7,8,9,10,11,12,13).
.IF      ((MedeEig=2) AND (MedeHU=2)) hvs=6.
END IF.

***Correctie van woning naar wooneenheden indien meer dan 3 huishoudens op het adres .
IF       (hvs=1 & MrHHIPD=1 & PNNHH>1) hvs=2.
*** deel van woning, kamerverhuurpand, hotel/pension, verpleeg/studentenhuis wordt onzelfstandige wooneenheid .
IF       ANY(SrtWoonr,1,2,3,4) hvs=3.
*** recreatiewoning, woonkeet/barak, woonwagen, woonboot of anders wordt BAR .
IF       ANY(AardAdr,1,2,3,4,5) hvs=4.
*** nog niet toegedeeld aan een categorie wordt lid huishouden .
IF       (hvs = -1)       hvs=6.

VAR LABELS   hvs   'Huidige Huisvestingssituatie' .
VALUE LABELS  hvs
        1 'Woning'
        2 'Zelfst.Wooneenheid'
        3 'Onzlfst. Wooneenheid'
        4 'BAR'
        5 'Inwonend'
        6 'Lid Huishouden'.


 
*==============================================================
VERH
*==============================================================
***-Verh    Verhuisgeneigdheid kort.
* Nodig voor de afleidingen van andere vars (precies hetzelfde gebleven).
IF       (VerhWens EQ 1)     Verh=4.
IF       ANY(VerhWens,2,3,4)   Verh=1.
IF       (VerhWens EQ 5)     Verh=2.
IF       (GedwVerh = 1)      Verh=3.

VAR LABELS   Verh  'Verhuisgeneigdheid kort'.
VALUE LABELS  Verh
        1 'Verhuisgeneigd'
        2 'Huisv Gevonden'
        3 'Gedwongen Verh'
        4 'Nt-Verhuisgeneigd'.

 
*==============================================================
GHVS
*==============================================================
***-GHvs    gewenste huisvestingssituatie .
* LET OP : - BIJ GEWENST SOORT WONING WEET NIET EN WONEND IN WONING EN.
*      LEEFTIJD TUSSEN 25 EN 65 DAN WORDT GHvs 1.
* LET OP : - WOONRUIMTE VOOR WOONGROEPEN IS BAR.

DO IF     ANY(Verh,1,2,3).
*** eengez, flat, boerderij, bedrijfsw wordt woning .
*** slooppand, onbewoonbare woning wordt woning .
*** nu alle bejaarden onzelfstandig wordt BAR.
* fout verbeterd: centraal wonen wordt weer GHVS=1.
* fout verbeterd: voor leden GHVS=4.
.DO IF   ANY(GSoortWo,1,2,3,4,7).
.      COMPUTE GHvs=1.
.ELSE IF  ANY(GSoortWo,5,6).
      COMPUTE GHvs=2.
.ELSE IF  ANY(GSrtWonr,1,2).
.      COMPUTE GHvs=3.
.ELSE IF  ANY(GSrtWonr,3,4).
.      COMPUTE GHvs=2.
.ELSE IF  ANY(GAndSrt,1,2,3,4).
.      COMPUTE GHvs=2.
.ELSE IF  (GAndSrt=5).
.      COMPUTE GHvs=6.
.ELSE.
.      COMPUTE GHVS=0.
.END IF.

* NEW: verwijderd op 21/5: als onbekend maar woning => hvs=1.
.IF      (GOudWZlf EQ 2)                GHvs=2.
.IF      (GGem EQ 3)                  GHvs=5.
.IF      (RelaToek EQ 1)                GHvs=4.
.IF      (ANY(RelaAnd,1,2,5,6))            GHVS=4.
.IF      (ANY(RelaAnd,3,4,7,8) AND (TTEKENC=2))    GHVS=4.
.IF      (samhhnv=1) and (ttekenc=2) and (plhhop>4)  GHVS=4.
.IF      (samhhnv=2) and (ggroothh>1) and (any(toekhh,2,5)) and (optoekhh=2) GHVS=4.
ELSE.
.RECODE    GHVS (ELSE=SYSMIS).
END IF.


VAR LABELS   GHvs 'Gewenste Huisvestingssituatie'.
VALUE LABELS  GHvs
        1 'Woning'
        2 'BAR'
        3 'Inwonend'
        4 'Lid Huishouden'
        5 'Buitenland'
        6 'Anders'.

 
*==============================================================
VHVS
*==============================================================
***-VHvs    vorige huisvestingssituatie .
* LET OP : - WONINGEN NET ZO INDELEN ALS BIJ Hvs.
* LET OP : - HET INWONEND- OF LID HSH-ZIJN GAAT BY VHVS VOOR BAR-BEWONER.
DO IF     NOT (AantVerh=-1).
.COMPUTE VHvs = 0 .
*** eengez, flat, boerderij, bedrijfsw wordt woning .
*** slooppand, onbewoonbare woning wordt woning .
.IF ANY(VSoortWo,1,2,3,4,6,7)     VHvs = 1 .
*** wooneenheid wordt wooneenheid/BAR .
.IF ANY(VSoortWo,5)          VHvs=2 .
.IF ANY(VSoortWr,1,2,3,4)       VHvs=2.
.IF ANY(VAardAdr,1,2,3,4,5)      VHvs=2.
.IF (ZelfdeHH=1) AND (Hvs=6)      VHvs=4.
.IF (RelatV=1)             VHvs=4.
.IF ANY(AnderV,2,3,4,5,6)       VHvs=4.
.IF ANY(AnderV,7,8)          VHvs=3.
.IF (AdrJrNed=1)            VHvs=5.
ELSE.
.RECODE     VHvs
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.
IF (vhvs=0) VHvs = 4 .

VAR LABELS   VHvs  'Vorige Huisvestingssituatie'.
VALUE LABELS  VHvs
        1 'Woning'
        2 'Wooneenheid/BAR'
        3 'Inwonend'
        4 'Lid Huishouden'
        5 'Buitenland'
        6 'Anders'.


 
*==============================================================
SOCMIN
*==============================================================
***-SocMin   Inkomen wel of niet beneden sociaal minimum .
COMPUTE SocMin=0.
*** wordt getest op hhsamst, lft en bepaalde inkomensgrens, zie aanpassingenblok .
IF (SamHhUit=1 AND LftOp<65 AND InkVar>SMAllJ) SocMin=1 .
IF (SamHhUit=1 AND LftOp>64 AND InkVar>SMAllO) SocMin=1 .
IF ( (SamHhUit=2 OR (SamHhUit GE 24 AND SamHhUit LE 29))
   AND LftOp<65 AND InkVar>SMEpzO)      SocMin=1 .
IF ( (SamHhUit=2 OR (SamHhUit GE 24 AND SamHhUit LE 29))
   AND LftOp>64 AND InkVar>SMEpzO)      SocMin=1 .
IF ( (SamHhUit=3 OR (SamHhUit GE 9 AND SamHhUit LE 13))
   AND InkVar>SMEpm1)            SocMin=1 .
IF ( (SamHhUit=4 OR (SamHhUit GE 14 AND SamHhUit LE 17))
   AND InkVar>SMEpm2)            SocMin=1 .
IF ( ((SamHhUit GE 5 OR SamHhUit LE 8) OR (SamHhUit GE 18 AND SamHhUit LE 23))
   AND InkVar>SMEpm3)            SocMin=1 .
IF ( (SamHhUit=30 OR (SamHhUit GE 37 AND SamHhUit LE 42))
   AND InkVar>SMEOm1)            SocMin=1 .
IF ( (SamHhUit=31 OR (SamHhUit GE 43 AND SamHhUit LE 47))
   AND InkVar>SMEOm2)            SocMin=1 .
IF ( ((SamHhUit GE 32 OR SamHhUit LE 36) OR (SamHhUit GE 48 AND SamHhUit LE 57))
   AND InkVar>SMEOm3)            SocMin=1 .

VAR LABELS   SocMin 'Wel of Niet Sociaal Minimum'.
VALUE LABELS  SocMin
        0 'beneden soc. min.'
        1 ' boven soc. min.'.

 
*==============================================================
INKMODAL
*==============================================================
***-InkModal  Inkomen naar 1 2 3 keer modaal .
COMPUTE InkModal=0.
*** GrensInk, MinLoon staan in aanpassingenblok .
IF (InkVar GE  3*GrensInk)  InkModal = 7.
IF (InkVar LE  3*GrensInk)  InkModal = 6.
IF (InkVar LE  2*GrensInk)  InkModal = 5.
IF (InkVar LE 1.5*GrensInk)  InkModal = 4.
IF (InkVar LE   GrensInk)  InkModal = 3.
IF (InkVar LE   MinLoon)  InkModal = 2.
IF (SocMin = 0)        InkModal = 1.

VAR LABELS   InkModal 'Inkomensklassen (cumulatief)'.
VALUE LABELS  InkModal
        1 'beneden soc. min.'
        2 'beneden minimum loon'
        3 'beneden modaal'
        4 'tot 1,5 keer modaal'
        5 'tot 2 keer modaal'
        6 'tot 3 keer modaal'
        7 '> 3 keer modaal'.


 
*==============================================================
GWMHAND
*==============================================================
***-GWMHand  gewenste woningmarkthandeling .
*** als verhuisgeneigd, wordt gekeken wat voor soort handeling men gaat doen .
DO IF     ANY(Verh,1,2,3).
.COMPUTE    GWMHand=6.
.DO IF     (GHvs EQ 1).
. IF      ANY(Hvs,2,3,4,5,6) GWMHand=1.
. IF      (Hvs EQ 1)     GWMHand=3.
.END IF.
*** Doorstromer.
.DO IF     (GWMHand EQ 3).
. IF      ((BeschkBy EQ 2) OR ANY(SoortWon,6,7)) GWMHand=2.
.END IF.
.DO IF     ((Hvs EQ 1) AND (BeschkBy EQ 1) AND
         (SoortWon NE 6 OR SoortWon NE 7)).
. IF      ANY(GHvs,2,3,4,5,6) GWMHand=4.
. IF      (GGem EQ 3) GWMHand=5.
.END IF.
ELSE.
.RECODE    GWMHand
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.

VAR LABELS   GWMHand 'Woningmarkthandeling Gewenste Verhuizing'.
VALUE LABELS  GWMHand
        1 'Starter'
        2 'Semi-starter'
        3 'Doorstromer'
        4 'Woningverlater'
        5 'Buitenland'
        6 'Gn WonMarktHand'.


 
*==============================================================
GWMHAND
*==============================================================
***-VWMHand  vorige woningmarkthandeling .
* LET OP : - STARTERS WAARVAN DE VORIGE BAR EEN ONBEWOONBAAR.
*      VERKLAARDE WONING IS WORDEN GEREKEND TOT DE SEMI-STARTERS.
* LET OP : - DOORSTROMERS UIT ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN OF.
*      WAARVAN DE WONING NIET BESCHIKBAAR KOMT WORDEN GEREKEND.
*      TOT SEMI-STARTERS.
* LET OP : - WONINGVERLATERS EN EMIGRANTEN WORDEN ALLEEN ALS ZODANIG.
*      ONDERSCHEIDEN ALS ZE EEN WONING BEWONEN DIE BIJ VerhUIZING.
*      WEER BESCHIKBAAR KOMT.

*** in de afgelopen 4 jaar een keer verhuisd .
DO IF     NOT (AantVerh=-1).
.COMPUTE                    VWMHand=6.
.DO IF     (Hvs EQ 1).
. IF      ANY(VHvs,2,3,4,5)        VWMHand=1.
. IF      (VHvs EQ 1)           VWMHand=3.
.END IF.
.DO IF     ANY(Hvs,2,3,4,5,6).
. IF      (VHvs EQ 1 AND VBeschik EQ 1)  VWMHand=4.
.END IF.
.IF (AltInNed=2) AND (AdrJrNed=1)        VWMHand=5.
.IF      (VWMHand EQ 1 AND ANY(VSoortWo,6,7)) VWMHand=2.
.IF      (VWMHand EQ 3 AND VBeschik EQ 2) VWMHand=2.
ELSE.
.RECODE    VWMHand
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.

VAR LABELS   VWMHand 'Woningmarkthandeling Vorige Verhuizing'.
VALUE LABELS  VWMHand
        1 'Starter'
        2 'Semi-starter'
        3 'Doorstromer'
        4 'Woningverlater'
        5 'Buitenland'
        6 'Gn WonMarktHand'.


 
*==============================================================
AKTIEF
*==============================================================
***-Aktief   mate van activiteit woningzoeken .
DO IF     ANY(Verh,1,2,3).
.COMPUTE    Aktief=0.
*** alleen voor toekomstige huurders of nog geen voorkeur .
.DO REPEAT   HulpVar=Actief11 TO Actief15.
.IF      ((GHuKo=WH OR GHuKo=3) AND (HulpVar LE 5)) Aktief=Aktief+1.
.END REPEAT.
*** zowel voor toekomstige huur als koop .
.DO REPEAT   HulpVar=Actief21 TO Actief23.
.IF      (HulpVar LE 3) Aktief=Aktief+1.
.END REPEAT.
.DO REPEAT   HulpVar=Actief31 TO Actief34.
.IF      (HulpVar LE 4) Aktief=Aktief+1.
.END REPEAT.
.RECODE    Aktief(0=13).
ELSE.
.RECODE    Aktief
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.

VAR LABELS   Aktief 'Mate van Aktiviteit Woningzoeken'.
VALUE LABELS  Aktief
        1 '1 Activiteit'
        2 '2 activiteiten'
        3 '3 activiteiten'
        4 '4 activiteiten'
        5 '5 activiteiten'
        6 '6 activiteiten'
        7 '7 activiteiten'
        8 '8 activiteiten'
        9 '9 activiteiten'
       10 '10 activiteiten'
       11 '11 activiteiten'
       12 '12 activiteiten'
       13 'Geen activiteiten'.

 
*==============================================================
URGGRAAD
*==============================================================
***-UrgGraad  Urgentiegraad gewenste verhuizing .
DO IF     ANY(Aktief,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12).
.RECODE    NietGvBy
        (MISSING=21).
END IF.

DO IF     ANY(Verh,1,3).
.COMPUTE    UrgGraad=1.
.DO IF     (UrgGraad EQ 1).
. IF      ANY(VerhWens,1,3,4,5) UrgGraad=2.
.END IF.
.DO IF     (UrgGraad EQ 2).
. IF      ANY(VerhWens,2,3,4,5) AND (NietGvBy NE 5)
        AND ANY(Aktief,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) UrgGraad=3.
.END IF.
.DO IF     (UrgGraad EQ 3).
. IF      ((AcPasWon EQ 1 AND ANY(Termyn,1,2)) OR
        (ANY(Termyn,1,2) AND ANY(AcPasWon,1,9))) UrgGraad=4.
.END IF.
ELSE IF    (Verh EQ 2).
.COMPUTE    UrgGraad=5.
ELSE.
.RECODE    UrgGraad
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.

VAR LABELS   UrgGraad 'Urgentiegraad Gewenste Verhuizingen'.
VALUE LABELS  UrgGraad
        1 'Verhuiz.onzeker'
        2 'Verhuizing zeker'
        3 '>hlf jr,akt zoek'
        4 'binn 1 jr,acc wo'
        5 'al hv gevonden'.

* gaat alleen goed als regionale classificatie van BWSGeb, GBWSGeb en VBWSGeb is opgenomen.

 
*==============================================================
GMIGRANT
*==============================================================
***-GMigrant  Aard gewenste verhuizing BWSGeb .
DO IF     ANY(Verh,1,2,3).
*** een categorie niet te traceren toegevoegd .
.COMPUTE    GMigrant=6.
*** uitgebreid met verhuizing tussen provincies .
.IF      (Prov NE GProv)   GMigrant=4.
.IF      (BWSGeb EQ GBWSGeb) GMigrant=2.
.IF      (BWSGeb NE GBWSGeb) GMigrant=3.
.IF      (GGem EQ 1)  GMigrant=1.
.IF      (GGem EQ 3)  GMigrant=5.
ELSE.
.RECODE     GMigrant
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   GMigrant 'Aard gewenste verhuizing BWSGeb'.
VALUE LABELS  GMigrant
        1 'Binnen Gemeente'
        2 'Binnen BWSGeb'
        3 'Tussen BWSGeb'
        4 'in ieder geval tussen provincies'
        5 'Naar buitenland'
        6 'niet te traceren'.

 
*==============================================================
VMIGRANT
*==============================================================
***-VMigrant  Aard vorige verhuizing BWSGeb .
*DO IF     ((AdrJrNed=1) OR (JrKomWon GE 1994) OR (Voor1994=2)).
DO IF     NOT (AantVerh=-1).
.COMPUTE    VMigrant=3.
.IF      (BWSGeb EQ VBWSGeb)      VMigrant=2.

.IF      (VGemCode EQ GemCode)     VMigrant=1.
.IF (AltInNed=2) AND (AdrJrNed=1)   VMigrant=4.
ELSE.
.RECODE    VMigrant
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   VMigrant 'Aard Vorige Verhuizing -BWSGeb-'.
VALUE LABELS  VMigrant
        1 'Binnen gemeente'
        2 'Binnen BWSGeb'
        3 'Tussen BWSGeb'
        4 'uit buitenland'.
EXECUTE.


 
*==============================================================
GVRAG
*==============================================================
***-GVrag   woningvraag op tijdstip onderzoek .
*       is verhuisgeneigd  niet uit buitenl .
DO IF     (ANY(Verh,1,2,3) AND (GWMHand NE 5)) .
*** zoekt woning.
.IF (GHvs EQ 1)     GVrag = 2.
*** binnen 1 jr of al hv gevonden.
.IF (ANY(UrgGraad,4,5)) GVrag = 1.
ELSE.
.RECODE    GVrag
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.

VAR LABELS   GVrag 'Woningvraag op tijdstip onderzoek'.
VALUE LABELS  GVrag
        1 'Urgente vraag'
        2 'potent. vraag'.


 
*==============================================================
WONVRAG
*==============================================================
***-WonVrag  woningvraag ivm urgentie en huisvestingssituatie .
COMPUTE    WonVrag=GWMHand.
RECODE     WonVrag
           (1 = 3)
           (2 = 2)
           (3 = 1)
           (4,5=10)
           (6 =11).
DO IF     (WonVrag EQ 3).
.IF      (Hvs EQ 6) WonVrag=4.
END IF.
DO IF     ANY(WonVrag,1,2,3,4).
. IF      (GVrag EQ 2) WonVrag=WonVrag+4.
END IF.
DO IF     (WonVrag EQ 10).
. IF (ANY(Aktief,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) AND ANY(GHvs,2,3,4,5,6)) WonVrag=9 .
***        actief aan het zoeken        gewenst hvs is geen woning.
END IF.

VAR LABELS   WonVrag 'Woningvraag ivm urgentie en huisvsituatie'.
VALUE LABELS  WonVrag
        1 'Urg Doorstromer'
        2 'Urg Semi-starter'
        3 'Urg  BAR,Inwon'
        4 'Urg  Lid Huish'
        5 'Pot Doorstromer'
        6 'Pot Semi-starter'
        7 'Pot  BAR,Inwon'
        8 'Pot  Lid Huish'
        9 'Urg  Woningverl'
        10 'Pot  Woningverl'
        11 'Overige Verhuiz'.

 
*==============================================================
GVRAGSD
*==============================================================
*** NEW: op verzoek van VROM.
***-GVRAGSD.

* LET OP : - SEMISTARTERS ZIJN GEREKEND TOT STARTERS.
COMPUTE    GVRAGSD=WONVRAG.
RECODE     GVRAGSD
		   (1  =1)
		   (2,3,4=2)
		   (5  =3)
		   (6,7,8=4)
		   (ELSE =SYSMIS).
VAR LABELS   GVRAGSD 'Woningvraag ivm urgentie en HVS kort'.
VALUE LABELS  GVRAGSD
        1 'Urg. doorstromer'
        2 'Urg. starter'
        3 'Pot. doorstromer'
        4 'Pot. starter'.


 
*==============================================================
VVRAGSD
*==============================================================
***-VVRAGSD.

* LET OP :- SEMI-STARTERS ZIJN GEREKEND TOT STARTERS.
COMPUTE    VVRAGSD=VWMHAND.
RECODE     VVRAGSD
		   (3  =1)
		   (1,2 =2)
		   (ELSE=SYSMIS).
VAR LABELS   VVRAGSD 'Vorige woningmarkthandeling kort'.
VALUE LABELS  VVRAGSD
        1 'Doorstromer'
        2 'Starter'.


 
*==============================================================
AANDGR
*==============================================================
***-AandGr   Aandachtsgroep .
*** was in 1994 gebaseerd aan de hand van SamstHh1: samenstelling huish 1.
*** Variabele heet nu SamHhUit, wordt gemaakt in CBS-afleidingen.
*** inkomensgrenzen van aandachtsgroep staan in aanpassingenblok .
DO IF     (SamHhUIT EQ 1).
.DO IF     (SYSMIS(KndBy)).
. COMPUTE   HulpVar=InkVAR .
.ELSE.
. COMPUTE   HulpVar=InkVar-KndBy.
.END IF.
.IF      (HulpVar LE AandEpHh) AandGr = 1.
.IF      (HulpVar GT AandEpHh) AandGr = 2.
*** Wat te doen met SYSMIS?? .
END IF.

DO IF     (SamHHUIT GT 1).
.DO IF     (SYSMIS(KndBy)).
. COMPUTE   HulpVar=InkVar.
.ELSE.
. COMPUTE   HulpVar=InkVar-KndBy.
.END IF.
.IF      (HulpVar LE AandMpHh) AandGr = 3.
.IF      (HulpVar GT AandMpHh) AandGr = 4.
*** Wat te doen met SYSMIS?? .
END IF.

VAR LABELS  AandGr 'Aandachtsgroep-niet aandachtsgroep'.
VALUE LABELS AandGr
       1 'Eenp.Hh aandgr'
       2 'Eenp.Hh niet-aandgr'
       3 'meerp.Hh aandgr'
       4 'meerp.Hh niet-aandgr'.

 
*==============================================================
AANDGR2
*==============================================================
***-AandGr2  Aandachtsgroep in twee klassen .
COMPUTE    AandGr2=AandGr.
RECODE    AandGr2
       (1,3=1)
       (2,4=2).

VAR LABELS  AandGr2 'Aandachtsgroep 2 klassen'.
VALUE LABELS AandGr2
       1 'Aandachtsgroep'
       2 'Geen Aandachtsgroep'.


 
*==============================================================
VORM
*==============================================================
***-Vorm    Woonvorm huidige woning .
DO IF     (Hvs EQ 1).
. DO IF    (SoortWon EQ 2) .
.       COMPUTE Vorm=2.
. ELSE.
.       COMPUTE Vorm=TypWon.
. RECODE    Vorm
           (1 THRU 4=1)
           (5    =2).
. END IF.
ELSE.
.RECODE    Vorm
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   Vorm   'Woonvorm huidige woning'.
VALUE LABELS  Vorm
        1 'Eengezinswoning'
        2 'Meergezinswoning'.

 
*==============================================================
VORMKAM
*==============================================================
***-VormKamm  Woonvorm en aantal kamers huidige woning .
* De variabele Kamers komt uit POLS.
.DO IF     (Hvs EQ 1).
. DO IF    (Vorm EQ 1).
. RECODE   Kamers
           (1 THRU 3=1)
           (4    =2)
           (5 THRU HI=3)
        INTO VormKam.
. END IF.
. DO IF    (Vorm EQ 2).
. RECODE    Kamers
           (1 THRU 3=4)
           (4 THRU HI=5)
        INTO VormKam.
. END IF.
ELSE.
.RECODE    VormKam
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.

VAR LABELS   VormKam 'Woonvorm en aantal kamers huidige woning' .
VALUE LABELS  VormKam
        1 'Eengez, 1-3 kamers'
        2 'Eengez, 4  kamers'
        3 'Eengez, 5 em kamers'
        4 'Meergz, 1-3 kamers'
        5 'Meergz, 4 em kamers'.


 
*==============================================================
VVORM
*==============================================================
***-VVorm   Woonvorm vorige woning.
DO IF     (VHvs EQ 1).
.RECODE    VSoortWo
          (    2=2)
          (    1=1)
          (3 THRU 7=1)
        INTO VVorm .
ELSE.
.RECODE    VVorm
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   VVorm 'Woonvorm vorige woning'.
VALUE LABELS  VVorm
        1 'Eengezinswoning'
        2 'Meergezinswoning'.


 
*==============================================================
VVORMKAM
*==============================================================
***-VVormKam  Woonvorm en aantal kamers vorige woning .
DO IF     (VHvs EQ 1).
.DO IF     (VVorm EQ 1).
. RECODE    VKamers
          (1 THRU 3=1)
          (4    =2)
          (5 THRU HI=3)
        INTO VVormKam.
.END IF.
.DO IF     (VVorm EQ 2).
. RECODE    VKamers
          (1 THRU 3=4)
          (4 THRU HI=5)
        INTO VVormKam.
.END IF.
ELSE.
.RECODE    VVormKam
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.

VAR LABELS   VVormKam 'Woonvorm en aantal kamers vorige woning'.
VALUE LABELS  VVormKam
        1 'Eengez, 1-3 Krs'
        2 'Eengez, 4  Krs'
        3 'Eengez,5 em Krs'
        4 'Meerge, 1-3 Krs'
        5 'Meerge,4 em Krs'.

  
*==============================================================
GVORM,GVORMK
*==============================================================
***-GVorm   Woonvorm gewenste woning .
***-GVormKam  Woonvorm en aantal kamers gewenste woning .
DO IF     (GHVS EQ 1 ).
.COMPUTE    GVorm=GTypWon.
.RECODE    GVorm
          (1 THRU 4=1)
          (ELSE=2).
.DO IF     (GVorm EQ 1).
. RECODE    GKamer
           (1 THRU 3=1)
           (4    =2)
           (5 THRU HI=3)
        INTO GVormKam.
.END IF.
.DO IF     (GVorm EQ 2).
. RECODE    GKamer
           (1 THRU 3=4)
           (4 THRU HI=5)
        INTO GVormKam.
.END IF.
ELSE.
.RECODE    GVorm
        (ELSE=SYSMIS).
.RECODE    GVormKam
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   GVorm  'Woonvorm gewenste woning'
        GVormKam 'Woonvorm en aantal kamers gewenste won' .
VALUE LABELS  GVorm
        1 'Eengezinswoning'
        2 'Meergezinswoning'.
VALUE LABELS  GVormKam
        1 'Eengez, 1-3 krs'
        2 'Eengez, 4  krs'
        3 'Eengez,5 em krs'
        4 'Meergz, 1-3 krs'
        5 'Meergz,4 em krs'.


 
*==============================================================
BJAARK
*==============================================================
***-BJaarK   Bouwjaarklasse kort .
*** let op: na 2000 toevoegen van een nieuwe klasse.
*** afgesproken bij Dataprocessing dat gebouwd voor 1944 in 1 klasse komt .
COMPUTE BJaarK=-1.
DO IF     (Hvs EQ 1).
.COMPUTE    BJaarK=BJaar.
.RECODE    BJaarK
           (LO  THRU 1944=2)
           (1945 THRU 1959=3)
           (1960 THRU 1969=4)
           (1970 THRU 1979=5)
           (1980 THRU 1989=6)
           (1990 THRU 1999=7).
ELSE.
.RECODE    BJaarK
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.
DO IF     (Hvs EQ 1) AND (BJaarK=-1).
.COMPUTE    BJaarK=BouwPer.
.RECODE    BJaarK
           ( 1=2)
           ( 2=3)
           ( 3=4)
           ( 4=5)
           ( 5=7).
END IF.
RECODE    BJaarK
       (-1=SYSMIS).
VAR LABELS   BJaarK  'Bouwjaarklasse kort'.
VALUE LABELS  BJaarK
        2 'Voor 1944'
        3 '1945-1959'
        4 '1960-1969'
        5 '1970-1979'
        6 '1980-1989'
        7 '1990 el'.

 
*==============================================================
VBJAARK
*==============================================================
***-VBJaarK  Bouwjaarklasse vorige woning kort .
*** let op: na 2000 toevoegen van een nieuwe klasse.
*** afgesproken bij Dataprocessing dat gebouwd voor 1944 in 1 klasse komt .
COMPUTE VBJaarK = -1.
DO IF     (VHvs EQ 1).
.COMPUTE    VBJaarK=VBJaar.
.RECODE    VBJaarK
           (LO  THRU 1944=2)
           (1945 THRU 1959=3)
           (1960 THRU 1969=4)
           (1970 THRU 1979=5)
           (1980 THRU 1989=6)
           (1990 THRU 1999=7).
ELSE.
.RECODE    VBJaarK
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.
DO IF     (VHvs EQ 1) AND (VBJaarK=-1).
.COMPUTE    VBJaarK=VBJrPer .
.RECODE    VBJaarK
           ( 1=2)
           ( 2=3)
           ( 3=4)
           ( 4=5)
           ( 5=7).
END IF.
RECODE    VBJaarK
       (-1=SYSMIS).
VAR LABELS   VBJaarK 'Bouwjaarklasse vorige woning kort'.
VALUE LABELS  VBJaarK
        2 'Voor 1944'
        3 '1945-1959'
        4 '1960-1969'
        5 '1970-1979'
        6 '1980-1989'
        7 '1990 el'.


 
*==============================================================
VORMBJ
*==============================================================
***-VormBj   Woonvorm en bouwjaarklasse huidige woning .
DO IF     (Hvs EQ 1).
.COMPUTE    VormBj=BJaarK.
.DO IF     (Vorm EQ 1).
. RECODE    VormBj
           (1,2=1)
           (3 =2)
           (4 =3)
           (5 =4)
           (6,7=5).
.ELSE IF    (Vorm EQ 2).
. RECODE    VormBj
           (1,2= 6)
           (3 = 7)
           (4 = 8)
           (5 = 9)
           (6,7=10).
.END IF.
ELSE.
.RECODE    VormBj
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.

VAR LABELS   VormBj  'Woonvorm en bouwjaarklasse huidige won'.
VALUE LABELS  VormBj
        1 'Eengz. voor 1944'
        2 'Eengz. 1945-1959'
        3 'Eengz. 1960-1969'
        4 'Eengz. 1970-1979'
        5 'Eengz. 1980-  '
        6 'Meerg. voor 1944'
        7 'Meerg. 1945-1959'
        8 'Meerg. 1960-1969'
        9 'Meerg. 1970-1979'
        10 'Meerg. 1980-  '.


 
*===============================================================
VVORMBJ
*===============================================================
***-VVormBj  Woonvorm en bouwjaarklasse vorige woning .
DO IF     (VHvs EQ 1).
.COMPUTE    VVormBj=VBJaarK.
.DO IF     (VVorm EQ 1).
. RECODE    VVormBJ
          (1,2=1)
          (3 =2)
          (2 =3)
          (5 =4)
          (6,7=5).
.ELSE IF    (VVorm EQ 2).
. RECODE    VVormBJ
          (1,2= 6)
          (3 = 7)
          (4 = 8)
          (5 = 9)
          (6,7=10).
.END IF.
ELSE.
.RECODE    VVormBJ
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.

VAR LABELS   VVormBJ 'Woonvorm en bouwjaarklasse vorige woning'.
VALUE LABELS  VVormBJ
        1 'Eengz. voor 1944'
        2 'Eengz. 1945-1959'
        3 'Eengz. 1960-1969'
        4 'Eengz. 1970-1979'
        5 'Eengz. 1980-  '
        6 'Meerg. voor 1944'
        7 'Meerg. 1945-1959'
        8 'Meerg. 1960-1969'
        9 'Meerg. 1970-1979'
        10 'Meerg. 1980-  '.


  
*===============================================================
IHSMND, IHSMNDB
*===============================================================
***-IHSMnd   Individuele HuurSubsidie per maand .
***-IHSMndBd  Individuele HuurSubsidie per maand in Guldens .
DO IF (IHS EQ 1).
. COMPUTE IHSMnd = -1.
. COMPUTE IHSMndBd = -1.
*** ontvangt per maand.
. DO IF (SubsPer=1).
.  COMPUTE IHSMnd = Subs.
*** ontvangt per kwartaal.
. ELSE IF (SubsPer=2).
.  COMPUTE IHSMnd = RND(Subs / 3).
. END IF.
ELSE.
. RECODE   IHSMnd
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.
COMPUTE IHSMndBd = IHSMnd.
MISSING VALUES IHSMnd (-1).
MISSING VALUES IHSMndBd (-1).

RECODE IHSMND (LO THRU 83=1)
        (84 THRU 167=2)
        (168 THRU 250=3)
        (251 THRU HI =4).
DO IF (IHS EQ 1).
. COMPUTE IHSMNDB2 =IHSMNDBD.
ELSE IF (HUKO=2).
. COMPUTE IHSMNDB2=0.
ELSE.
. COMPUTE IHSMNDB2=$SYSMIS.
END IF.

VAR LABELS   IHSMnd 'Individuele HuurSubsidie per maand'
        IHSMndBd 'Individuele HuurSubsidie per maand in Guldens'
        IHSMndB2 'Indiv HuurSubs per maand in Guldens alle Huurders'.
VALUE LABEL  IHSMnd
        1 '<= FL. 83 P/M'
        2 'FL. 84-167 P/M'
        3 'FL. 168-250 P/M '
        4 '> FL. 250 P/M '. 
*===============================================================
IHSJR
*===============================================================
***-IHSJr   Individuele HuurSubsidie per jaar .
COMPUTE IHSJr = IHSMndBd * 12.
COMPUTE HulpVar = IHSJr .
IF (HulpVar LT KlGrens)   IHSJr = 1.
IF (HulpVar GE KlGrens)   IHSJr = 2.
IF (HulpVar GE (2*KlGrens)) IHSJr = 3.
IF (HulpVar GE (3*KlGrens)) IHSJr = 4.
VAR LABELS   IHSJr  'Individuele HuurSubsidie per Jaar'.
VALUE LABEL  IHSJr
        1 ' <= FL. 1000 P/J'
        2 'FL. 1000 - 2000 P/J '
        3 'FL. 2000 - 3000 P/J '
        4 '> FL. 3000 P/J. '.     
*===============================================================
WATER, STOOKK, CAI, KABEL, BIJKKOS
*===============================================================
*** Hulpvariabelen voor het berekenen van basis en kale huur .
*** zie uitdraai gekregen van Mirjam van Balen .
***-Water   Water inbegrepen in huur .
***-StookK   stookkosten inbegrepen in huur .
***-CAI    CAI inbegrepen in huur .
***-Kabel   kabel inbegrepen in huur .
***-BijkKos  overige kosten inbegrepen in huur .
COMPUTE Water  = 0 .
COMPUTE StookK = 0 .
COMPUTE CAI   = 0 .
COMPUTE Kabel  = 0 .
COMPUTE BijkKos = 0 .
*** kosten inbegrepen in huur.
DO REPEAT HulpVar = KstHu1 TO KstHu7 .
IF      (HulpVar=1) Water = 1 .
IF      (HulpVar=2) StookK = 1 .
IF      (HulpVar=4) CAI  = 1 .
IF      (HulpVar=5) Kabel = 1 .
IF      (HulpVar=7) BijkKos=1.
END REPEAT.


 
*===============================================================
AVERTN
*===============================================================
***-AVertN   Aantal vertrekken.
COMPUTE AVertN=kamers+1 .
IF ((keuken<>1) AND (keuken<>2)) AVertN=kamers .

VAR LABELS   Water  'Water inbegrepen in huur'
        StookK 'Stookkosten inbegrepen in huur'
        CAI   'CAI inbegrepen in huur'
        Kabel  'Kabel inbegrepen in huur'
        BijkKos 'overige kosten inbegrepen in huur'
        AVertN 'aantal vertrekken in woning' .
VALUE LABELS  Water
        0 'Nee'
        1 'ja'.
VALUE LABELS  StookK
        0 'Nee'
        1 'ja'.
VALUE LABELS  CAI
        0 'Nee'
        1 'ja'.
VALUE LABELS  Kabel
        0 'Nee'
        1 'ja'.
VALUE LABELS  BijkKos
        0 'Nee'
        1 'ja'.
VALUE LABELS  AVertN
        1 'aantal vertrekken'.


 
*===============================================================
BKW
*===============================================================
*** Berekenen bedragen diverse bijkomende lasten .
*** De bedragen staan in het aanpassingenblok .
*** huurder en in woning.
DO IF (HuKo EQ 2) AND (HVS EQ 1) .
***-BKW    Bedrag kosten water .
COMPUTE BKW = 0.
IF (Water EQ 1)  BKW=BWater.

 
*===============================================================
BKV
*===============================================================
***-BKV    Bedrag kosten verwarming .
COMPUTE BKV = 0.
* eengezinswoningen .
IF (StookK EQ 1) AND (Vorm EQ 1) AND (AVertN LE 3) BKV = BVek .
IF (StookK EQ 1) AND (Vorm EQ 1)
  AND ((AVertN EQ 4) OR (AVertN EQ 5))      BKV = BVem .
IF (StookK EQ 1) AND (Vorm EQ 1) AND (AVertN GE 6) BKV = BVeg .
* meergezinswoningen .
IF (StookK EQ 1) AND (Vorm EQ 2) AND (AVertN LE 3) BKV = BVmk .
IF (StookK EQ 1) AND (Vorm EQ 2)
  AND ((AVertN EQ 4) OR (AVertN EQ 5))      BKV = BVmm .
IF (StookK EQ 1) AND (Vorm EQ 2) AND (AVertN GE 6) BKV = BVmg .


 
*===============================================================
BKC
*===============================================================
***-BKC    Bedrag kosten CAI .
COMPUTE BKC = 0.
IF (CAI=1) BKC = BCai .

 
*===============================================================
BKK
*===============================================================
***-BKK    Bedrag kosten Kabel .
COMPUTE BKK = 0.
IF (Kabel=1) BKK = BKabel .

END IF.

PRINT FORMATS BKW BKV BKC BKK BijkKos (f2.0) .
VARIABLE LABELS BKW   'bedrag kosten water'
        BKV   'bedrag kosten verwarming'
        BKC   'bedrag kosten centr antenne'
        BKK   'bedrag kosten kabel'
        BijkKos 'bedrag overige kosten' . 
*===============================================================
HUURMND
*===============================================================
***-HuurMnd Berekenen huur woning per maand .
* Huur omrekenen naar een bedrag per maand.
IF (PerHuur=1)    HuurMnd=HuurTot.
IF (PerHuur=2)    HuurMnd=HuurTot*(13/12).
IF (PerHuur=3)    HuurMnd=HuurTot*(52/12).
* nu anders toegedeeld.
DO IF (PERHUUR=4).
. DO IF    (HUURTOT LE 1000).
.       COMPUTE HUURMND=HUURTOT.
. ELSE IF   (HUURTOT LE 3000).
.       COMPUTE HUURMND=HUURTOT/3.
. ELSE.
.       COMPUTE HUURMND=HUURTOT/12.
. END IF.
END IF.
VAR LABELS   HuurMnd 'Brutohuur per maand huidige woning'.

* EXTREMEN ERUIT.
IF (HUURMND GE 50000)  HUURMND=HUURMND/100.


 
*===============================================================
BHUURI
*===============================================================
***-BHuurI   basishuur huidige woning ongeacht IHS.
*** huurder en in woning.
DO IF ((HuKo EQ 2) AND (HVS EQ 1)) .
COMPUTE BHuurI=HuurMnd-BKW-BKV-BKC-BKK .
END IF.
*** als huurder lager dan 0 wordt dit op 0 gezet, aangezien bovenstaande kosten gemiddelden zijn .
IF (BHuurI LE 0)  BHuurI = 0 .

PRINT FORMATS BHuurI (f4.0) .
VARIABLE LABELS BHuurI 'basishuur huidige woning ongeacht IHS'.

 
 
*===============================================================
BHUURII
*===============================================================
***-BHuurII  basishuur huidige woning incl. IHS .
*** huurder en in woning.
DO IF ((HuKo EQ 2) AND (HVS EQ 1)) .
COMPUTE BHuurII = BHuurI .
IF ((IHS=1) AND (HuBegrip=1)) BHuurII = BHuurI+IHSMndBd .
END IF.
*** als huurder lager dan 0 wordt dit op 0 gezet .
IF (BHuurII LE 0)  BHuurII = 0 .

PRINT FORMATS BHuurII (f4.0) .
VARIABLE LABELS BHuurII 'basishuur huidige woning incl. IHS'.


 
*===============================================================
HULPVER
*===============================================================
***-HulpVer  Hulpvariabele voor codering soort verhuurder .
MISSING VALUES CodeVerh ().
COMPUTE    HulpVer=CodeVerh .
RECODE     HulpVer (10006 THRU 11100=1) (20003 THRU 50000=2)
            (99998,99999=2) .
VALUE LABELS  HulpVer 1 'Gemeente' 2 'Wbv'.


 
*===============================================================
BOS
*===============================================================
***-BOS    Bedrag Overige Servicekosten (uitgesplitst naar soort verhuurder.
DO IF     ((HuKo EQ 2) AND (Hvs EQ 1)).
. COMPUTE   BOS=0.
*** woningcorporatie eengezins .
. DO IF    (BijkKos = 1 AND HulpVer = 2 AND Vorm = 1).
.       COMPUTE BOS=FlByWbvE.
* woningcorporatie meergezins .
. ELSE IF   (BijkKos = 1 AND HulpVer = 2 AND Vorm = 2).
.       COMPUTE BOS=FlByWbvM.
*** overheid eengezins .
. ELSE IF   (BijkKos = 1 AND (VerhAnd = 1 OR HulpVer = 1) AND Vorm = 1).
.       COMPUTE BOS=FlByOvhE.
*** overheid meergezins .
. ELSE IF   (BijkKos = 1 AND (VerhAnd = 1 OR HulpVer = 1) AND Vorm = 2).
.       COMPUTE BOS=FlByOvhM.
*** makelaar eengezins .
. ELSE IF   (BijkKos = 1 AND VerhAnd = 2 AND Vorm = 1).
.       COMPUTE BOS=FlByAndE.
*** makelaar meergezins .
. ELSE IF   (BijkKos = 1 AND VerhAnd = 2 AND Vorm = 2).
.       COMPUTE BOS=FlByAndM.
*** anders eengezins.
. ELSE IF   (BijkKos = 1 AND Vorm = 1).
.       COMPUTE BOS=FlByRstE.
*** anders meergezins.
. ELSE IF   (BijkKos = 1 AND Vorm = 2).
.       COMPUTE BOS=FlByRstM.
. END IF.
ELSE .
RECODE    BOS
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.
PRINT FORMATS BOS (f2.0) .
VARIABLE LABELS BOS 'bedrag overige servicekosten'. 
*===============================================================
KHUURI
*===============================================================
***-KHuurI   Kale huur huidige woning .
DO IF     ((HuKo EQ 2) AND (Hvs EQ 1)).
COMPUTE KHuurI = BHuurI-BOS .
END IF .
*** als huurder lager dan 0 wordt dit op 0 gezet .
IF (KHuurI LE 0)  KHuurI = 0 .
PRINT FORMATS KHuurI (f4.0) .
VARIABLE LABELS KHuurI 'kale huur huidige woning'.


 
*===============================================================
KHUURII
*===============================================================
***-KHuurII  Kale huur huidge woning incl IHS .
DO IF     ((HuKo EQ 2) AND (Hvs EQ 1)).
COMPUTE    KHuurII = BHuurII-BOS .
END IF .
*** als huurder lager dan 0 wordt dit op 0 gezet .
IF (KHuurII LE 0)  KHuurII = 0 .
PRINT FORMATS KHuurII (f4.0) .
VARIABLE LABELS KHuurII 'kale huur huidige woning incl IHS'.


 
*===============================================================
IHSGRENS
*===============================================================
***-IHSGrens  woning waarvoor wel of niet IHS kan worden aangevraagd .
* Dit hoeft dus niet overeen te stemmen met het wel of niet ontvangen van IHS.
DO IF     ((HuKo EQ 2) AND (Hvs EQ 1)).
. COMPUTE    HulpVar=BHuurII.
. IF (HulpVar GT WIHSBov) IHSGrens = 3.
. IF (HulpVar LE WIHSBov) IHSGrens = 2.
. IF (HulpVar LE WIHSBen) IHSGrens = 1.
END IF.
VAR LABELS   IHSGrens 'Woning waarvoor wel of niet IHS kan worden aangevraagd'.
VALUE LABELS  IHSGrens
        1 'woning beneden IHS-Grens'
        2 'woning (potentieel) IHS qua huur'
        3 'woning boven IHS-Grens'. 
*===============================================================
POTIHS
*===============================================================
***-PotIHS   Inkomen waarmee IHS kan worden aangevraagd .
* Dit hoeft dus niet overeen te stemmen met het wel of niet ontvangen van IHS.
DO IF     ((HuKo EQ 2) AND (Hvs EQ 1)).
. COMPUTE    HulpVar=InkVar.
. IF ((HulpVar LE PotIhsJE) AND (SamHhUit EQ 1) AND (LftOP LT 65)) PotIHS = 1.
. IF ((HulpVar GT PotIhsJE) AND (SamHhUit EQ 1) AND (LftOP LT 65)) PotIHS = 2.
. IF ((HulpVar LE PotIhsOE) AND (SamHhUit EQ 1) AND (LftOP GE 65)) PotIHS = 1.
. IF ((HulpVar GT PotIhsOE) AND (SamHhUit EQ 1) AND (LftOP GE 65)) PotIHS = 2.
. IF ((HulpVar LE PotIhsJM) AND (SamHhUit GT 1) AND (LftOP LT 65)) PotIHS = 1.
. IF ((HulpVar GT PotIhsJM) AND (SamHhUit GT 1) AND (LftOP LT 65)) PotIHS = 2.
. IF ((HulpVar LE PotIhsOM) AND (SamHhUit GT 1) AND (LftOP GE 65)) PotIHS = 1.
. IF ((HulpVar GT PotIhsOM) AND (SamHhUit GT 1) AND (LftOP GE 65)) PotIHS = 2.
END IF.
VAR LABELS   PotIHS 'Inkomen wel of niet boven IHS-grens' .
VALUE LABELS  PotIHS
        1 'inkomen beneden IHS-Grens'
        2 'inkomen boven IHS-Grens'.


 
*===============================================================
VHUURMND
*===============================================================
***-VHuurMnd  Berekenen huur vorige woning per maand .
* Huur omrekenen naar een bedrag per maand.
IF (VPerHuur=1)    VHuurMnd=VHuur.
IF (VPerHuur=2)    VHuurMnd=VHuur*(13/12).
IF (VPerHuur=3)    VHuurMnd=VHuur*(52/12).
* anders toegedeeld.
DO IF (VPERHUUR=4).
. DO IF    (VHUUR LE 1000).
.       COMPUTE VHUURMND=VHUUR.
. ELSE IF   (VHUUR LE 3000).
.       COMPUTE VHUURMND=VHUUR/3.
. ELSE.
.       COMPUTE VHUURMND=VHUUR/12.
. END IF.
END IF.
VAR LABELS   VHuurMnd 'Brutohuur per maand vorige woning'.

* foutje geslopen in de verandering namen!!.
*** OPLETTEN, wanneer dit opgelost is onderstaande regel weghalen .
** RENAME VARS VMedeEig=VHuurder.


   
*===============================================================
VWATER, VSTOOKK, VBIJKKOS
*===============================================================
*** Hulpvariabelen voor het berekenen van basis en kale huur vorige woning .
*** zie uitdraai gekregen van Mirjam van Balen .
*** Aanmaken water, stookkosten, CAI, kabel .
*** als aanname voor de kosten worden de meest recente gegevens gebruikt, zie aanpassingenblok .
***-VWater   Water inbegrepen in huur vorige woning .
***-VStookK  Stookkosteninbegrepen in huur vorige woning .
***-VBijkKos  overige kosten inbegrepen in huur vorige woning .
COMPUTE VWater  = 0.
COMPUTE VStookK = 0.
COMPUTE VBijkKos = 0.
DO REPEAT   HulpVar=VKstH1 TO VKstH3.
IF (HulpVar=1) VWater  = 1 .
IF (HulpVar=2) VStookK = 1 .
IF (HulpVar=3) VBijkKos = 1 .
END REPEAT.


 
*===============================================================
VAVERTN
*===============================================================
***-VAVertN  Aantal vertrekken vorige woning kan niet berekend worden.
*** als meest waarschijnlijke aanname : aantal vertrekken is het aantal kamers + 1 .
COMPUTE VAVertN=VKamers + 1 .
IF (VKamers=1) VAVertN = 1 .

VAR LABELS   VWater  'Water inbegrepen in huur vorige woning'
        VStookK 'Stookkosten inbegrepen in huur vorige woning'
        VBijkKos 'Servicekosten inbegrepen in huur vorige woning'
        VAVertN 'aantal vertrekken vorige woning'.
VALUE LABELS  VWater
        0 'Nee'
        1 'ja'.
VALUE LABELS  VStookK
        0 'Nee'
        1 'ja'.
VALUE LABELS  VBijkKos
        0 'Nee'
        1 'ja'.
VALUE LABELS VAVertN
        1 'aantal vertrekken' .


 
*===============================================================
VBKW
*===============================================================
*** Berekenen bedragen diverse bijkomende lasten .
*** was huurder en in woning.
DO IF ((ANY(Vhuko,2,3)) AND (VHvs EQ 1)).
*** VBKW    Bedrag kosten water .
. COMPUTE VBKW = 0.
. IF (VWater EQ 1)  VBKW=BWater.
VARIABLE LABELS VBKW  'bedrag kosten water vorige woning'


 
*===============================================================
VBKV
*===============================================================
*** VBKV    Bedrag kosten verwarming .
. COMPUTE VBKV = 0.
* eengezinswoningen .
. IF (VStookK EQ 1) AND (VVorm EQ 1) AND (VAVertN LE 3) VBKV = BVek .
. IF (VStookK EQ 1) AND (VVorm EQ 1)
  AND ((VAVertN EQ 4) OR (VAVertN EQ 5))        VBKV = BVem .
. IF (VStookK EQ 1) AND (VVorm EQ 1) AND (VAVertN GE 6) VBKV = BVeg .
* meergezinswoningen .
. IF (VStookK EQ 1) AND (VVorm EQ 2) AND (VAVertN LE 3) VBKV = BVmk .
. IF (VStookK EQ 1) AND (VVorm EQ 2)
  AND ((VAVertN EQ 4) OR (VAVertN EQ 5))        VBKV = BVmm .
. IF (VStookK EQ 1) AND (VVorm EQ 2) AND (VAVertN GE 6) VBKV = BVmg .

END IF.

PRINT FORMATS VBKW VBKV VAVertN (f2.0) .
VARIABLE LABELS VBKV  'bedrag kosten verwarming vorige woning'.


 
*===============================================================
VBHUURI
*===============================================================
***-VBHuurI  Basishuur vorige woning .
*** was huurder en in woning.
DO IF ((ANY(Vhuko,2,3)) AND (VHvs EQ 1)).
.COMPUTE VBHuurI=VHuurMnd-VBKW-VBKV .
END IF.
IF (VBHuurI LE 0) VBHuurI = 0 .

PRINT FORMATS VBHuurI (f4.0) .
VARIABLE LABELS VBHuurI 'basishuur vorige woning ongeacht ihs'.

 
*===============================================================
VBOS
*===============================================================
***-VBOS    Bedrag Overige Servicekosten (uitgesplitst naar soort verhuurder) .
*** Bedragen staan in aanpassingenblok .
*** was huurder en in woning.
DO IF ((ANY(Vhuko,2,3)) AND (VHvs EQ 1)).
. COMPUTE   VBOS=0.
. DO IF    (VBijkKos = 1 AND VHuVerh = 1 AND VVorm = 1).
.       COMPUTE VBOS=FlByWbvE.
. ELSE IF   (VBijkKos = 1 AND VHuVerh = 1 AND VVorm = 2).
.       COMPUTE VBOS=FlByWbvM.
. ELSE IF   (VBijkKos = 1 AND VHuVerh = 2 AND VVorm = 1).
.       COMPUTE VBOS=FlByOvhE.
. ELSE IF   (VBijkKos = 1 AND VHuVerh = 2 AND VVorm = 2).
.       COMPUTE VBOS=FlByOvhM.
. ELSE IF   (VBijkKos = 1 AND VHuVerh = 3 AND VVorm = 1).
.       COMPUTE VBOS=FlByAndE.
. ELSE IF   (VBijkKos = 1 AND VHuVerh = 3 AND VVorm = 2).
.       COMPUTE VBOS=FlByAndM.
. ELSE IF   (VBijkKos = 1 AND VVorm = 1).
.       COMPUTE VBOS=FlByRstE.
. ELSE IF   (VBijkKos = 1 AND VVorm = 2).
.       COMPUTE VBOS=FlByRstM.
. END IF.
ELSE .
RECODE    VBOS
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.

PRINT FORMATS VBOS (f2.0) .
VARIABLE LABELS VBOS 'bedrag overige servicekosten'.


 
*===============================================================
VKHUURI
*===============================================================
***-VKHuurI  Kale Huur vorige woning .
DO IF ((ANY(Vhuko,2,3)) AND (VHvs EQ 1)).
COMPUTE VKHuurI = VBHuurI-VBOS .
END IF .
IF (VKHuurI LE 0) VKHuurI = 0 .

PRINT FORMATS VKHuurI (f4.0) .
VARIABLE LABELS VKHuurI 'kale huur vorige woning ongeacht IHS'.


 
*===============================================================
TYPE
*===============================================================
*** VType   Eigendomsverhouding en prijscategorie vorige woning.
*** indeling van woningtypen naar goedkoop, betaalbaar en duur.
DO IF     (VHvs EQ 1).
.DO IF     ANY(VHuKo,1).
. COMPUTE   HulpVar=VKoop.
. IF (HulpVar GT KoopBt) VType = 7.
. IF (HulpVar LE KoopBt) VType = 6.
. IF (HulpVar LE KoopGk) VType = 5.
.ELSE IF    ANY(VHuko,2,3).
. COMPUTE   HulpVar=VBHuurI.
. IF (HulpVar GT HuurBt) VType = 4.
. IF (HulpVar LE HuurBt) VType = 3.
. IF ((HulpVar LE HuurAftE) AND (VGrootHh LE 2)) VType = 2.
. IF ((HulpVar LE HuurAftM) AND (VGrootHh GT 2)) VType = 2.
. IF (HulpVar LE HuurGk) VType = 1.
.END IF.
ELSE.
.RECODE    VType
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   VType  'Eigendomsverhouding en prijscategorie vorige woning'.
VALUE LABELS  VType
        1 'Huurwon goedkoop'
        2 'Huurwon 
*===============================================================
TYPE
*===============================================================
***-Type    Eigendomsverhouding en prys huidige woning .
DO IF     (Hvs EQ 1).
*** kopers.
.DO IF     (HuKo EQ 1).
. COMPUTE   HulpVar=VerkWaar.
. IF (HulpVar GT KoopBt) Type = 7.
. IF (HulpVar LE KoopBt) Type = 6.
. IF (HulpVar LE KoopGk) Type = 5.
*** huurders .
.ELSE IF   (HuKo EQ 2) .
. COMPUTE   HulpVar=BHuurII.
. IF (HulpVar GT HuurBt) Type = 4.
. IF (HulpVar LE HuurBt) Type = 3.
. IF ((HulpVar LE HuurAftE) AND (AantalPp LE 2)) Type = 2.
. IF ((HulpVar LE HuurAftM) AND (AantalPp GT 2)) Type = 2.
. IF (HulpVar LE HuurGk) Type = 1.
.END IF.
ELSE.
RECODE     Type
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   Type  'Eigendomsverhouding en prys huidige won'.
VALUE LABELS  Type
        1 'Huurwon goedkoop'
        2 'Huurwon 
*===============================================================
GTYPE
*===============================================================
***-GType   eigendomsverhouding en prys gewenste woning .
*** alleen woning gewenst.
DO IF     (GHVS EQ 1).
*** check of alle geklassificeerd worden .
***.COMPUTE GType = -1 .
*** is dus niet? .
*** wil koopwoning.
.DO IF    (GHuKo EQ WK).
. COMPUTE   HulpVar=GKoop.
. IF (HulpVar GT KoopBt) GType = 7.
. IF (HulpVar LE KoopBt) GType = 6.
. IF (HulpVar LE KoopGk) GType = 5.
*** wil huurwoning.
.ELSE IF     (GHuKo EQ WH).
. COMPUTE   HulpVar=GHuur.
. IF (HulpVar GT HuurBt) GType = 4.
. IF (HulpVar LE HuurBt) GType = 3.
. IF ((HulpVar LE HuurAftE) AND (GGrootHh LE 2)) GType = 2.
. IF ((HulpVar LE HuurAftM) AND (GGrootHh GT 2)) GType = 2.
. IF (HulpVar LE HuurGk) GType = 1.
*** weet het nog niet.
.ELSE IF    (GHuKo EQ 3).
*** De variabele GWoonUit zou veranderd worden in GWoonLst!!.
*** de logica was volgens mij dat mensen die niet weten of kopen of huren .
*** dat deze deze variabele invullen, staat echter zowel bij GKoop als GHuur .
*** GHuur genomen .
. COMPUTE   HulpVar=GHuur .
. IF (HulpVar GT HuurBt) GType = 4.
. IF (HulpVar LE HuurBt) GType = 3.
. IF ((HulpVar LE HuurAftE) AND (GGrootHh LE 2)) GType = 2.
. IF ((HulpVar LE HuurAftM) AND (GGrootHh GT 2)) GType = 2.
. IF (HulpVar LE HuurGk) GType = 1.
.END IF.
ELSE.
.RECODE    GType
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   GType 'eigendomsverhouding en prys gewenste won'.
VALUE LABELS  GType
        1 'Huurwon goedkoop'
        2 'Huurwon 
*===============================================================
VTYPE6
*===============================================================
COMPUTE VType6=VType.
RECODE VType6 (2,3=2) (4=3) (5=4) (6=5) (7=6).
VAR LABEL VType6 'Eigendom en prijs vorige woning'.
VALUE LABELS  VType6
        1 'Huurwon: tot f701'
        2 'Huurwon: f702-f939'
        3 'Huurwon: > f939'
        4 'Koopwon: tot f210'
        5 'Koopwon: f210-f300'
        6 'Koopwon: > f300'. 
*===============================================================
TYPE6
*===============================================================
COMPUTE Type6=Type.
RECODE Type6 (2,3=2) (4=3) (5=4) (6=5) (7=6).
VAR LABEL Type6 'Eigendom en prijs huidige woning'.
VALUE LABELS  Type6
        1 'Huurwon: tot f701'
        2 'Huurwon: f702-f939'
        3 'Huurwon: > f939'
        4 'Koopwon: tot f210'
        5 'Koopwon: f210-f300'
        6 'Koopwon: > f300'.

 
*===============================================================
GTYPE6
*===============================================================
COMPUTE GType6=GType.
RECODE GType6 (2,3=2) (4=3) (5=4) (6=5) (7=6).
VAR LABEL GType6 'Eigendom en prijs gewenste woning'.
VALUE LABELS  GType6
        1 'Huurwon: tot f701'
        2 'Huurwon: f702-f939'
        3 'Huurwon: > f939'
        4 'Koopwon: tot f210'
        5 'Koopwon: f210-f300'
        6 'Koopwon: > f300'.


 
*===============================================================
Ardu
*===============================================================
IF (GEMCODE=363) ARDU=1.
IF (GEMCODE=599) ARDU=2.
IF (GEMCODE=518) ARDU=3.
IF (GEMCODE=344) ARDU=4.

VAR LABEL ARDU 'Vier grote steden'.

VALUE LABELS ARDU
       1 'Amsterdam'
       2 'Rotterdam'
       3 'Den Haag'
       4 'Utrecht'.


 
*===============================================================
ISOAANT
*===============================================================
***-IsoAant Aantal aanwezige isolatievoorzieningen.
DO IF     (Hvs EQ 1).
.COMPUTE    IsoAant=0.
.DO REPEAT   Hulp=IsolV1 TO IsolV5.
. IF      (Hulp EQ 1) IsoAant=IsoAant + 1.
.END REPEAT.
.RECODE    IsoAant (0=6).
ELSE.
.RECODE    IsoAant
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   IsoAant 'Aantal aanwezige isolatievoorzieningen'.
VALUE LABELS  IsoAant
        1 'een voorziening'
        2 'twee voorzieningen'
        3 'drie voorzieningen'
        4 'vier voorzieningen'
        5 'vijf voorzieningen'
        6 'geen voorzieningen'.


 
*===============================================================
ISOVoRm
*===============================================================
***-IsoVorm  Isolatietoestand huidige woning.
DO IF     (Hvs EQ 1).
.RECODE    IsolV1 TO IsolV5(2=0).
.COMPUTE    IsoVorm=(IsolV1 * 10000) +
            (IsolV2 * 1000) +
            (IsolV3 *  100) +
            (IsolV4 *  10) +
            (IsolV5).
.RECODE    IsolV1 TO IsolV5(0=2).
ELSE.
.RECODE    IsoVorm
        (ELSE=SYSMIS).
END IF.

VAR LABELS   IsoVorm 'Isolatietoestand huidige woning'.


 
*===============================================================
ISOVRMK
*===============================================================
***-IsoVrmK  Isolatietoestand huidige woning, kort.
RECODE     IsoVorm
           (0      =0)
           (10000    =1)
           (1000    =2)
           (100     =3)
           (10     =4)
           (1      =5)
           (11111    =6)
           (ELSE    =7)
           (SYSMIS   =SYSMIS)
        INTO IsoVrmK.
VAR LABELS   IsoVrmK 'Isolatietoestand huidige woning, kort'.
VALUE LABELS  IsoVrmK
        0 'geen'
        1 'spouwmuur'
        2 'dak'
        3 'vloer'
        4 'dub.glas woonk'
        5 'dub.glas elders'
        6 'alle'
        7 'combinaties'.


 
*===============================================================
GBLNDOPK
*===============================================================
***-GbLndOPK  Geboorteland OP kort.
COMPUTE    GbLndOPK=GLandOP.
RECODE     GbLndOPK
         (1     =1)
         (7,8,9   =2)
         (2,3    =3)
         (5,6    =4)
         (ELSE   =5).
VAR LABELS   GbLndOPK 'Geboorteland OP Kort'.
VALUE LABELS  GbLndOPK
        1 'Nederland'
        2 'West-Europa'
        3 'Suriname,antillen'
        4 'Z-O Mediterraan'
        5 'ander land'.

 
*===============================================================
TWEEVER
*===============================================================
***-TweeVer  Tweeverdieners .
COMPUTE TWEEVER=1.
IF ((VR94OP>0) AND (VR94PA>0)) TWEEVER=2.
VAR LABELS   TweeVer 'TweeVerdieners'.
VALUE LABEL  TweeVer
        1 'geen tweeverdieners'
        2 'tweeverdieners'.


  
*===============================================================
RUIMTE, RUIMTE2
*===============================================================
***-Ruimte   Verhouding Kamers:personen.
***-Ruimte2  kamers min personen.
DO IF    NOT(SYSMIS(Kamers) OR SYSMIS(AantalPp)).
.      COMPUTE Ruimte=RND(10*Kamers/AantalPp).
.      COMPUTE Ruimte2=Kamers-AantalPp.
ELSE.
.RECODE   Ruimte
      (ELSE=SYSMIS).
.RECODE   Ruimte2
      (ELSE=SYSMIS).
END IF.
RECODE   Ruimte
      (LO THRU 9 =1)
      (10 THRU 20=2)
      (21 THRU HI=3).
RECODE   Ruimte2
      (LO THRU -1=1)
      (0=2)
      (1=3)
      (2=4)
      (3 THRU HI =5).

VAR LABELS   Ruimte 'Verhouding Kamers:personen'
        Ruimte2 'kamers min personen'.

VALUE LABEL  Ruimte
        1 '< 1 kamer P/P'
        2 '1 tot 2 kamers P/P'
        3 '> 2 kamers P/P'.
VALUE LABEL  Ruimte2
        1 '< 0'
        2 '  0'
        3 '  1'
        4 '  2'
        5 ' > 2'.


 
*===============================================================
OTB
*===============================================================
***-OTB    Geldigheid inkomen .
*** Willem Hulshof wilde deze in het bestand hebben .
COMPUTE OTB = 0.
*** invullen variabele met bedrag kinderbijslag .
IF (KndBy>=InkVar) OTB=1.
IF (InkVar=0) OTB=1.

VAR LABELS   OTB 'Geldigheid inkomen'.
VALUE LABEL  OTB
        0 'geldig inkomen'
        1 'niet'.

    
*===============================================================
NHUUR, NRquotN
*===============================================================
***-NHuur   netto huur per maand .
***-NRQuotN  netto huurquote .
*** Huurder & Woning.
DO IF    ((HuKo EQ 2) AND (Hvs EQ 1)).
. DO IF  (IHS EQ 1).
.      COMPUTE NHuur=BHuurII-IHSMndBd.
. ELSE IF (IHS NE 1).
.      COMPUTE NHUUR=BHUURII.
. END IF.

. DO IF  (InkVar LE 0).
.      COMPUTE NRQuotN =100.0.
. ELSE.
.      COMPUTE NRQuotN=NHuur/(InkVar/12).
.      COMPUTE NRQuotN=RND(100*NRQuotN).
. END IF.
ELSE.
. RECODE  NRQuotN
      (ELSE=SYSMIS).
END IF.

*** correctie voor OTB=1.
DO IF (OTB=1) .
RECODE NRQuotN
        (ELSE=SYSMIS) .
END IF .

VAR LABELS   NRQuotN 'Netto Huur Quote'
        NHuur  Netto Huur.

  
*===============================================================
HUUR3
*===============================================================
***-Huur3   Huurscheefheid huidige woning .
*** Basishuur, netto-inkomen, goedkoop = < fl 590, betaalbaar > 790.
*** grenzen aanpassen.
DO IF     ((HuKo EQ 2) AND (Hvs EQ 1)).
. DO IF    (Aandgr2 EQ 1).
.  DO IF   (BHUURII > HuurBt).
.       COMPUTE Huur3=1.
.  ELSE.
.       COMPUTE Huur3=2.
.  END IF.
. ELSE.
.  DO IF   (BHUURII <= HuurGk).
.       COMPUTE Huur3=3.
.  ELSE.
.       COMPUTE Huur3=2.
.  END IF.
. END IF.
ELSE.
. RECODE   Huur3
       (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   Huur3  'Huurscheefheid huidige woning'.
VALUE LABELS  Huur3
        1 'Dure scheefheid'
        2 'Geen scheefheid'
        3 'Goedkope scheefheid'.

  
*===============================================================
VHUUR3
*===============================================================
***-VHuur3   huurscheefheid vorige woning.
** NEW: selectie aangepast, niet meer peildat-4.
DO IF     NOT (AantVerh=-1).
.DO IF     (VHuKo EQ 2 AND VHvs EQ 1).
. DO IF    (AandGr2 EQ 1).
.  DO IF   (VBHuurI > HuurBt).
.       COMPUTE VHuur3=1.
.  ELSE.
.       COMPUTE VHuur3=2.
.  END IF.
. ELSE.
.  DO IF   (VBHuurI <= HuurGk).
.       COMPUTE VHuur3=3.
.  ELSE.
.       COMPUTE VHuur3=2.
.  END IF.
. END IF.
.END IF.
ELSE.
.RECODE    VHuur3
       (ELSE=SYSMIS).
END IF.

VAR LABELS   VHuur3 'huurscheefheid vorige woning'.
VALUE LABELS  VHuur3
        1 'Dure scheefheid'
        2 'Geen scheefheid'
        3 'Goedkope scheefheid'.

 
*===============================================================
NUMPC
*===============================================================
.COMPUTE NUMPC=NUMBER(POSCODN,F4.0)
VAR LABELS   Numpc 'Postcode nummer'.


 
*==============================================================
GOZB
*==============================================================
COMPUTE gozb = GEB98W * WAARWON / 5.

 
*==============================================================
EIG98W
*==============================================================
COMPUTE eozb = EIG98W * WAARWON / 5.

 
*==============================================================
EOZB
*==============================================================
IF (huko = 2) eozb = 0.

VAR LAB gozb 'Bedrag OZB gebruikers (per jaar)'/
    eozb 'Bedrag OZB eigenaren (per jaar)'.


     
*==============================================================
BURGSTOP, PLHHOP, GEBDAG, GEBMND, GEBJR
*==============================================================
DO REPEAT NR= 1,2,3,4,5,6,7,8/
    PlHH= PlHH1, PlHH2, PlHH3, PlHH4, PlHH5, PlHH6, PlHH7, PlHH8/
    BurgSt=Burgst1,BurgSt2,Burgst3,Burgst4,Burgst5,Burgst6,Burgst7,Burgst8/
    gebd= gebdag1,gebdag2,gebdag3,gebdag4,gebdag5,gebdag6,gebdag7,gebdag8/
    gebm= gebmnd1,gebmnd2,gebmnd3,gebmnd4,gebmnd5,gebmnd6,gebmnd7,gebmnd8/
    gebj= gebjaar1,gebjaar2,gebjaar3,gebjaar4,gebjaar5,gebjaar6,gebjaar7,gebjaar8.
 DO IF (RegOP = NR).
   COMPUTE PlHHOP = PlHH.
   COMPUTE BurgStOP = BurgSt.
   COMPUTE GebDag = gebd.
   COMPUTE GebMnd = gebm.
   COMPUTE GebJaar =gebj.
 END IF.
END REPEAT.

 
*==============================================================
TOTPP18
*==============================================================
COMPUTE TotPP18=0.
COUNT TotPP18 =Lft1 Lft2 Lft3 Lft4 Lft5 Lft6 Lft7 Lft8 (18 thru 117).


 
*==============================================================
LFT01
*==============================================================
COMPUTE IntJaar= NUMBER(SUBSTR (Periode,1,2), F2.0) + 1900.
COMPUTE Lft01 = 999.
IF (GebJaar GT 0 AND GebJaar LE 3000) Lft01 = IntJaar - GebJaar-1.
IF (GebDag EQ 1) AND (GebMnd EQ 1) Lft01 = Lft01+1.
 
*==============================================================
LFT1JAN
*==============================================================
COMPUTE Lft1Jan = Lft01.
RECODE Lft1Jan (0 THRU 11 = 1) (12 THRU 17 = 2) (18 THRU 19 = 3)
     (20 THRU 24 =4)(25 THRU 29 = 5) (30 THRU 34 = 6) (35 THRU 39 = 7)
     (40 THRU 44 =8)(45 THRU 49 = 9) (50 THRU 54 = 10)(55 THRU 59 = 11)
     (60 THRU 64 =12)(65 THRU 69 = 13)(70 THRU 74 = 14)(75 THRU 117= 15)
	  (999 = 99).


 
*==============================================================
AGEOP10
*==============================================================
COMPUTE AgeOP10 = LftOP.
RECODE AgeOP10 (15 THRU 17 = 1) (18 THRU 24 = 2) (25 THRU 34 = 3)
      (35 THRU 44 = 4) (45 THRU 54 = 5) (55 THRU 64 = 6)
      (65 THRU 74 = 7) (75 THRU 117 = 8)(ELSE = SYSMIS). 
*==============================================================
LEEFTIJD
*==============================================================
COMPUTE Leeftijd = LftOP.
RECODE Leeftijd (18 THRU 24 = 1) (25 THRU 34 = 2) (35 THRU 44 = 3)
       (45 THRU 54 = 4) (55 THRU 64 = 5) (65 THRU 74 = 6)
       (75 THRU 117 = 7) (ELSE = SYSMIS). 
*==============================================================
DGBZGOP
*==============================================================
DO IF (TydBesOP GE 1).
  IF (TydBesOP = 1) DgBzgOP = 1.
  IF (TydBesOP = 2) DgBzgOP = 4.
  IF (TydBesOP = 3) DgBzgOP = 3.
  IF (TydBesOP = 4) DgBzgOP = 5.
  IF (TydBesOP = 5) DgBzgOP = 6.
  IF (TydBesOP > 5) DgBzgOP = 9.
 ELSE.
  IF (DplMilOP = 1) DgBzgOP = 2.
END IF.     
*==============================================================
VLTOPLOP, VLTOPLKW, VLTOPLPA, VLGOPLOP, VLGOPLKW, VLGOPLPA.
*==============================================================
RECODE SOIHB_OP, SOIHB_KW, SOIHB_PA, SOIHG_OP, SOIHG_KW, SOIHG_PA
   (1 THRU 29999 = 1) (30110 THRU 31123 = 3) (32110 THRU 39999 = 2)
   (40150 THRU 49999 = 4) (50610 THRU 79999 = 5) (MISSING = SYSMIS)
   (99998 THRU 99999 = SYSMIS) (ELSE = 9) INTO
    VltOplOP, VltOplKW, VltOplPa, VlgOplOp, VlgOplKW, VlgOplPA.


   
*==============================================================
SGOP86, SGKW86, SGPA86
*==============================================================
RECODE BRP84_OP, BRP84_KW, BRP84_PA
        (0110 THRU 0133=02)(0142=06)(0143=08)(0144 THRU 0145=06)
        (0147 THRU 0149=08)(0212 THRU 0213=04)(0214 THRU 0239=06)
        (0240=04)(0252 THRU 0260=06)(0270 THRU 0281=04)(0282 THRU
        0284=06)(0289=04)(0292 THRU 0294=06)(0295 THRU 0296=04)
        (0298 THRU 0299=06)(0310=02)(0321=06)(0322 THRU 0329=08)
        (0331 THRU 0333=06)(0334=08)(0339 THRU 0390=06)(0412=04)
        (0413=18)(0421=16)(0422=18)(0423=20)(0424=16)(0425=18)
        (0426 THRU 0429=16)(0431=04)(0432=06)(0439=16)(0510 THRU
        0533=02)(0534 THRU 0544=06)(0612=01)(0613 THRU 0616=02)
        (0632=01)(0633 THRU 0634=02)(0640=06)(0652=01)(0653=02)
        (0670=01)(0680=03)(0692 THRU 0715=06)(0719=07)(0722 THRU
        0724=08)(0732=05)(0733=20)(0741=06)(0742 THRU 0743=08)
        (0752=19)(0753 THRU 0763=06)(0764=08)(0765=06)(0770=08)
        (0792 THRU 0793=06)(0794 THRU 0796=08)(0797=16)(0798=18)
        (0810 THRU 0823=02)(0831 THRU 0832=04)(0833 THRU 0842=06)
        (0843=08)(0849 THRU 0852=06)(0853=08)(0901=02)(0902 THRU
        0903=04)(0904 THRU 0905=06)(1101=02)(1102=06)(1103=02)
        (1104=04)(1212=02)(1213 THRU 1220=04)(1292=01)(1293=02)
        (1299=04)(1311 THRU 1313=06)(1314 THRU 1317=04)(1318 THRU
        1321=06)(1322 THRU 1323=04)(1324 THRU 1350=06)(1391=16)
        (1392 THRU 1393=06)(1394=18)(1398=06)(1399=18)(1411 THRU
        1414=04)(1490=08)(1510=04)(1592 THRU 1619=06)(1622=08)
        (1623 THRU 1624=06)(1625=08)(1629=06)(1632 THRU 1636=08)
        (1712 THRU 1740=06)(1750=08)(1790=06)(1802 THRU 1803=08)
        (1911=18)(1912=04)(1913 THRU 1914=18)(1919=06)(1921 THRU
        1925=02)(1926 THRU 1943=06)(1944=04)(1952=02)(1953=06)
        (1992=02)(1993 THRU 1998=16)(1999=06)(2010 THRU 2110=16)
        (2120=21)(2130 THRU 2196=16)(2197=18)(2199=16)(3001 THRU
        3009=18)(3101 THRU 3109=16)(3212=18)(3213 THRU 3220=20)
        (3312=18)(3313=20)(3314 THRU 3315=18)(3316 THRU 3393=20)
        (3394 THRU 3395=18)(3396 THRU 3423=20)(3510=18)(3520 THRU
        3595=20)(3596=16)(3597=18)(3599 THRU 3802=20)(3803=18)
        (3912 THRU 3920=20)(3932=18)(3933=20)(3934=18)(3935 THRU
        3936=20)(3937 THRU 3938=18)(3939 THRU 3953=20)(3992=08)
        (3993 THRU 3996=20)(3997=18)(3998 THRU 3999=20)(4010 THRU
        4110=16)(4120=18)(4210=15)(4220=17)(4311 THRU 4399=19)
        (4411 THRU 4499=24)(4512=18)(4513=20)(4514 THRU 4733=18)
        (4812 THRU 4814=20)(4815 THRU 4900=25)(5010 THRU 5029=18)
        (5110 THRU 5199=17)(5202 THRU 5209=18)(5311 THRU 5414=25)
        (5415=20)(5416=18)(5419 THRU 5422=25)(5423 THRU 5425=20)
        (5426=25)(5429=20)(5512 THRU 5709=25)(5811=18)(5812=25)
        (5821=18)(5822=20)(5823 THRU 5893=18)(5894=20)(5899=25)
        (5910=20)(5920=25)(5932 THRU 5933=08)(5934=11)(5992 THRU
        5999=25)(6010 THRU 6090=10)(6112 THRU 6130=12)(6212 THRU
        6290=13)(6310=10)(6320=13)(6412 THRU 6501=25)(6502=22)
        (6503=26)(6601=16)(6602=18)(6603=25)(6701=14)(6702=23)
        (6801 THRU 6803=09)(7011 THRU 7029=18)(7112 THRU 7759=25)
        (7761=24)(7762 THRU 9109=25)(9211=24)(9212 THRU 9573=25)
        (9581=24)(9582 THRU 9990=25)(SYSMIS=SYSMIS) INTO
        SGOP86 SGKW86 SGPA86.
DO REPEAT SocGr = SGOP86 SGKW86 SGPA86/
     PosWrk = PosWrkOP PosWrkKW PosWrkPA.
  DO IF (PosWrk EQ 1).
   RECODE SocGr (01,02=15)(03=17)(04=15)(05,06=16)(07,08=17)(09=15)
          (10=16)(11=17)(12,13=20)(14=14)(15,16=15)(17,18=16)
          (19,20=17)(21,22=18)(23=22)(24,25=23)(26=24).
   ELSE IF (PosWrk EQ 2).
   RECODE SocGr (01 THRU 26 = 25).
   ELSE IF (PosWrk EQ 3).
   RECODE SocGr (01 THRU 03=01)(04 THRU 08=02)(09 THRU 13=03)
          (14 THRU 26=07).
  END IF.
END REPEAT.   
*==============================================================
SOCGR86, SOCGKW86, SOCGPA86
*==============================================================
DO REPEAT SG = SGOP86 SGKW86 SGPA86/
     SocGR = SocGr86 SocGKW86 SocGPA86/
     PersL = PersNLOP PersNLKW PersNLPP/
     BedrOm = BedrOMOP BedrOMKW BedrOMPP.
  COMPUTE SocGr = SG.
  DO IF (SG = 7).
    IF ((PersL = 2) OR (BedrOm = 2) OR (BedrOm =1)) SocGr = 4.
  END IF.
  RECODE SocGr (1 2 15=1) (16 =2) (17=3) (4=4) (3=5) (20 23 25 = 6)
         (SYSMIS = SYSMIS) (ELSE = 7).
END REPEAT.


   
*==============================================================
HUSOP, HUSKW, HUSPA
*==============================================================
DO REPEAT US=HusOP HUSKW HUSPA/BEROEP= BRP84_OP BRP84_KW BRP84_PA.
. COMPUTE US=TRUNC(BEROEP/100).
. RECODE US (01=56)(02=76)(03=63)(04=75)(05=61)(06=53)(07=53)
       (08=57)(09=72)(11=67)(12=86)(13=59)(14=67)
       (15=64)(16=45)(17=49)(18=51)(19=65)(20=87)(21=85)
       (30=64)(31=69)(32=49)(33=55)(34=62)(35=49)(36=39)
       (37=27)(38=31)(39=37)(40=78)(41=52)(42=64)(43=49)
       (44=56)(45=52)(46=51)(47=56)(48=22)(49=53)(50=62)
       (51=49)(52=37)(53=33)(54=25)(55=14)(56=14)(57=41)
       (59=44)(60=49)(61=35)(62=26)(63=33)(64=29)(70=48)
       (71=55)(72=23)(73=18)(74=39)(75=28)(76=25)(77=15)
       (78=28)(79=31)(80=23)(81=37)(82=38)(83=36)(84=29)
       (85=51)(86=57)(87=23)(88=63)(89=18)(90=18)(91=18)
       (92=38)(93=26)(94=33)(95=27)(96=39)(97=25)(98=30)
       (99=13)(ELSE=SYSMIS)/.
. IF (BEROEP GE 6501 AND BEROEP LE 6503) US=46.
. IF (BEROEP GE 6601 AND BEROEP LE 6603) US=66.
. IF (BEROEP GE 6701 AND BEROEP LE 6702) US=00.
. IF (BEROEP GE 6801 AND BEROEP LE 6803) US=49.
. IF (BEROEP GE 0110 AND BEROEP LE 0133) US=67.
. IF (BEROEP GE 0510 AND BEROEP LE 0534) US=71.
. IF (BEROEP GE 0610 AND BEROEP LE 0634) US=81.
. IF (BEROEP GE 0650 AND BEROEP LE 0670) US=81.
. IF (BEROEP GE 0810 AND BEROEP LE 0849) US=68.
. IF (BEROEP GE 1310 AND BEROEP LE 1329) US=71.
. IF (BEROEP GE 1390 AND BEROEP LE 1399) US=71.
. IF (BEROEP GE 5810 AND BEROEP LE 5812) US=50.
. IF (BEROEP GE 5820 AND BEROEP LE 5824) US=68.
. IF (BEROEP GE 5890 AND BEROEP LE 5899) US=31.
END REPEAT.**************************************.
* 14 Afleid. HEGPOP         *.
*       HEGPKW         *.
*     NIEUW HEGPPA       *.
*                  *.
**************************************.

   
*==============================================================
HEGPOP, HEGPKW, HEGPPA
*==============================================================
DO REPEAT BRP=BRP84_OP BRP84_KW BRP84_PA/
     LEIDW=LEIDWOP LEIDWKW LEIDWPP/
     NLeidW=NLeidWOP NLeidWKW NLeidWPP/
     NLEI= LEI_OP LEI_KW LEI_PA/
     PERSNL=PERSNLOP PERSNLKW PERSNLPP/
     BDROMV= BEDROMOP BEDROMKW BEDROMPP/
     POSWRK= POSWRKOP POSWRKKW POSWRKPA/
     POS= POS_OP POS_KW POS_PA.
. DO IF NOT (SYSMIS(BRP)).
.   IF (LEIDW EQ 1) NLEI=NLEIDW.
.   IF (PERSNL EQ 1 AND SYSMIS(NLEI)) NLEI=BDROMV.
.   RECODE NLEI (1,2=1)(3 THRU 6=2)(ELSE=0).
.   RECODE POSWRK (3=1)(ELSE=2) INTO POS.
. END IF.
END REPEAT.
DO REPEAT EGP=HEGPOP HEGPKW HEGPPA/
     BRP=BRP84_OP BRP84_KW BRP84_PA/
     POS=POS_OP POS_KW POS_PAOP/
     NLEI= Lei_OP Lei_KW Lei_PA.
. RECODE BRP (110 THRU 139=1)(140 THRU 149=2)(200 THRU 281=1)
       (282 THRU 289=2)(290 THRU 299=1)(310=1)(300,320 THRU 390=2)
       (400 THRU 413=1)(414 THRU 421=1)(422,423=2)(424 THRU 439=1)
       (500 THRU 539=1)(540 THRU 599=2)(600 THRU 639=1)
       (640 THRU 649=2)(650 THRU 679=1)(680 THRU 693=2)(700,710=3)
       (711=2)(712 THRU 714=3)(715=2)(716 THRU 719=3)(720 THRU 729=3)
       (730 THRU 796=2)(797 THRU 799=2)(800 THRU 829=1)
       (830 THRU 839=2)(840 THRU 859=2)(900 THRU 903=1)(904,905=2)
       (906 THRU 1299=1)(1300 THRU 1350=2)(1390 THRU 1394=1)(1398=2)
       (1399=2)(1400 THRU 1799=2)(1800 THRU 1803=2)(1900 THRU 1909=1)
       (1910 THRU 1919=2)(1920 THRU 1925=1)(1926 THRU 1929=2)
       (1930 THRU 1951=2)(1952=1)(1953=2)(1990 THRU 1993=2)
       (1997,1998=1)(1999=2)(2000 THRU 2130=1)(2140 THRU 3199=2)
       (3200 THRU 3499=3)(3500 THRU 3589=2)(3590 THRU 3595=7)(3596=2)
       (3597=1)(3599=7)(3600 THRU 3699=3)(3700 THRU 3709=9)
       (3710 THRU 3799=3)(3800 THRU 3915=3)(3916 THRU 3999=3)
       (4000 THRU 4199=2)(4200 THRU 4299=4)(4300 THRU 4499=5)
       (4500 THRU 4520=2)(4600 THRU 4620=3)(4700 THRU 4739=2)
       (4800 THRU 4813=3)(4814,4815=9)(4816 THRU 4819=3)
       (4820 THRU 4829=9)(4830 THRU 4999=3)(5000 THRU 5099=2)
       (5100 THRU 5199=4)(5200 THRU 5208=2)(5209=3)(5210 THRU 5299=2)
       (5300 THRU 5312=8)(5313 THRU 5318=3)(5319 THRU 5415=9)
       (5416=3)(5417 THRU 5600=9)(5601=3)(5602 THRU 5699=9)
       (5700 THRU 5704=3)(5705 THRU 5709=9)(5712=3)
       (5800 THRU 5810=7)(5811=2)(5812 THRU 5819=7)(5820=2)
       (5821=1)(5822=2)(5823=2)(5824=1)(5890,5892=7)
       (5893=3)(5894 THRU 5899=7)(5900 THRU 5919=3)(5920 THRU 5929=3)
       (5930 THRU 5934=2)(5990 THRU 5999=9)(6000 THRU 6199=6)
       (6200 THRU 6229=10)(6230,6232=10)(6233=9)(6239=10)
       (6240,6290,6300=10)(6310=7)(6320=10)(6400 THRU 6499=9)
       (6501 THRU 6503=99)(6601=1)(6602,6603=7)(6800 THRU 6999=9)
       (7000 THRU 7099=7)(7100 THRU 7112=8)(7113 THRU 7114=9)
       (7115 THRU 7119=8)(7120=9)(7130 THRU 7134=8)(7139=9)
       (7200 THRU 7288=8)(7289 THRU 7299=9)(7300 THRU 7329=8)
       (7330 THRU 7399=9)(7400 THRU 7529=9)(7530 THRU 7549=8)
       (7550 THRU 7569=8)(7570 THRU 7599=9)(7600 THRU 7699=8)(7700=9)
       (7701 THRU 7739=8)(7740 THRU 7759=9)(7760=8)(7761=5)
       (7762 THRU 7789=8)(7790=9)(7800,7810=9)(7820 THRU 7949=9)
       (7950 THRU 7959=9)(7960 THRU 7968=8)(7969 THRU 7999=9)
       (8000 THRU 8012=8)(8020 THRU 8029=9)(8030 THRU 8189=8)
       (8190 THRU 8199=9)(8200 THRU 8339=8)(8340=9)(8350 THRU 8390=8)
       (8400 THRU 8422=8)(8423,8424=7)(8425 THRU 8457=8)
       (8458 THRU 8490=9)(8500 THRU 8529=8)(8530 THRU 8539=9)
       (8540 THRU 8570=7)(8590=8)(8600 THRU 8609=7)(8700 THRU 8999=8)
       (9000 THRU 9199=9)(9200 THRU 9312=8)(9313 THRU 9394=9)(9395=7)
       (9396 THRU 9399=9)(9400=9)(9410 THRU 9419=8)(9420 THRU 9429=9)
       (9430=9)(9440,9490=9)(9500 THRU 9529=8)(9530 THRU 9539=9)
       (9540 THRU 9579=8)(9580=8)(9581=4)(9582 THRU 9592=8)
       (9593,9594,9595=9)(9596=8)(9597,9598,9599=9)(9600 THRU 9699=9)
       (9700 THRU 9719=9)(9720 THRU 9790=9)(9791 THRU 9799=9)
       (9800 THRU 9820=9)(9830=2)(9840 THRU 9843=8)
       (9844 THRU 9855=9)(9856=3)(9857 THRU 9990=9)(ELSE=SYSMIS)
       INTO EGP.


. IF (BRP GE 5100 AND BRP LE 5199) POS=1.
. IF (BRP GE 4300 AND BRP LE 4499) POS=1.
. IF (BRP GE 6110 AND BRP LE 6130) POS=1.
. IF (BRP EQ 2120 OR BRP EQ 7761 OR BRP EQ
   9211 OR BRP EQ 9580 OR BRP EQ 9581) POS=1.

. RECODE BRP (422,423,4000 THRU 4120,4510 THRU 4519,4713,4714,5000 THRU
       5029,5100,5110,5120,5180,5199,5320,5920,7730,7731,7760,7761,
       7762,7763,7769,9580,9581=4)
       (1630 THRU 1636,3300 THRU 3399,3520,3700,3739,4220,4600 THRU
       4620,4700,4720 THRU 4829,4900,5300 THRU 5799,5890 THRU 5920,
       5990 THRU 5999,9855 THRU 9859=5)
       (ELSE=-1) INTO HULP1.
. IF ((HULP1 EQ 4 OR HULP1 EQ 5) AND POS EQ 1) EGP=HULP1.
. RECODE BRP (321,331,341,412,420,422,423,424,429,711,797,831,849,1593,1740,
       2140,2190 THRU 2199,3000 THRU 3109,3394,3395,3422,3510,3520,
       3590 THRU 3597,4000 THRU 4520,4700 THRU 4714,5000 THRU 5029,
       5200 THRU 5209,5311=1)
       (ELSE=-1) INTO XPROMO1.
. IF (EGP EQ 4 OR EGP EQ 5) XPROMO1=1.

. IF ((EGP GE 7 AND EGP LE 9) AND (POS EQ 1) AND (NLEI EQ 1)) EGP=4.
. IF ((EGP GE 7 AND EGP LE 9) AND (POS EQ 1) AND (NLEI EQ 0)) EGP=5.
. IF ((EGP EQ 8 OR EGP EQ 9) AND (NLEI EQ 2)) EGP=7.
. IF ((EGP EQ 10) AND (POS EQ 1)) EGP=6.
. IF ((EGP EQ 4) AND (NLEI EQ 0)) EGP=5.
. IF ((EGP EQ 5) AND (NLEI EQ 1)) EGP=4.
. IF ((EGP EQ 2 OR EGP EQ 3 OR EGP EQ 4) AND (NLEI EQ 2) AND
   (XPROMO1 EQ 1)) EGP=1.
. IF ((EGP EQ 3) AND (NLEI GE 0 AND NLEI LT 2) AND (XPROMO1 EQ 1))
   EGP=2.
END REPEAT.
 
*==============================================================
HHT
*==============================================================
COMPUTE KindMin = 0.
DO REPEAT PlHH= PlHH2, PlHH3, PlHH4, PlHH5, PlHH6, PlHH7, PlHH8/
     Lft = Lft2, Lft3, Lft4, Lft5, Lft6, Lft7,Lft8.
  IF (PlHH = 5 AND Lft GE 0 AND Lft LE 17) KindMin= 1.
END REPEAT.
COMPUTE HHT =1.
DO IF (HHKern GE 1 AND HHKern LE 7).
  DO IF (KindMin = 1).
   COMPUTE HHT = 2.
   ELSE.
   COMPUTE HHT = 3.
  END IF.
END IF. 
*==============================================================
POSOPB
*==============================================================
COMPUTE PosOPB = 99.
DO IF (GslOP = 1).
  DO IF RANGE(LftOP ,18 ,64).
   DO IF (HHT EQ 2).
     IF (TydBesOP EQ 1) PosOPB = 1.
     IF (TydBesOP NE 1) PosOPB = 2.
    ELSE IF (HHT EQ 3).
     IF (TydBesOP EQ 1) PosOPB = 3.
     IF (TydBesOP NE 1) PosOPB = 4.
    ELSE IF (HHT EQ 1).
     IF (TydBesOP EQ 1) PosOPB = 5.
     IF (TydBesOP NE 1) PosOPB = 6.
   END IF.
   ELSE IF RANGE(LftOP, 65 ,117).
   IF (HHT EQ 2 OR HHT EQ 3) PosOPB = 7.
   IF (HHT EQ 1) PosOPB = 8.
  END IF.
 ELSE IF (GslOP = 2).
  DO IF RANGE(LftOP, 18 ,64).
   DO IF (HHT EQ 2).
     IF (TydBesOP EQ 1) PosOPB = 9.
     IF (TydBesOP NE 1) PosOPB = 10.
    ELSE IF (HHT EQ 3).
     IF (TydBesOP EQ 1) PosOPB = 11.
     IF (TydBesOP NE 1) PosOPB = 12.
    ELSE IF (HHT EQ 1).
     IF (TydBesOP EQ 1) PosOPB = 13.
     IF (TydBesOP NE 1) PosOPB = 14.
   END IF.
   ELSE IF RANGE(LftOP, 65 ,117).
   IF (HHT EQ 2 OR HHT EQ 3) PosOPB = 15.
   IF (HHT EQ 1) PosOPB = 16.
  END IF.
END IF.


 
*==============================================================
SAMHHUIT
*==============================================================
COMPUTE NKnd=0.
COUNT NKnd = PlHH2 PlHH3 PlHH4 PlHH5 PlHH6 PlHH7 PlHH8 (5).
COMPUTE NOvrg=0.
COUNT NOvrg = PlHH2 PlHH3 PlHH4 PlHH5 PlHH6 PlHH7 PlHH8 (6 THRU 14).
COMPUTE SamHHUit= 99.
IF (AantalPP EQ 1) SamHHUit = 1.
IF (HHKern EQ 1) SamHHUit = 2.
DO IF (HHKern EQ 2).
  IF RANGE(NKnd, 1, 6) SamHHUit = 2 + NKnd.
 ELSE IF (HHKern EQ 3).
  DO IF (NKnd EQ 1).
   IF RANGE (NOvrg, 1, 5) SamHHUit = 8 + NOvrg.
  ELSE IF (NKnd EQ 2).
   IF RANGE (NOvrg, 1, 4) SamHHUit = 13 + NOvrg.
  ELSE IF (NKnd EQ 3).
   IF RANGE (NOvrg, 1, 3) SamHHUit = 17 + NOvrg.
  ELSE IF (NKnd EQ 4).
   IF RANGE (NOvrg, 1, 2) SamHHUit = 20 + NOvrg.
  ELSE IF (NKnd EQ 5).
   IF (NOvrg EQ 1) SamHHUit = 23.
  END IF.
 ELSE IF (HHKern EQ 4).
  IF RANGE(Novrg, 1, 6) SamHHUit = 23 + NOvrg.
 ELSE IF (HHKern EQ 5).
  IF RANGE(NKnd, 1, 7) SamHHUit = 29 + NKnd.
 ELSE IF (HHKern EQ 6).
  DO IF (NKnd EQ 1).
   IF RANGE (NOvrg, 1, 6) SamHHUit = 36 + NOvrg.
  ELSE IF (NKnd EQ 2).
   IF RANGE (NOvrg, 1, 5) SamHHUit = 42 + NOvrg.
  ELSE IF (NKnd EQ 3).
   IF RANGE (NOvrg, 1, 4) SamHHUit = 47 + NOvrg.
  ELSE IF (NKnd EQ 4).
   IF RANGE (NOvrg, 1, 3) SamHHUit = 51 + NOvrg.
  ELSE IF (NKnd EQ 5).
   IF RANGE (NOvrg, 1, 2) SamHHUit = 54 + NOvrg.
  ELSE IF (NKnd EQ 6).
   IF (NOvrg EQ 1) SamHHUit = 57.
  END IF.
 ELSE IF (HHKern EQ 7).
  COMPUTE SamHHUit = 58.
END IF.
IF (HHKern EQ 2) AND (NKnd < 1) SamHHuit = 58.
IF (HHKern EQ 5) AND (NKnd < 1) SamHHuit = 58.


    
   
*==============================================================
LFTJONG, GSLJONG, LFTOUD, GSLOUD, 
LFTKIND, GESLKIND, AANTKIND, AANTOVER, 
*==============================================================
DO REPEAT
 Initia = LftJong TO GslOvrg7.
 COMPUTE Initia = $SYSMIS.
END REPEAT.
COMPUTE LftJong = $SYSMIS.
COMPUTE GslJong = $SYSMIS.
COMPUTE LftOud = $SYSMIS.
COMPUTE GslOud = $SYSMIS.
DO REPEAT
  RegKnd = Reg_Knd1 Reg_Knd2 Reg_Knd3 Reg_Knd4 Reg_Knd5 Reg_Knd6
      Reg_Knd7/
  RegOvr = RegOvr1 RegOvr2 RegOvr3 RegOvr4 RegOvr5 RegOvr6 RegOvr7.
  COMPUTE RegKnd = $SYSMIS.
  COMPUTE RegOvr = $SYSMIS.
END REPEAT.

DO REPEAT NR = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/
  PLHH = PlHH2, PlHH3, PlHH4, PlHH5, PlHH6, PlHH7, PlHH8/
  LftVar = Lft2, Lft3, Lft4, Lft5, Lft6, Lft7, Lft8/
  GslVar = Gsl2, Gsl3, Gsl4, Gsl5, Gsl6, Gsl7, Gsl8.
  DO IF (PlHH EQ 5).
   DO IF (SYSMIS(Reg_Knd1)).
     COMPUTE Reg_Knd1 = NR.
     COMPUTE Lft_Knd1 = LftVar.
     COMPUTE Gsl_Knd1 = GslVar.
    ELSE IF (SYSMIS (Reg_Knd2)).
     COMPUTE Reg_Knd2 = NR.
     COMPUTE Lft_Knd2 = LftVar.
     COMPUTE Gsl_Knd2 = GslVar.
    ELSE IF (SYSMIS(Reg_Knd3)).
     COMPUTE Reg_Knd3= NR.
     COMPUTE Lft_Knd3 = LftVar.
     COMPUTE Gsl_Knd3 = GslVar.
    ELSE IF (SYSMIS(Reg_Knd4)).
     COMPUTE Reg_Knd4= NR.
     COMPUTE Lft_Knd4 = LftVar.
     COMPUTE Gsl_Knd4 = GslVar.
    ELSE IF (SYSMIS(Reg_Knd5)).
     COMPUTE Reg_Knd5= NR.
     COMPUTE Lft_Knd5 = LftVar.
     COMPUTE Gsl_Knd5 = GslVar.
    ELSE IF (SYSMIS(Reg_Knd6)).
     COMPUTE Reg_Knd6= NR.
     COMPUTE Lft_Knd6 = LftVar.
     COMPUTE Gsl_Knd6 = GslVar.
    ELSE IF (SYSMIS(Reg_Knd7)).
     COMPUTE Reg_Knd7 = NR.
     COMPUTE Lft_Knd7 = LftVar.
     COMPUTE Gsl_Knd7 = GslVar.
   END IF.
  ELSE IF (PlHH GE 6 AND PlHH LE 14).
   DO IF (SYSMIS(RegOvr1)).
     COMPUTE RegOvr1 = NR.
     COMPUTE LftOvrg1 = LftVar.
     COMPUTE GslOvrg1 = GslVar.
    ELSE IF (SYSMIS(RegOvr2)).
     COMPUTE RegOvr2 = NR.
     COMPUTE LftOvrg2 = LftVar.
     COMPUTE GslOvrg2 = GslVar.
    ELSE IF (SYSMIS(RegOvr3)).
     COMPUTE RegOvr3= NR.
     COMPUTE LftOvrg3 = LftVar.
     COMPUTE GslOvrg3 = GslVar.
    ELSE IF (SYSMIS(RegOvr4)).
     COMPUTE RegOvr4= NR.
     COMPUTE LftOvrg4 = LftVar.
     COMPUTE GslOvrg4 = GslVar.
    ELSE IF (SYSMIS(RegOvr5)).
     COMPUTE RegOvr5= NR.
     COMPUTE LftOvrg5 = LftVar.
     COMPUTE GslOvrg5 = GslVar.
    ELSE IF (SYSMIS(RegOvr6)).
     COMPUTE RegOvr6= NR.
     COMPUTE LftOvrg6 = LftVar.
     COMPUTE GslOvrg6 = GslVar.
    ELSE IF (SYSMIS(RegOvr7)).
     COMPUTE RegOvr7 = NR.
     COMPUTE LftOvrg7 = LftVar.
     COMPUTE GslOvrg7 = GslVar.
   END IF.
  END IF.
END REPEAT.
COUNT AantKind =
  Reg_Knd1,Reg_Knd2,Reg_Knd3,Reg_Knd4,Reg_Knd5,Reg_Knd6,Reg_Knd7 (2 THRU 8).
COUNT AantOver =
  RegOvr1,RegOvr2,RegOvr3,RegOvr4,RegOvr5,RegOvr6,RegOvr7 (2 THRU 8).

COMPUTE LftJong=Lft_Knd1.
COMPUTE GslJong=Gsl_Knd1.
DO IF (AantKind GT 1).
. COMPUTE LftOud=Lft_Knd1.
. COMPUTE GslOud=Gsl_Knd1.
. DO IF (LftJong > Lft_Knd2).
.   COMPUTE LftJong=Lft_Knd2.
.   COMPUTE GslJong=Gsl_Knd2.
. ELSE.
.   COMPUTE LftOud=Lft_Knd2.
.   COMPUTE GslOud=Gsl_Knd2.
. END IF.
. DO REPEAT Lft_Knd=Lft_Knd3 Lft_Knd4 Lft_Knd5 Lft_Knd6 Lft_Knd7/
       Gsl_Knd=Gsl_Knd3 Gsl_Knd4 Gsl_Knd5 Gsl_Knd6 Gsl_Knd7/
       LFTKIND=LFTKND3 LFTKND4 LFTKND5 LFTKND6 LFTKND7/
       GSLKIND=GSLKND3 GSLKND4 GSLKND5 GSLKND6 GSLKND7.
.   DO IF (LftJong > Lft_Knd).
.    COMPUTE LFTKind=LftJong.
.    COMPUTE GSLKind=GslJong.
.    COMPUTE LftJong=Lft_Knd.
.    COMPUTE GslJong=Gsl_Knd.
.   ELSE IF (LftOud < Lft_Knd).
.    COMPUTE LFTKind=LftOud.
.    COMPUTE GSLKind=GslOud.
.    COMPUTE LftOud=Lft_Knd.
.    COMPUTE GslOud=Gsl_Knd.
.   ELSE.
.    COMPUTE LFTKind=Lft_Knd.
.    COMPUTE GSLKind=Gsl_Knd.
.   END IF.
. END REPEAT.
END IF.
RECODE LFTKND3 LFTKND4 LFTKND5 LFTKND6 LFTKND7 LFTOVRG1 LFTOVRG2
    LFTOVRG3 LFTOVRG4 LFTOVRG5 LFTOVRG6 LFTOVRG7 (0 THRU 17=1)
    (18 THRU 64=2)(65 THRU 117=3)(118=8)(119=9).

   
*==============================================================
SBI93_OPH
*==============================================================
DO REPEAT SBI93 = SBI93_OP, SBI93_KW, SBI93_PA/
      SBI93_N = SBI93OPH, SBI93KWH, SBI93PAH.
  RECODE SBI93 (CONVERT)('XXXXX'=999999) INTO SBI93_N.
  DO IF (SUBSTR(SBI93,1,1) NE '0') AND (SUBSTR(SBI93,1,1) NE ' ').
   IF (SBI93_N < 10) SBI93_N =SBI93_N*10000.
   IF (SBI93_N > 9 AND SBI93_N < 100) SBI93_N =SBI93_N*1000.
   IF (SBI93_N > 99 AND SBI93_N < 1000) SBI93_N=SBI93_N*100.
   IF (SBI93_N > 999 AND SBI93_N < 10000) SBI93_N=SBI93_N*10.
  ELSE IF (SUBSTR(SBI93,1,1) EQ '0').
   IF (SBI93_N < 10) SBI93_N=SBI93_N*1000.
   IF (SBI93_N > 9 AND SBI93_N < 100) SBI93_N=SBI93_N*100.
   IF (SBI93_N > 99 AND SBI93_N < 1000) SBI93_N=SBI93_N*10.
  END IF.
END REPEAT.


   
*==============================================================
WERKZOP, WERKZKW, WERKZPP
*==============================================================
DO REPEAT TydBes = TydBesOP TydBesKw TydBesPP/
     BetWrk = BetWrkOP BetWrkKW BetWrkPP/
     UurWrk = UurWkOP UurWkKW UurWkPP/
     SUurWk = SUurWkOP SUurWkKW SUurWkPP/
     WerkZ = WerkzOP WerkzKW WerkzPA.
  DO IF (TydBes = 1).
   COMPUTE Werkz = $SYSMIS.
   IF ((UurWrk GE 1) AND (UurWrk LE 11)) WerkZ = 3.
   IF ((UurWrk GE 12) AND (UurWrk LE 97)) WerkZ = 2.
   DO IF (UurWrk = 99).
     COMPUTE WerkZ = 3.
     IF ANY(SuurWk , 3,4) WerkZ = 2.
   END IF.
   IF (UurWrk = 98) Werkz = 4.
  ELSE.
   DO IF (BetWrk = 1).
     IF ((UurWrk GE 1) AND (UurWrk LE 11)) WerkZ = 3.
     IF ((UurWrk GE 12) AND (UurWrk LE 97)) WerkZ = 2.
     DO IF (UurWrk = 99).
      COMPUTE WerkZ = 3.
      IF ANY(SuurWk , 3,4) WerkZ = 2.
     END IF.
     IF (UurWrk = 98) Werkz = 4.
    ELSE.
     IF (BetWrk > 1) WerkZ = 4.
     IF (BetWrk < 1) WerkZ = -1.
   END IF.
  END IF.
END REPEAT.

   
*=============================================================
WENSOP, WENSKW, WENSPA
*=============================================================
DO REPEAT Lft = LftOP LftHKW LftPart/
     WilWrk = WilWrkOP WilWrkKW WilWrkPP/
     Wens = WensOP WensKw WensPA.
  DO IF (Lft > 64).
   COMPUTE Wens = 6.
   ELSE IF (Lft < 15).
   COMPUTE Wens = $SYSMIS.
   ELSE.
   COMPUTE Wens = $SYSMIS.
   IF (WilWrk = 1) Wens = 2.
   IF (WilWrk = 2) Wens = 5.
   IF (WilWrk = 3) Wens = 1.
   IF (WilWrk = 4) Wens = 4.
   IF (WilWrk > 4) Wens = 9.
  END IF.
END REPEAT.


   
*=============================================================
BESCHKOP, BESCHKKKW, BESCHKPA
*=============================================================
DO REPEAT Lft = LftOP LftHKW LftPart/
     KunStr= KunStrOP KunStrKW KunStrPP/
     Afrond = AfrondOP AfrondKW AfrondPP/
     Of_IVM = Of_ivmOP Of_ivmKW Of_ivmPP/
     Besch = BeschkOP BeschkKW BeschkPA.
  COMPUTE Besch = $SYSMIS.
  DO IF (Lft > 14).
   DO IF (KunStr = 1).
     COMPUTE Besch = 10.
    ELSE IF (Kunstr = 2).
     IF (Afrond GE 1) AND (Afrond LE 2) Besch = 21.
     IF (Afrond EQ 3) Besch = 22.
     IF (Afrond EQ 4) Besch = 23.
     DO IF (Afrond GT 4).
        IF (Of_ivm = 1) Besch = 24.
        IF (Of_ivm = 2) Besch = 25.
        IF (Of_ivm = 3) Besch = 26.
        IF (Of_ivm GT 3) Besch = 27.
     END If.
    ELSE.
     COMPUTE Besch = 30.
   END IF.
  END IF.
END REPEAT.   
*==============================================================
ZOEKCTOP, ZOEKCTKW, ZOEKCTPA
*==============================================================
DO REPEAT Lft = LftOP LftHKW LftPart/
     WrkKom = WrkKomOP WrkKomKW WrkKomPP/
     Afg4Wk = Afg4WkOP Afg4WkKW Afg4WkPP/
     Zoek = ZoekCTOP ZoekCTKW ZoekCTPA.
  COMPUTE Zoek = $SYSMIS.
  DO IF (Lft > 14).
   DO IF (WrkKom EQ 1).
     COMPUTE Zoek = 3.
     IF (Afg4Wk EQ 1) Zoek = 1.
     IF (Afg4Wk eq 3) Zoek = 2.
    ELSE IF (WrkKom = 2).
     COMPUTE Zoek = 4.
   END IF.
  END IF.
END REPEAT.   
*==============================================================
BERBEVOP, BERBEVKW, BERBEVPA
*==============================================================
DO REPEAT WerkZ = WerkzOP WerkzKW WerkzPA/
     Wens = WensOP WensKw WensPA/
     Besch = BeschkOP BeschkKW BeschkPA/
     Zoek = ZoekCTOP ZoekCTKW ZoekCTPA/
     BerBev = BerBevOP BerBevKW BerBevPA.
  COMPUTE BerBev = $SYSMIS.
  DO IF ((WerkZ GE 1) AND (WerkZ LE 2)).
   COMPUTE BerBev = 10.
   ELSE IF (WerkZ EQ 3).
    DO IF (Wens EQ 1).
     COMPUTE BerBev = 21.
    ELSE IF (Wens EQ 2).
     COMPUTE BerBev = 37.
     DO IF ANY(Besch, 10,21,23,24,25).
       COMPUTE BerBev = 39.
       IF ((Zoek GE 1) AND (Zoek LE 2)) BerBev = 21.
       IF (Zoek EQ 3) BerBev = 34.
       IF (Zoek EQ 4) BerBev = 35.
     END IF.
    ELSE IF (Wens EQ 4).
     COMPUTE BerBev = 32.
    ELSE IF (Wens EQ 5).
     COMPUTE BerBev = 31.
    ELSE IF (Wens EQ 6).
     COMPUTE BerBev = 38.
    ELSE.
     COMPUTE BerBev = 39.
    END IF.
   ELSE IF (WerkZ GT 3).
    DO IF (Wens EQ 1).
     COMPUTE BerBev = 22.
    ELSE IF (Wens EQ 2).
     COMPUTE BerBev = 47.
     DO IF ANY(Besch, 10,21,23,24,25).
       COMPUTE BerBev = 49.
       IF ((Zoek GE 1) AND (Zoek LE 2)) BerBev = 22.
       IF (Zoek EQ 3) BerBev = 44.
       IF (Zoek EQ 4) BerBev = 45.
     END IF.
    ELSE IF (Wens EQ 4).
     COMPUTE BerBev = 42.
    ELSE IF (Wens EQ 5).
     COMPUTE BerBev = 41.
    ELSE IF (Wens EQ 6).
     COMPUTE BerBev = 48.
    ELSE.
     COMPUTE BerBev = 49.
    END IF.
  END IF.
END REPEAT.


  
*==============================================================
SAMSTHH1, GEZINHH
*==============================================================
DO IF (SamHHUit = 1).
  COMPUTE SamStHH1 = 1.
  COMPUTE GezinHH = 1.
 ELSE IF (SamHHUit = 2).
  DO IF (Burgst1 = 1) AND (Burgst2 = 1).
   COMPUTE SamStHH1 = 3.
   COMPUTE GezinHH = 2.
  ELSE.
   COMPUTE SamStHH1 = 2.
   COMPUTE GezinHH = 6.
  END IF.
 ELSE IF (SamHHUit GE 3) AND (SamHHUit LE 8).
  DO IF (Burgst1 = 1) AND (Burgst2 = 1).
   COMPUTE SamStHH1 = 5.
   COMPUTE GezinHH = 3.
  ELSE.
   COMPUTE SamStHH1 = 7.
   COMPUTE GezinHH = 4.
  END IF.
 ELSE IF (SamHHUit GE 9) AND (SamHHUit LE 23).
  DO IF (Burgst1 = 1) AND (Burgst2 = 1).
   COMPUTE SamStHH1 = 6.
   COMPUTE GezinHH = 3.
  ELSE.
   COMPUTE SamStHH1 = 8.
   COMPUTE GezinHH = 4.
  END IF.
 ELSE IF (SamHHUit GE 24) AND (SamHHUit LE 29).
  DO IF (Burgst1 = 1) AND (Burgst2 = 1).
   COMPUTE SamStHH1 = 4.
   COMPUTE GezinHH = 2.
  ELSE.
   COMPUTE SamStHH1 = 2.
   COMPUTE GezinHH = 6.
  END IF.
 ELSE IF (SamHHUit GE 30) AND (SamHHUit LE 36).
   COMPUTE SamStHH1 = 9.
   COMPUTE GezinHH = 5.
 ELSE IF (SamHHUit GE 37) AND (SamHHUit LE 57).
   COMPUTE SamStHH1 = 10.
   COMPUTE GezinHH = 5.
 ELSE IF (SamHHUit EQ 58).
   COMPUTE SamStHH1 = 2.
   COMPUTE GezinHH = 7.
END IF.


 
*==============================================================
HVSCBS
*==============================================================
COMPUTE hvscbs = 6.
DO IF (HHonderH = 1).
   COMPUTE hvscbs = 5.
ELSE IF RANGE(SoortWon, 1, 4).
    COMPUTE hvscbs = 1.
ELSE IF (SoortWon=5).
   COMPUTE hvscbs = 3.
   DO IF (MrHHIPD = 2).
     DO IF (  (KeukenIW = 1)
        AND (ToiletIW = 1) ).
        COMPUTE hvscbs = 2.
     END IF.
   END IF.
ELSE IF RANGE(SoortWon, 6, 7).
    COMPUTE hvscbs = 4.
ELSE IF RANGE(SrtWoonr, 1, 4).
    COMPUTE hvscbs = 4.
END IF.


 
*==============================================================
HUKOCBS
*==============================================================
COMPUTE hukocbs = -1.
DO IF (KoopWon = 1).
  COMPUTE hukocbs = 2.
ELSE IF (  ANY(HUUR1, 1, 3)
     OR ANY(HUUR2, 1, 3) ).
  COMPUTE hukocbs = 1.
END IF.

VAR LABELS  hukocbs 'Eigendomsverhouding'.
VALUE LABELS hukocbs 1 'Huur'
          2 'Koop'
         -1 'nvt'.


   
    
*==============================================================
GEBDGHB,GEBMNDHB,GEBJRHB,GSLHB,BURGSTHB,LFTHB,PLHHHB
*==============================================================
COMPUTE GebdgHB = -1.
COMPUTE GebmndHB = -1.
COMPUTE GebjrHB = -1.
COMPUTE GslHB = -1.
COMPUTE BurgstHB = -1.
COMPUTE LftHB = -1.
COMPUTE PlhhHB = -1.

DO IF RANGE(hvscbs, 1, 5).
  DO IF ( AantalPP = 1).
     COMPUTE GebdgHB = Gebdag1.
     COMPUTE GebmndHB = Gebmnd1.
     COMPUTE GebjrHB = Gebjaar1.
     COMPUTE GslHB = Gsl1.
     COMPUTE BurgstHB = BurgSt1.
     COMPUTE PlhhHB = PlHH1.
     COMPUTE LftHB = Lft1.
  ELSE IF ANY( WieTekn1,9, 98, 99 ).
     COMPUTE GebdgHB = Gebdag1.
     COMPUTE GebmndHB = Gebmnd1.
     COMPUTE GebjrHB = Gebjaar1.
     COMPUTE GslHB = Gsl1.
     COMPUTE BurgstHB = BurgSt1.
     COMPUTE PlhhHB = PlHH1.
     COMPUTE LftHB = Lft1.
  ELSE IF ANY(3, HUUR1, HUUR2 ).
     DO REPEAT
          gebd= gebdag8,gebdag7,gebdag6,gebdag5,gebdag4,gebdag3,gebdag2,gebdag1,gebdag1,gebdag1/
          gebm= gebmnd8,gebmnd7,gebmnd6,gebmnd5,gebmnd4,gebmnd3,gebmnd2,gebmnd1,gebmnd1,gebmnd1/
          gebj= gebjaar8,gebjaar7,gebjaar6,gebjaar5,gebjaar4,gebjaar3,gebjaar2,gebjaar1,gebjaar1,gebjaar1/
          Gsl   = Gsl8 Gsl7 Gsl6 Gsl5 Gsl4 Gsl3 Gsl2 Gsl1 Gsl1 Gsl1/
          BurgSt = BurgSt8 BurgSt7 BurgSt6 BurgSt5 BurgSt4 BurgSt3 BurgSt2 BurgSt1 BurgSt1 BurgSt1/
          PlHH  = PlHH8 PlHH7 PlHH6 PlHH5 PlHH4 PlHH3 PlHH2 PlHH1 PlHH1 PlHH1/
          Lft   = Lft8 Lft7 Lft6 Lft5 Lft4 Lft3 Lft2 Lft1 Lft1 Lft1/
          XX   = 8 7 6 5 4 3 2 1 98 99.
       DO IF (Selkostw = XX).
          COMPUTE GebdgHB = Gebd.
          COMPUTE GebmndHB = Gebm.
          COMPUTE GebjrHB = Gebj.
          COMPUTE GslHB = Gsl.
          COMPUTE BurgstHB = BurgSt.
          COMPUTE PlhhHB = PlHH.
          COMPUTE LftHB = Lft.
       END IF.
     END REPEAT.
  ELSE.
     DO REPEAT
          gebd= gebdag8,gebdag7,gebdag6,gebdag5,gebdag4,gebdag3,gebdag2,gebdag1/
          gebm= gebmnd8,gebmnd7,gebmnd6,gebmnd5,gebmnd4,gebmnd3,gebmnd2,gebmnd1/
          gebj= gebjaar8,gebjaar7,gebjaar6,gebjaar5,gebjaar4,gebjaar3,gebjaar2,gebjaar1/
          Gsl   = Gsl8 Gsl7 Gsl6 Gsl5 Gsl4 Gsl3 Gsl2 Gsl1/
          BurgSt = BurgSt8 BurgSt7 BurgSt6 BurgSt5 BurgSt4 BurgSt3 BurgSt2 BurgSt1/
          PlHH  = PlHH8 PlHH7 PlHH6 PlHH5 PlHH4 PlHH3 PlHH2 PlHH1/
          Lft   = Lft8 Lft7 Lft6 Lft5 Lft4 Lft3 Lft2 Lft1/
          XX   = 8 7 6 5 4 3 2 1.

       DO IF ANY(XX, WieTekn1, WieTekn2, WieTekn3 , WieTekn4, WieTekn5, WieTekn6, WieTekn7, WieTekn8 ).
          COMPUTE GebdgHB = Gebd.
          COMPUTE GebmndHB = Gebm.
          COMPUTE GebjrHB = Gebj.
          COMPUTE GslHB = Gsl.
          COMPUTE BurgstHB = BurgSt.
          COMPUTE PlhhHB = PlHH.
          COMPUTE LftHB = Lft.
       END IF.
     END REPEAT.

  END IF.
END IF.

VAR LABELS
      GebdgHB 'Geboortedag hoofdbewoner'/
      GebmndHB 'Geboortemaand hoofdbewoner'/
      GebjrHB 'Geboortejaar hoofdbewoner'/
      GslHB  'Geslacht hoofdbewoner'/
      BurgstHB 'Burgerlijke staat hoodbewoner'/
      PlhhHB  'Plaats huishouden hoofdbewoner'/
      LftHB  'Leeftijd hoofdbewoner'.
VALUE LABELS GslHB       1 'Man '
                2 'Vrouw'
               -1 'Lid HH'/
       BurgstHB     1 'Gehuwd'
                2 'Geschei-den'
                3 'Weduw- staat'
                4 'Ongehuwd'
                8 'Weigert'
                9 'Weetniet'
               -1 'Lid HH'/
       PlhhHB      1 'Alleenstaande'
                2 'Hoofd'
                3 'Echtgeno(o)t(e)'
                4 'Vaste partner'
                5 'Kind(van HHKern)'
                6 'Vader/moeder'
                7 'Schnvader-moeder'
                8 'Broer/zus'
                9 'Schoonbroer/-zus'
               10 'Schnzoon-dochter'
               11 'Kleinkind'
               12 'Overig familie'
               13 'Overig geen fam'
               14 'Onbekend'
               98 'Weigert'
               99 'Weetniet'
               -1 'Lid HH'/
       LftHB      117 '117 jaar of ouder'
               998 'Weigert'
               999 'Weetniet'
               -1 'Lid HH'/
       GebdgHB  98 'Weigert'
                 99 'Weetniet'
               -1 'Lid HH'/
      GebmndHB  98 'Weigert'
                 99 'Weetniet'
               -1 'Lid HH'/
      GebjrHB  9998 'Weigert'
                9999 'Weetniet'
               -1 'Lid HH'.

 
*==============================================================
VHVSCBS
*==============================================================
COMPUTE vhvscbs = 7.
DO IF NOT (Aantverh = -1).
  COMPUTE Vhvscbs = 9.
  DO IF (AdrJrNed = 1).
     COMPUTE Vhvscbs = 6.
  ELSE IF (OP_HHK = 2).
     COMPUTE Vhvscbs = 5.
  ELSE IF (VSoortWo = -1).
     COMPUTE Vhvscbs = 4.
  ELSE IF RANGE(VSoortWo, 1, 4).
      COMPUTE Vhvscbs = 1.
  ELSE IF (VSoortWo=5).
    COMPUTE Vhvscbs = 2.
  ELSE IF RANGE(VSoortWo, 6, 7).
      COMPUTE Vhvscbs = 3.
  ELSE IF RANGE(VSoortWr, 1, 4).
      COMPUTE Vhvscbs = 3.
  END IF.
END IF.

** NB Onbewoonbaar verklaarde woning en slooppand is tot de BAR's gerekend,
** conform WBO 1993/1994.
** De onderscheiding zelfstandige/niet zelfstandige wooneenheid is niet aan
** te brengen.
** Code 9 is aangebracht om fouten op te sporen.

VAR LABELS Vhvscbs 'Wijze vorige huisvestingsituatie'.
VALUE LABELS Vhvscbs  1 'Woning'
          2 'Wooneenh'
          3 'BAR'
          4 'Inwonend'
          5 'Lid Huishouden'
          6 'Buitenland'
          7 'Niet verhuisd'
          9 'FOUT'.
** Selecties.
** Alle huishoudens : SELECT IF (Vhvscbs LE 4).
** Alle woningen  : SELECT IF (Vhvscbs = 1).
** Alle wooneenheden: SELECT IF (Vhvscbs = 2).


 
*==============================================================
HYPO1
*==============================================================
Compute hypo1=0.
DO IF RANGE(bethyp,1,99997).
 IF (betperh=1)hypo1=bethyp*12.
 IF (betperh=2)hypo1=bethyp*4.
 IF (betperh=3)hypo1=bethyp*2.
 IF (betperh=4)hypo1=bethyp.
END IF.
Compute rent=0.
DO IF RANGE(betrente,1,99997).
 IF (betperh=1)rent=betrente*12.
 IF (betperh=2)rent=betrente*4.
 IF (betperh=3)rent=betrente*2.
 IF (betperh=4)rent=betrente.
END IF.

 
*==============================================================
WLAST
*==============================================================
** lasten berekenen.
COMPUTE wlast=lastjaar + (aerf + aerfpa) + (bhwf + bhwfpa) + (1.35 * verkwaar) - 
       (ypew + ypewpa) + (vrexopa - cbsiopa).
DO IF ( huko = 2).
COMPUTE wlast=( bhuurii * 12)- (yihs + yihspa).
END IF.

 
*==============================================================
QWLAST
*==============================================================
** quote berekenen.
DO IF (vrexopa > 0).
COMPUTE qwlast=((wlast / vrexopa)*100).
IF (vrexopa=0)qwlast=0.
FORMATS qwlast (F8.3).
END IF.

VAR LABELS wlast 'Woonlasten'/
      qwlast 'Woonlast quote'.


 
*==============================================================
HYP
*==============================================================
* HYPOTHEEK.
DO IF     (HVS EQ 1 AND HUKO=1).
. DO IF    (HYPO NE 3).
.  IF    (BETPERH EQ 1) HYP=BETHYP.
.  IF    (BETPERH EQ 2) HYP=RND(BETHYP/3).
.  IF    (BETPERH EQ 3) HYP=RND(BETHYP/6).
.  IF    (BETPERH EQ 4) HYP=RND(BETHYP/12).
.  IF    (SYSMIS(BETPERH)) HYP=RND(BETHYP/12).
. ELSE.
.  COMPUTE  HYP=0.
. END IF.
ELSE.
. RECODE   HYP (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   HYP HYPOTHEEK LAST PER MAAND/.
* NEW: EXTREMEN ERUIT
IF (HYP GE 50000)  HYP=HYP/100.


 
*==============================================================
OPSTAL
*==============================================================
* OPSTAL VERZEKERING.
DO IF     (HVS EQ 1 AND HUKO=1).
. COMPUTE   OPSTAL = WAARWON * 1.50.
ELSE.
. RECODE   OPSTAL (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   OPSTAL OPSTAL VERZEKERING PER JAAR/.


 
*==============================================================
BIJK
*==============================================================
* TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN EIGENAAR BEWONER.
DO IF     (HVS EQ 1 AND HUKO=1).
. DO IF    (EIGGROND EQ 1).
.  COMPUTE  BIJK = (OPSTAL + EOZB + ERFPACHT)/12.0.
. ELSE.
.  COMPUTE  BIJK = (OPSTAL + EOZB)/12.0.
. END IF.
ELSE.
. RECODE   BIJK (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   BIJK BIJKOMENDE LASTEN EIGENAREN PER MAAND/.


 
*==============================================================
PREM
*==============================================================
* EVENTUELE PREMIE VAN EIGENAAR BEWONER.
DO IF     (HVS EQ 1 AND HUKO=1).
. DO IF    (PREMKOOP EQ 1 AND SRTPRKW LE 4).
.  COMPUTE  PREM = PREMIE97/12.0.
. ELSE.
.  COMPUTE  PREM = 0.
. END IF.
ELSE.
. RECODE   PREM (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   PREM PREMIE VAN EIGENAAR PER MAAND/. 
*==============================================================
BKOOP
*==============================================================
* BRUTO WOONUITGAVEN VAN EIGENAAR BEWONER.
DO IF     (HVS EQ 1 AND HUKO=1).
. COMPUTE   BKOOP = HYP + BIJK - PREM.
ELSE.
. RECODE   BKOOP (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   BKOOP BRUTO WOONUITGAVEN EIGENAAR PER MAAND/.


 
*==============================================================
FISCO
*==============================================================
* FISCAAL EFFECT (LET OP NEGATIEF/POSITIEF ANDERS DAN IN 1994).
DO IF     (HVS EQ 1 AND HUKO=1).
. DO IF    (SYSMIS(BLEF))
.  COMPUTE  FISCO = 0.
. ELSE.
.  COMPUTE  FISCO = -BLEF/12.
. END IF.
ELSE.
. RECODE   FISCO (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   FISCO FISCAAL EFFECT EIGENAAR PER MAAND/.


 
*==============================================================
NKOOP
*==============================================================
* NETTO WOONUITGAVEN VAN EIGENAAR BEWONER.
DO IF     (HVS EQ 1 AND HUKO=1).
. COMPUTE   NKOOP = BKOOP - FISCO.
ELSE.
. RECODE   NKOOP (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   NKOOP NETTO WOONUITGAVEN EIGENAAR PER MAAND/.


 
*==============================================================
NKQUOTN
*==============================================================
* NETTO QUOTE VOOR EIGENAREN.
DO IF     (HVS EQ 1 AND HUKO=1).
. DO IF    (INKVAR LE 0).
.       COMPUTE NKQUOTN=100.0.
. ELSE.
.       COMPUTE NKQUOTN=NKOOP/(INKVAR/12).
.       COMPUTE NKQUOTN=RND(100*NKQUOTN).
. END IF.
ELSE.
. RECODE   NKQUOTN (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   NKQUOTN NETTO KOOP QUOTE/.


 
*==============================================================
NKQ997
*==============================================================
* NETTO QUOTE VOOR EIGENAREN (0-997).
DO IF     (HVS EQ 1 AND HUKO=1).
. DO IF    (NKQUOTN LT 0).
.       COMPUTE NKQ997=0.0.
. ELSE IF   (NKQUOTN GT 99.7).
.       COMPUTE NKQ997=99.7.
. ELSE.
.       COMPUTE NKQ997=NKQUOTN.
. END IF.
ELSE.
. RECODE   NKQ997 (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   NKQ997 NETTO KOOP QUOTE 0-997.


 
*==============================================================
NRQ997
*==============================================================
* NETTO QUOTE VOOR HUURDERS (0-997).
DO IF     (HVS EQ 1 AND HUKO=2).
. DO IF    (NRQUOTN LT 0).
.       COMPUTE NRQ997=0.0.
. ELSE IF   (NRQUOTN GT 99.7).
.       COMPUTE NRQ997=99.7.
. ELSE.
.       COMPUTE NRQ997=NRQUOTN.
. END IF.
ELSE.
. RECODE   NRQ997 (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   NRQ997 NETTO HUUR QUOTE 0-997.


 
*==============================================================
TOTWL
*==============================================================
* TOTALE LASTEN (HUUR EN KOOP).
DO IF     (HVS EQ 1 AND HUKO=2).
.       COMPUTE TOTWL = NHUUR+TOTBIJ.
ELSE IF    (HVS EQ 1 AND HUKO=1).
.       COMPUTE TOTWL = NKOOP+TOTBIJ.
ELSE.
. RECODE   TOTWL (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   TOTWL TOTALE WOONLASTEN PER MAAND.


 
*==============================================================
NWQ
*==============================================================
* TOTALE QUOTE.
DO IF     (HVS EQ 1).
. DO IF    (INKVAR EQ 0).
.       COMPUTE NWQ=100.0.
. ELSE.
.       COMPUTE NWQ=TOTWL/(INKVAR/12).
.       COMPUTE NWQ=RND(100*NWQ).
. END IF.
ELSE.
. RECODE   NWQ (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   NWQ NETTO WOON QUOTE.


 
*==============================================================
NWQ997
*==============================================================
* TOTALE QUOTE (0-997).
DO IF     (HVS EQ 1).
. DO IF    (NWQ LT 0).
.       COMPUTE NWQ997=0.0.
. ELSE IF   (NWQ GT 99.7).
.       COMPUTE NWQ997=99.7.
. ELSE.
.       COMPUTE NWQ997=NWQ.
. END IF.
ELSE.
. RECODE   NWQ997 (ELSE=SYSMIS).
END IF.
VAR LABELS   NWQ997 NETTO WOON QUOTE 0-997.


 
*==============================================================
PINK4
*==============================================================
* PINK4-RECODE INKMODAL.
COMPUTE PINK4=INKMODAL.
RECODE PINK4
 ( 1 THRU 3=1) (4=2) (5=3) (6 THRU 7=4) .
VAR LAB PINK4 'Inkomens in 4 klassen'.
VAL LAB PINK4 1 'Tot modaal' 2 'Tot 1,5 modaal'
       3 'Tot 2 modaal' 4 '>2 modaal'.


 
*==============================================================
WON3
*==============================================================
DO IF (SOORTWON=2).
.COMPUTE won3=2.
ELSE IF (TYPWON<=4).
.COMPUTE won3=1.
ELSE IF (TYPWON=5).
. COMPUTE won3=2.
ELSE IF (SYSMIS(TYPWON))
. COMPUTE won3=3.
ELSE.
. COMPUTE won3=3.
END IF.
VAR LAB won3 'Woningtype in 3 klassen'.
VAL LAB won3 1 'Eengezins' 2 'Meergezins' 3'Niet-woning'.

 
*==============================================================
WON4
*==============================================================
DO IF (SOORTWON=2).
.COMPUTE won4=3.
ELSE IF (TYPWON=1).
.COMPUTE won4=1.
ELSE IF (TYPWON<=4).
. COMPUTE won4=2.
ELSE IF (TYPWON=5).
. COMPUTE won4=3.
ELSE IF (SYSMIS(TYPWON))
. COMPUTE won4=4.
ELSE.
. COMPUTE won4=4.
END IF.
VAR LAB won4 'Woningtype in 4 klassen'.
VAL LAB won4 1 'Eengezins vrij' 2 'Eengezins overig' 3 'Meergezins'
       4 'Niet-woning'.

 
*==============================================================
VW2
*==============================================================
COMPUTE VW2=1.
IF (CV =1) VW2=2.
VAR LAB VW2 'Geen/wel eigen verwarming'.
VAL LAB VW2 1 'Geen eigen CV' 2 'Wel eigen CV'.

 
*==============================================================
HH4
*==============================================================
* HH4 (HUISHOUDENSGROOTTE).
COMPUTE hh4 = AANTALPP.
DO IF (hh4 = 4).
.COMPUTE hh4 = 3.
ELSE IF (HH4 > 4).
.COMPUTE HH4 = 4.
END IF.
VAR LAB HH4 'Huishoudensgrootte'.
VAL LAB HH4 3 '3 of 4 personen'.
VAL LAB HH4 4 '5 of meer personen'.

 
*==============================================================
NIEUWB
*==============================================================
* nieuwb (voor of na 1985).
compute nieuwb=1
if (bjaar>1985) nieuwb=2.
VAR LAB nieuwb 'Voor of na 1985 gebouwd'.
VAL LAB nieuwb 1 'voor 1985' 2 'na 1985'. 
*==============================================================
AFVAL
*==============================================================
do if (rein98a = 0).
. compute afval = 0.
else if (rein98a = 1).
. compute afval = rein1.
else if (rein98a = 2).
. do if (hh4 = 1).
.  compute afval = rein1.
. else.
.  compute afval = rein2.
. end if.
else if (rein98a = 3).
. do if (hh4 = 1).
.  compute afval = rein1.
. else if (hh4 = 2).
.  compute afval = rein2.
. else.
.  compute afval = rein3.
. end if.
else if (rein98a = 4).
. do if (hh4 <= 2).
.  compute afval = rein1.
. else.
.  compute afval = rein2.
. end if.
else if (rein98a = 5).
. do if (hh4 = 1).
.  compute afval = rein1.
. else if (hh4 = 2).
.  compute afval = rein2.
. else if (hh4 = 3).
.  compute afval = rein3.
. else if (hh4 = 4).
.  compute afval = rein4.
. else.
.  compute afval = rein5.
. end if.
end if.

 
*==============================================================
AFZAK
*==============================================================
do if (hh4 = 1).
. compute afzak = t98z * 40.
else if (hh4 = 2).
. compute afzak = t98z * 55.
else if (hh4 = 3).
. compute afzak = t98z * 70.
else.
. compute afzak = t98z * 80.
end if.

compute afval = afzak + afval.
var lab afval 'Bedrag afvalheffing (per jaar)'.


 
*==============================================================
RIOOL98G
*==============================================================
compute griool=0.
do if (rlg98a = 0).
. compute riool98g = 0.
else if (rlg98a = 1).
. compute riool98g = 1.
* [vast jaarbedrag].
else if (rlg98a = 2).
* [afhankelijk van waterverbruik].
. do if (rlg96w > 10).
.  do if (rlg96w2 = 1).
.   compute riool98g = 2.
* [jaarbedrag + bedrag per m3 bij meergebruik].
.  end if.
. else if (rlg96w2 > 10).
.  compute riool98g = 3.
* [jaarbedrag + bedrag(en) bij overschrijding].
. else if (rlg982 = 3).
.  compute riool98g = 4.
* [bedrag per m3].
. else if (rlg96w = 0).
.  compute riool98g = 5.
* [jaarbedrag + bedrag per m3].
. end if.
else if (rlg98a = 3).
* [huishouden].
. do if (rlg983 = 0).
.  compute riool98g = 6.
* [2 tarieven, 1phh/2phh].
. else if (rlg983 > 0).
.  compute riool98g = 7.
* [3 tarieven, 1phh/2phh/mphh].
. end if.
end if.


  
*==============================================================
ERIOOL, GRIOOL
*==============================================================
do if (riool98 = 0).
* [geen rioolheffing].
. compute griool = 0.
. compute eriool = 0.
else if (riool98 = 3).
* [alleen gebruiker].
.  compute eriool = 0.
else if (riool98 = 2).
* [alleen eigenaar].
.  compute griool = 0.
end if.
do if (riool98 = 1 | riool98 = 3).
. do if (riool98g = 0).
.  compute griool = 0.
. else if (riool98g = 1).
* [vast jaarbedrag].
.  compute griool = rlg98.
. else if (riool98g = 2).
* [vast bedrag + bedrag per m3 bij meer gebruik].
.  compute griool = rlg98.
.  do if (waterv > rlg96w).
.   compute griool = griool + rlg982 * waterv / rlg96w2.
.  end if.
. else if (riool98g = 3).
* [vast jaar + heffing + heffing bij meergebruik].
.  compute griool = rlg98.
.  do if (waterv > rlg96w).
.   compute griool = griool + rlg982.
.   do if (waterv > rlg96w2).
.    compute griool = griool + rlg983.
.   end if.
.  end if.
. else if (riool98g = 4).
* [bedrag per m3].
.  compute griool = rlg98 * waterv.
. else if (riool98g = 5).
* [vast bedrag + bedrag per m3].
.  compute griool = rlg98 + rlg982 * waterv.
. else if (riool98g = 6).
* [huishouden twee tarieven].
.  do if (hh4 = 1).
.   compute griool = rlg98.
.  else.
.   compute griool = rlg982.
.  end if.
. else if (riool98g = 6).
.  do if (hh4 = 1).
.   compute griool = rlg98.
.  else if (hh4 = 2).
.   compute griool = rlg982.
.  else.
.   compute griool = rlg983.
.  end if.
. end if.
end if.
do if (riool98 = 1 | riool98 = 2).
. compute eriool = rle98 .
end if.

var lab griool 'Bedrag rioolrecht gebruiker (per jaar)'/
    eriool 'Bedrag rioolrecht eigenaar (per jaar)'.


 
*==============================================================
VERONT
*==============================================================
do if (hh4 = 1).
. compute veront = WATHEFV.
else.
. compute veront = WATHEFV*3.
end if.
var lab veront 'Bedrag verontreinigingsheffing (per jaar)'.

 
*==============================================================
INGOMS
*==============================================================
* INGEZETENEN OMSLAG = BEDRAG PER HUISHOUDEN.
COMPUTE INGOMS=WATHEFI.
var lab ingoms 'Bedrag ingezetenen omslag (per jaar)'.


 
*==============================================================
OMSHEF
*==============================================================
* OMSLAGHEFFING = VOOR EIGENAAR, BEDRAG OBV WONINGWAARDE.
DO IF    (HUKO=1).
.  COMPUTE omshef = WAARWON/5 * WATHEFO.
ELSE IF   (HUKO=2)
.  COMPUTE OMShef=0.
ELSE
. RECODE  OMShef (ELSE=SYSMIS).
END IF.
var lab omshef 'Omslagheffing (eigenaren per jaar)'. 
*==============================================================
GASV
*==============================================================
do if (hvs<=4).
.do if (vw2 = 1).
. do if (pink4 = 1).
.  do if (won4 = 1).
.   compute gasv = 1834.
.  else if (won4 = 2).
.   compute gasv = 1798.
.  else if (won4 = 3).
.   compute gasv = 953.
.  else.
.   compute gasv = 131.
.  end if.
. else if (pink4 = 2).
.  do if (won4 = 1).
.   compute gasv = 2234.
.  else if (won4 = 2).
.   compute gasv = 2234.
.  else if (won4 = 3).
.   compute gasv = 729.
.  else.
.   compute gasv = 131.
.  end if.
. else if (pink4 = 3).
.  do if (won4 = 1).
.   compute gasv = 3355.
.  else if (won4 = 2).
.   compute gasv = 1912.
.  else if (won4 = 3).
.   compute gasv = 654.
.  else.
.   compute gasv = 1689.
.  end if.
. else.
.  do if (won4 = 1).
.   compute gasv = 3355.
.  else if (won4 = 2).
.   compute gasv = 1912.
.  else if (won4 = 3).
.   compute gasv = 654.
.  else.
.   compute gasv = 1689.
.  end if.
. end if.
.else.
. do if (pink4 = 1).
.  do if (won4 = 1).
.   do if (nieuwb = 1)
.    compute gasv = 3015.
.   else.
.    compute gasv = 2805.
.   end if.
.  else if (won4 = 2).
.   do if (nieuwb = 1)
.    compute gasv = 2340.
.   else.
.    compute gasv = 1766.
.   end if.
.  else if (won4 = 3).
.   do if (nieuwb = 1)
.    compute gasv = 1622.
.   else.
.    compute gasv = 1074.
.   end if.
.  else.
.   compute gasv = 1790.
.  end if.
. else if (pink4 = 2).
.  do if (won4 = 1).
.   do if (nieuwb = 1)
.    compute gasv = 3255.
.   else.
.    compute gasv = 3255.
.   end if.
.  else if (won4 = 2).
.    do if (nieuwb = 1)
.    compute gasv = 2429.
.    else.
.    compute gasv = 1769.
.    end if.
.  else if (won4 = 3).
.   do if (nieuwb = 1)
.     compute gasv = 1648.
.    else.
.     compute gasv = 1303.
.    end if.
.  else.
.   compute gasv = 1790.
.  end if.
. else if (pink4 = 3).
.  do if (won4 = 1).
.   do if (nieuwb = 1)
.    compute gasv = 3766.
.   else.
.    compute gasv = 2180.
.   end if.
.  else if (won4 = 2).
.   do if (nieuwb = 1)
.    compute gasv = 2492.
.   else.
.    compute gasv = 1919.
.   end if.
.  else if (won4 = 3).
.   do if (nieuwb = 1)
.    compute gasv = 1850.
.   else.
.    compute gasv = 1355.
.   end if.
.  else.
.   compute gasv = 2659.
.  end if.
. else.
.  do if (won4 = 1).
.   do if (nieuwb = 1)
.    compute gasv = 4047.
.   else.
.    compute gasv = 2672.
.   end if.
.  else if (won4 = 2).
.   do if (nieuwb = 1)
.    compute gasv = 2851.
.   else.
.    compute gasv = 2021.
.   end if.
.  else if (won4 = 3).
.   do if (nieuwb = 1)
.    compute gasv = 1808.
.   else.
.    compute gasv = 1709.
.   end if.
.  else.
.   compute gasv = 2659.
.  end if.
. end if.
.end if.
end if.

 
*==============================================================
ELECV
*==============================================================
* ELECTRICITEITSVERBRUIK.
do if (hvs<=4).
. do if (won4<= 2).
.  do if (pink4 = 1).
.   do if (hh4 = 1).
.    compute elecv = 2087.
.   else if (hh4 = 2).
.    compute elecv = 2586.
.   else if (hh4 = 3).
.    compute elecv = 3348.
.   else.
.    compute elecv = 3348.
.   end if.
.  else if (pink4 = 2).
.   do if (hh4 = 1).
.    compute elecv = 2464.
.   else if (hh4 = 2).
.    compute elecv = 2966.
.   else if (hh4 = 3).
.    compute elecv = 3641.
.   else.
.    compute elecv = 4627.
.   end if.
.  else if (pink4 = 3).
.   do if (hh4 = 1).
.    compute elecv = 2691.
.   else if (hh4 = 2).
.    compute elecv = 3112.
.   else if (hh4 = 3).
.    compute elecv = 3845.
.   else.
.    compute elecv = 3945.
.   end if.
.  else.
.   do if (hh4 = 1).
.    compute elecv = 3253.
.   else if (hh4 = 2).
.    compute elecv = 3633.
.   else if (hh4 = 3).
.    compute elecv = 4448.70.
.   else.
.    compute elecv = 5101.
.   end if.
.  end if.
. else if (won4 = 3).
.  do if (pink4 = 1).
.   do if (hh4 = 1).
.    compute elecv = 1559.
.   else if (hh4 = 2).
.    compute elecv = 2286.
.   else if (hh4 = 3).
.    compute elecv = 2288.
.   else.
.    compute elecv = 2288.
.   end if.
.  else if (pink4 = 2).
.   do if (hh4 = 1).
.    compute elecv = 1697.
.   else if (hh4 = 2).
.    compute elecv = 2366.
.   else if (hh4 = 3).
.    compute elecv = 3145.
.   else.
.    compute elecv = 3145.
.   end if.
.  else if (pink4 = 3).
.   do if (hh4 = 1).
.    compute elecv = 1646.
.   else if (hh4 = 2).
.    compute elecv = 2190.
.   else if (hh4 = 3).
.    compute elecv = 2746.
.   else.
.    compute elecv = 2746.
.   end if.
.  else.
.   do if (hh4 = 1).
.    compute elecv = 2298.
.   else if (hh4 = 2).
.    compute elecv = 2775.
.   else if (hh4 = 3).
.    compute elecv = 3060.
.   else.
.    compute elecv = 3060.
.   end if.
.  end if.
. else.
.  do if (pink4 = 1).
.   compute elecv = 1761.
.  else if (pink4 = 2).
.   compute elecv = 2042.
.  else if (pink4 = 3).
.   compute elecv = 2991.
.  else.
.   compute elecv = 2991.
.  end if.
. end if.
end if.

 
*==============================================================
WATERV
*==============================================================
* WATERVERBRUIK.
do if (hvs<=4).
. do if (won4 <= 2).
.  do if (pink4 = 1).
.   do if (hh4 = 1).
.    compute waterv = 59.
.   else if (hh4 = 2).
.    compute waterv = 96.
.   else if (hh4 = 3).
.    compute waterv = 129.
.   else.
.    compute waterv = 167.
.   end if.
.  else if (pink4 = 2).
.   do if (hh4 = 1).
.    compute waterv = 67.
.   else if (hh4 = 2).
.    compute waterv = 105.
.   else if (hh4 = 3).
.    compute waterv = 140.
.   else.
.    compute waterv = 182.
.   end if.
.  else if (pink4 = 3).
.   do if (hh4 = 1).
.    compute waterv = 75.
.   else if (hh4 = 2).
.    compute waterv = 109.
.   else if (hh4 = 3).
.    compute waterv = 162.
.   else.
.    compute waterv = 194.
.   end if.
.  else.
.   do if (hh4 = 1).
.    compute waterv = 69.
.   else if (hh4 = 2).
.    compute waterv = 119.
.   else if (hh4 = 3).
.    compute waterv = 161.
.   else.
.    compute waterv = 224.
.   end if.
.  end if.
. else if (won4 = 3).
.  do if (pink4 = 1).
.   do if (hh4 = 1).
.    compute waterv = 52.
.   else if (hh4 = 2).
.    compute waterv = 84.
.   else if (hh4 = 3).
.    compute waterv = 94.
.   else.
.    compute waterv = 158.
.   end if.
.  else if (pink4 = 2).
.   do if (hh4 = 1).
.    compute waterv = 54.
.   else if (hh4 = 2).
.    compute waterv = 82.
.   else if (hh4 = 3).
.    compute waterv = 140.
.   else.
.    compute waterv = 182.
.   end if.
.  else if (pink4 = 3).
.   do if (hh4 = 1).
.    compute waterv = 46.
.   else if (hh4 = 2).
.    compute waterv = 95.
.   else if (hh4 = 3).
.    compute waterv = 132.
.   else.
.    compute waterv = 210.
.   end if.
.  else.
.   do if (hh4 = 1).
.    compute waterv = 46.
.   else if (hh4 = 2).
.    compute waterv = 95.
.   else if (hh4 = 3).
.    compute waterv = 132.
.   else.
.    compute waterv = 210.
.   end if.
.  end if.
. else.
.  do if (hh4 = 1).
.   compute waterv = 59.
.  else if (hh4 = 2).
.   compute waterv = 79.
.  else if (hh4 = 3).
.   compute waterv = 136.
.  else.
.   compute waterv = 181.
.  end if.
. end if.
end if.

* TER AFSTEMMING VAN TOTAAL VERBRUIK MET CBS PUBLIKATIES.
DO IF (HVS<=4).
. COMPUTE GASV=GASV*0.80.
. COMPUTE ELECV=ELECV*1.11.
END IF.

var lab gasv  'Gasverbruik in m3'/
    elecv 'Electriciteitsverbruik in kWh'/
    waterv 'Waterverbruik in m3'.

*VERBRUIKSCIJFERS TOEPASSEN OP IN DE GEMEENTE GELDENDE TARIEVEN.

 
*==============================================================
GASB
*==============================================================
* GAS: VASTRECHT PLUS M3 PRIJS.
compute gasb=VASTGAS+gasv*TARGAS/100.

 
*==============================================================
ELECB
*==============================================================
* ELECTRA: VASTRECHT PLUS KWH PRIJS (ENKEL/DUBBELE AANSLUITING).
do if (elecv<3300).
.compute elecb=VASTELEE+elecv*TARELEE/100.
else.
.compute elecb=VASTELED+(elecv/2)*TARELEDN/100+(elecv/2)*TARELEDL/100.
end if.

 
*==============================================================
WATERB
*==============================================================
* WATER: VASTRECHT PLUS M3 PRIJS.
compute waterb=VASTWAT+waterv*TARWAT.

var lab gasb 'Bedrag gas (per jaar)'/
    elecb 'Bedrag electriciteit (per jaar)'/
    waterb 'Bedrag water (per jaar)'.