DEEL. 2 VRAGENLIJST VOLLEDIG WBO (FACE-TO-FACE)

 

Deze face to face-vragenlijst bevat de vragen en mogelijke antwoordcategorieën van het nieuwe WBO.

 

Thema's:

1.     EIGENAAR/HUURDER/WOONGROEP

2.     VERHUUR WOONRUIMTE

3.     WONINGTYPE

4.     OUDERENWONING

5.     KENMERKEN HUIDIGE WONING

6.     HUURWONING

7.     KOOPWONING

8.     ONDERHOUD

9.     KWALITEIT WONING EN WOONOMGEVING

10.  MOBILITEIT

11.  KENMERKEN VORIGE WONING

12.  KENMERKEN TOEKOMSTIGE WONING

13.  INKOMEN

14.  TIJDSBESTEDING PARTNER

15.  ACTUEEL ONDERWIJS PARTNER

16.  GEVOLGD ONDERWIJS PARTNER

17.  POSITIE WERKKRING PARTNER

18.  WERKZOEKEN PARTNER

19.  MOBILITEIT PARTNER

20.  INKOMEN PARTNER

21.  BIJKOMENDE WOONLASTEN

1. EIGENAAR/HUURDER/WOONGROEP [koopwon]

·       U heeft eerder gezegd dat u in een huurwoning woont. Bent u de huurder van deze woning?

·       U heeft eerder gezegd dat u in een koopwoning woont. Staat de woning op uw naam of op naam van leden van uw huishouden? [huur2]

·       Maakt u deel uit van een zogenaamde woongroep? Met woongroep is mede bedoeld het groepswonen van bijvoorbeeld ouderen. [woongr]

 

2. VERHUUR WOONRUIMTE Wonen op dit adres naast uw huishouden nog andere huishoudens van één of meer personen? [MRHHIPD]

Indien meerdere huishoudens

·    Hoeveel huishoudens zijn dat? [PNNHH]

Hoeveel personen wonen er dan in totaal op dit adres? [PNPHH]

·       Verhuurt u in deze woning woonruimte aan één of meer andere huishoudens?[HHVERHUR]

Indien ja

·    Hoeveel kamers verhuurt u in deze woning? [HHVHKAM]

·    Bent u onderhuurder, d.w.z. woont degene van wie u woonruimte huurt ook in deze woning? Indien men onderhuurder is [AKAMINW]

·    Hoeveel kamers heeft u uitsluitend voor eigen gebruik ter beschikking?


·       Hoeveel kamers gebruikt u gemeenschappelijk, d.w.z. met personen die niet tot uw huishouden behoren? [AKAMGMIW]

·       Wat is de oppervlakte van de woonkamer, eventueel zit-/slaapkamer? Het gaat hier om de woonkamer uitsluitend voor eigen gebruik. Oppervlakte eventuele open keuken die aansluit op de woonkamer moet u NIET bij de oppervlakte van de woonkamer tellen.

[OPPHFDWV]

Heeft u de beschikking over: [KEUKENIW]

1.      een eigen keuken

2.      een keuken die ook wordt gebruikt door bewoners die niet tot het huishouden behoren

3.      geen keuken ter beschikking

·    Heeft u de beschikking over: [TOILETIW]

1.   eigen toilet

2.   een toilet dat ook wordt gebruikt door bewoners die niet tot uw huishouden behoren

·    Heeft u de beschikking over: [BADIW]

1.   een eigen bad of douche

2.   een bad of douche die ook wordt gebruikt door bewoners die niet tot uw huishouden behoren

3.   geen bad of douche ter beschikking

·    Over welke periode betaalt u de huur. Is dat: [PERHURIW]

1. per maand

2. per 4 weken

3. per week

4. andere periode

·    Hoeveel bedraagt de totale huur per maand van de door u gehuurde woonruimte? Het gaat om het totale bedrag dat per maand aan de eigenaar of verhuurder wordt betaald. [BRHUURIW]

·    Hoeveel bedraagt de zogenaamde KALE huur per maand? Dit is de huur verminderd met de bijkomende kosten zoals kosten van water, verwarming, elektriciteit, kabel of centraal antennesysteem en overige servicekosten. [KHUURIW]

 

3. WONINGTYPE

·       Woningtype? [SOORTWON]

1.   eengezinswoning

2.   flat, etage-, beneden-, boven-, portiekwoning of maisonnette

3.   boerderij, woning bij tuindersbedrijf

4.   woning met winkel, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte

5.   wooneenheid

6.   slooppand

7.   onbewoonbaar verklaarde woning

8.   geen van deze

Indien code 3 of 4

·  Is (de boerderij/het tuindersbedrijf) nog als zodanig in gebruik? Is (de winkel/het  

kantoor/de praktijk/de bedrijfsruimte) nog als zodanig in gebruik? [BOWIGEBR]

 Indien `geen van deze'

·  In wat voor soort woonruimte woont u? [SRTWOONR]

1.          deel van een woning

2.          kamerverhuurpand

3.          hotel, pension


4.   verpleegsters- of studentenhuis

5.   geen van deze

Indien `geen van deze'

·       Soort woning/woonruimte. [AARDADR]

1.     recreatie-, vakantie-, zomerwoning of -appartement

2.     woonkeet, barak

3.     woonwagen, caravan

4.     woonschip, varend schip

5.     anders

4. OUDERENWONING

·    Is deze woning speciaal bedoeld voor ouderen? [OUDWON]

Indien ouderenwoning

·    Is deze woning een: [BJTYPWON]

1. ouderenwoning, bejaardenwoning, seniorenwoning

2.   aanleunwoning

3.   serviceflat

4.   woonzorgcomplex

5.   bejaardenoord

6.   verzorgingsflat

7.   andere woonvorm

·    Voorziet u zelfstandig in de dagelijkse levensbehoeften zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden, schoonmaken? [BJZELFS]

·    Heeft u hulp nodig bij de persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden?[HULPWAS]

·    Staat deze ouderenwoning op zichzelf of maakt de woning deel uit van een complex van woningen waartoe meer ouderenwoningen behoren?[BJWLOS]

Indien niet op zichzelf

·       Zijn de ouderenwoningen die tot het complex behoren in 1 gebouw ondergebracht? [BCMPLX]

Indien in 1 gebouw

·    Welke van de volgende voorzieningen zijn in dit gebouw aangebracht:

·    Entree, gangen, trappen binnen gelegen (dus afgeschermd van weersinvloeden)?[BJCENTR]

·    Receptie bij de ingang van het gebouw?[BJCRECP]

·    EHBO: gemeenschappelijke ruimte voor EHBO?[BJCEHBO]

·    Ruimte voor beheerder of huismeester?[BJCHUISM]

·    Gezamenlijke recreatieruimte? [BJCECR]

·    Een alarminstallatie? [BJCALARM]

·    Bevindt zich bij deze ouderenwoning een bejaarden- of verzorgingstehuis, een dienstencentrum of een steunpunt? [BJARHS]

Indien steunpunt

·    Kunt u via het bijbehorende bejaarden- of verzorgingstehuis of via het dienstencentrum gebruik maken van de volgende voorzieningen: [BCNTVR][BVERPL]

1.   dienstverlening zoals huishoudelijke hulp, maaltijdverzorging, huismeester, recreatie

2.   verpleging of verzorging in het complex


5. KENMERKEN HUIDIGE WONING

·       Soort woning: [TYPWON]

1.   eengezinswoning, vrijstaand

2.   eengezinswoning, 2-onder-1-kap

3.   eengezinswoning, hoekwoning

4.   eengezinswoning, tussenwoning

5.   flat, etage-, beneden-, boven-, portiekwoning of maisonnette

Indien 'flat, etagewoning etc.'

·     Soort appartement of maisonnette? [SRTFLAT]

1.   appartement of maisonnette met eigen opgang/ingang aan straat

2.   appartement of maisonnette met voordeur in een gedeeld portiek

3.   appartement of maisonnette met voordeur aan (overdekte) galerij

4.   anders

·    Hoeveel verdiepingen heeft het gebouw waarin de woonruimte ligt? [BOUWLAAG]

·    Op welke verdieping ligt de woonkamer? [HFDWVERT]

·    Is in dit gebouw een personenlift aanwezig? [LIFT]

·    Heeft deze woonruimte een balkon met een lengte van minstens 1,5 meter en ook een breedte van minstens 1,5 meter? [BALKON]

·    In welk jaar is het gebouw gebouwd? [BJAAR]

Indien 'weet niet'

·     Weet u dan misschien of het was: [BOUWPER]

1.   1944 of eerder (vooroorlogse woning)

2.   de periode 1945 t/m 1959

3.   1960 t/m 1974

4.   1975 t/m 1989

5.   1990 of later

·    Bent u de eerste bewoner van deze woonruimte, m.a.w. was dit gebouw nieuwbouw toen u deze woonruimte betrok? [NIEUW]

·    Hoort bij deze woonruimte een eigen tuin, patio, binnenplaats of erf? [TUIN]

Indien aanwezig

·    Wat is de oppervlakte van deze tuin (voor-, zij- en achtertuin), patio, binnenplaats of erf?

·    Hoort bij deze woonruimte een garage of carport? [GARCARP]

·    Wat is de oppervlakte van de woonkamer? Oppervlakte eventuele open keuken die aansluit op de woonkamer moet u NIET bij de oppervlakte van de woonkamer tellen. [OPPHFDWV]

1.          minder dan 20 m2

2.          20-24 m2

3.          25-29 m2

4.          30-34 m2

5.          35-39 m2

6.          40-49 m2

7.          50 m2 of meer

Indien wooneenheid

·    Heeft u de beschikking over:

1.     een eigen keuken [KEUKENIW]

2.     een keuken die ook wordt gebruikt door bewoners die niet tot het huishouden behoren

3.     geen keuken ter beschikking


Indien keuken ter beschikking

Wat voor soort keuken is er in deze woning? Is dat: [KEUKEN]

1.   een afgesloten keuken/woonkeuken

2.   een open keuken

3.   een kooknis/kitchenette

4.   geen van deze

·    Wat is de oppervlakte van deze keuken? [OPPKEUKE]

1.         kleiner dan 4 m2

2.        4-5m2

3.        6-7m2

4.        8-9m2

5.        10-11m2

6.        12-15m2

7.        16 m2 of meer

·    Wat is de lengte van het aanrecht?[LENGAANR]

Bij een hoekaanrecht de totale lengte aan de achterzijde meenemen (hoek meenemen). Bij een onderbroken aanrecht de lengte van alle delen optellen.

1.   korter dan 1 meter

2.   tussen 1 en 2 meter

3.   2 meter of langer

·    Heeft u de beschikking over: [TOILETIW]

1.     eigen toilet

2.     een toilet dat ook wordt gebruikt door bewoners die niet tot uw huishouden behoren

·    Heeft u de beschikking over: [BADIW]

1.     een eigen bad of douche

2.     een bad of douche die ook wordt gebruikt door bewoners die niet tot uw huishouden behoren

3.     geen bad of douche ter beschikking

Indien geen wooneenheid

·    Is er in deze woning: [BADDOUCH]

1.     een bad

2.     een douche zonder bad

3.     bad en een afzonderlijke douche

4.     een andere badgelegenheid

5.     geen badgelegenheid

§    Wordt deze woning hoofdzakelijk verwarmd door middel van centrale verwarming? CV

§    Wat is de voornaamste brandstof die voor verwarming van de woning wordt gebruikt? [ENGVORM]

1.     aardgas                                            6. elektriciteit

2.     olie                                                   7. hout

3.     kolen                                                8. anders, namelijk

4.     LPG, propaan- of butagas            9. geen verwarming aanwezig

5.     petroleum

Welke van de volgende isolatievoorzieningen zijn aanwezig in uw woning: [ISOLV3][ISOLV4][ISOLV5]

1.     dakisolatie

2.     dubbelglas of voorzetramen in de woonkamer

3.     dubbelglas of voorzetramen in andere kamers


·    Is de woning bereikbaar zonder trappen te hoeven lopen? [BZTRAP]

·    Zijn in deze woning de woonkamer, de keuken, het toilet, de bad- of douchegelegenheid en ten-minste 1 slaapkamer, allemaal gelijkvloers met elkaar, dus op dezelfde verdieping gelegen? [GLKVLRS]

·    Zijn er ten behoeve van personen met een handicap of lichamelijke beperking, bepaalde speciale voorzieningen aangebracht in deze woning of is deze woning daarvoor bouwkundig aangepast? [VHCAP]

Indien aangepast

·    Betreft het met name kleinere voorzieningen, zoals diverse beugels, aangepaste drempels, elektrische deuropeners en dergelijke of is deze woning ingrijpend aangepast door het aanbrengen van een hellingbaan naar de voordeur, verbreding deuren, installatie traplift, speciale indeling of uitbreiding van de woning, de keuken of badkamer en dergelijke? [KLVOOR]

·    Zijn deze voorzieningen noodzakelijk voor u? [VRZNODIG]

6. HUURWONING

·    Is een van de genoemde organisaties eigenaar van uw woning? (boekje met woningbouwverenigingen) [CODEVERH]

Indien niet in boekje

·       Is de eigenaar dan misschien: [OMSCHRE]

1.     rijk, provincie, waterschap

2.     makelaar

3.     een particuliere persoon

4.     geen van deze

Indien geen van deze

Wie is verhuurder van de woning?

·    Over welke periode betaalt u de huur? Is dat: [PERHUUR]

1.     per maand

2.     per 4 weken

3.     per week

4.     andere periode

Indien andere periode

·    Wat is dan de periode waarover huur wordt betaald? [ANDPERV]

·    Hoeveel bedraagt de totale huur van deze woning per (maand/4 weken/week) ? Het gaat om het totale bedrag dat aan de eigenaar of verhuurder wordt betaald. [HUURTOT]

·    Dit is in verhouding een (lage/hoge) huur. Wat is daar de reden van? [TOELICHH]

·    Zijn in dit huurbedrag kosten inbegrepen voor: [KSTHU1] [KSTHU2] [KSTHU3] [KSTHU4] [KSTHU5] [KSTHU6] [KSTHU7]

1.     water                                                5. kabelaansluiting

2.     verwarming                                     6. huur garage

3.     elektriciteit                                      7. overige servicekosten

4.     centraal antennesysteem              8. geen van deze

·    Ontvangt u individuele huursubsidie voor deze woning? [IHS]

Indien geen huursubsidie

·    Had u wel huursubsidie aangevraagd, maar is de aanvraag afgewezen? [AANVR]

·    Bent u bekend met de regeling voor individuele huursubsidie? [BEKEND]Indien nee


·    Zijn een of meer van de volgende factoren voor u reden geen individuele huursubsidie aan te vragen: [GNIHS11] [GNIHS12] [GNIHS13] [GNIHS14] [GNIHS15] [GNIHS21] [GNIHS22] [GNIHS23] [GNIHS24] [GNIHS25]

1.   te hoge of te lage huur

2.      te hoog inkomen

3.      de vermogenstoets

4.      het subsidiebedrag is te laag

5.      u wilt geen financiële ondersteuning

6.      geen van deze

·    Speelt een of meer van de volgende factoren ook een rol?

1.      de regeling is te ingewikkeld

2.      het formulier is te ingewikkeld

3.      de administratieve rompslomp

4.      eerdere aanvragen zijn afgewezen

5.      nog geen tijd gehad

6.      geen van deze

Indien wel huursubsidie

·       Ontvangt u deze huursubsidie per maand of per kwartaal? [SUBSPER]

·       Welk bedrag aan huursubsidie ontvangt u? [SUBS]

·       Wordt de huursubsidie aan de verhuurder uitbetaald en door deze in mindering gebracht op de huur of ontvangt u de huursubsidie rechtstreeks van rijk of gemeente? [ONTVSUBS]

·      U heeft zojuist opgegeven dat de huur van de woning ... ……bedraagt. Is van dit bedrag de huursubsidie al afgetrokken? [HUBEGRIP]

·       Zou u uw huurwoning willen kopen? [KOOPHUWO]

7. KOOPWONING

·    Is de grond van uw woning: [EIGGROND]

1.     in erfpacht uitgegeven

2.     de erfpacht is afgekocht

3.     de woning staat op eigen grond

Indien erfpacht

·    Welk bedrag moet dit jaar aan erfpacht voor deze woning worden betaald? [ERFPACHT]

·    Is uw woning een zogenaamde premiekoopwoning waarvoor u premie ontvangt of in het verleden premie heeft ontvangen? [PREMKOOP]

Indien premiewoning

·    Is uw woning een: [SRTPRKW]

1. premie A-woning

2.   sociale koopwoning regeling 1992 of later (BWS-regeling)

3.   vrije sector woning met eenmalige premie

4.   een ander soort premiewoning

5.   geen van deze

·    Hoe hoog was de premie die dit jaar voor deze woning werd ontvangen? [PREMIE97]

·   Kunt u aangeven hoeveel deze woning zou opbrengen wanneer deze leeg verkocht zou worden? [VERKWAAR] Indien verkoopprijs < 50.000

·    Dit is in verhouding een (lage/hoge) verkoopprijs. Wat is daar een reden van?[TOELICHK]


·    Rust op deze woning één hypotheek of meer dan één hypotheek? [HYPO]

1.     één

2.     meer dan één

3.     geen hypotheek

Indien meer dan een

·       Hoeveel hypotheken rusten er op deze woning? [AANTHYPO]

De volgende vragen gaan over de hypotheek waar u momenteel het meest aan betaalt.

·    Wat voor soort hypotheek is dit? Is het: [SRTHYP]

1.     een lineaire hypotheek                                            5. een spaarhypotheek

2.     een annuïteitenhypotheek                                      6. een aflossingsvrije hypotheek

3.     een groeihypotheek                                                 7. geen van deze

4.     een hypotheek op levensverzekeringsbasis

Indien ‘geen van deze’

·       Omschrijving van de soort hypotheek? [ASRTHYP]

·    Is voor deze woning gemeente- of nationale hypotheekgarantie verleend? [GEMGAR]

·    Hoeveel jaar loopt de hypotheek officieel nog? [LPTHYP]

·    Welk rentepercentage geldt op dit moment voor deze hypotheek? [RENTPERC]

De volgende vragen hebben betrekking op alle hypotheken tezamen.

·    Hoeveel wordt er momenteel in totaal betaald aan hypotheeklasten? [BETHYP]

Indien hypotheeklasten onbekend

·    Kunt u misschien aangeven wat uw hypotheeklasten ongeveer gemiddeld per maand zijn? [RAAMLAST]

·    Hoeveel daarvan is hypotheekrente? [BETRENTE]

·    Betaalt u dit bedrag: [BETPERH]

1.     per maand

2.     per kwartaal

3.     per half jaar

4.     per jaar

Indien premiewoning

·    Wordt de premie die u voor deze woning ontvangt rechtstreeks aan u uitbetaald of wordt deze premie aan de hypotheekinstelling uitbetaald en brengt deze die in mindering op de rente en aflossing/verzekeringspremie? [PREMBET]

·    U heeft zojuist opgegeven hoeveel u aan hypotheeklasten betaalt. Is het bedrag dat u aan premie ontvangt daarvan al afgetrokken? [AFPREM1]

·    Is er in verband met de rente van de hypotheek een loonbelastingbeschikking verkregen voor u en/of uw partner? [LOONBES]

1.     ja, voor ondervraagde persoon

2.     ja, voor partner ondervraagde persoon

3.     ja, voor ondervraagde persoon en voor partner ondervraagde persoon

4.     nee

Bent u vroeger huurder van deze woning geweest? [OMHUKOOP]

Indien vroeger huurder

·    In welk jaar heeft u de woning gekocht? [JROMHUKO]

·    Was de vorige bewoner eigenaar of huurder van deze woning?[VOREIGN]


8. ONDERHOUD

·    Zijn er de afgelopen 12 maanden een of meer van de volgende werkzaamheden aan uw woning uitgevoerd: Isolatie en/of energiebesparende voorzieningen zoals dubbelglas, rolluiken, vloerisolatie, plaatsing van een HR-ketel of waterbesparende douchekoppen?

·    Onderhoudswerkzaamheden zoals schilderwerk, onderhoud aan cv of verwarmingsinstallatie en reparatie van dak, goten of houtwerk?

·    Bouwtechnisch herstel of verbeteringswerkzaamheden zoals vervanging van dak, kozijnen of ramen, deuren, muren of plafonds, sanitair, keuken, installaties, elektra, leidingen of rioleringen?

·    Nieuwe voorzieningen zoals het aanleggen van een badkamer, douche, keuken of toilet, het maken van een dakkapel of zolderkamer of het wijzigen van een indeling van de woning?

·    Aanbrengen van verfraaiingen zoals tegels, plavuizen of parket, steenstrips of schrootjes, of de bouw van een garage, carport, serre of open haard?

Indien 'flat, etagewoning etc.'

·    Zijn er de afgelopen 12 maanden werkzaamheden uitgevoerd aan het gemeenschappelijk deel van uw woning, zoals dak, portiek, galerij, trappenhuis, lift of entree?

Indien geen werkzaamheden

·    Wat is de belangrijkste reden dat in de afgelopen 12 maanden geen onderhouds- of verbeteringswerkzaamheden aan uw woning zijn verricht?

1.   De woning is in goede staat

2.   Onvoldoende geld beschikbaar

3.   De woning wordt gesloopt

4.   De woning wordt gerenoveerd

5.   Verhuisplannen

6.   Andere reden

Indien wel werkzaamheden

·    Door wie zijn de genoemde werkzaamheden aan uw woning verricht

1. u zelf, familie, vrienden en/of kennissen,

2.   een bedrijf in uw opdracht,

3.   een bedrijf of dienst in opdracht van vereniging van eigenaren,

4.   een bedrijf of dienst in opdracht van de verhuurder?

·    Kunt u globaal aangeven welk bedrag u de afgelopen 12 maanden in totaal heeft uitgegeven aan onderhoud, herstel of verbetering, nieuwe voorzieningen en/of verfraaiing van uw woning?

1. Niets

2. Minder dan 750 gulden

2.   750 tot 2500 gulden

3.   2500 tot 5000 gulden

4.   5000 tot 20.000 gulden

5.   20.000 gulden of meer

·    Heeft u momenteel plannen om het komende jaar werkzaamheden aan uw woning te verrichten in verband met onderhoud, verbetering, nieuwe voorzieningen of verfraaiingen?

9. KWALITEIT WONING EN WOONOMGEVING

·    Hoe tevreden bent u met uw huidige wonig? [TWONING]

1.   zeer tevreden                                                            4. ontevreden

2.   tevreden                                                                    5. zeer ontevreden

3.   niet tevreden, maar ook niet ontevreden


·    In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?

1.   helemaal mee eens                                                     4. mee oneens

2.   mee eens                                                                     5. helemaal mee oneens

3.   mee eens, maar ook niet mee oneens

·    De indeling van deze woning is geschikt [TINDELIN]

·    De woning is te klein [TTEKLEIN]

·    De woning is te groot [TTEGROOT]

·    De woning is slecht onderhouden [TONDERHO]

·    Ligt deze woning in een landelijk gebied met verspreide bebouwing? [LANDGEB]

·    Woont u: [BRTCENTR]

r. in het centrum of op 15 minuten lopen van het centrum van uw woonplaats

2.     op meer dan 15 minuten lopen van het centrum, maar niet aan de rand van uw woonplaats

3.     aan de rand van uw woonplaats

·    Nu volgt een aantal uitspraken over uw woonomgeving. Wilt u telkens zeggen in hoeverre u het

met die uitspraken eens of oneens bent?

·    Ik ben tevreden met mijn woonomgeving [TWOONOMG]

1.   helemaal mee eens                                                       4. mee oneens

2.   mee eens                                                                       5. helemaal mee oneens

3.   niet mee eens, maar ook niet mee oneens

·    Het is vervelend om in deze buurt te wonen. [TVERVELE]

1.   helemaal mee eens                                                       4. mee oneens

2.   mee eens                                                                       5. helemaal mee oneens

3.   niet mee eens, maar ook niet mee oneens

·    Ik ben gehecht aan deze buurt. [TGEHECHT]

i. helemaal mee eens                                                        4. mee oneens

2.   mee eens                                                                       5. helemaal mee oneens

3.   niet mee eens, maar ook niet mee oneens

·    Ik voel mij thuis in deze buurt. [BRTTHUIS]

1. helemaal mee eens                                                       4. mee oneens

z. mee eens                                                                        5. helemaal mee oneens 3. niet mee eens, maar ook niet mee oneens

 

De volgende vragen gaan over aanwezigheid van voorzieningen in de buurt.

·    Winkels voor dagelijkse boodschappen, zijn deze: [BRTWINK]

1.     voldoende aanwezig

2.     onvoldoende

3.     afwezig

·    Maakt u gebruik van deze winkels? [BRTWINKG]

·    Is er parkeergelegenheid in deze buurt? [BRTPARKR]

·    Maakt u gebruik van deze parkeergelegenheid? [BRTPARKG]

·    Zijn er scholen voor basisonderwijs in deze buurt? [BRTBASIS]

·    Gaat (een of meer van) uw kind(eren) naar een basisschool in deze buurt? [BRTBASIG]

·    Is er speelgelegenheid voor jonge kinderen in deze buurt? [BRTSPEEL]

·    Wordt van deze speelgelegenheid gebruik gemaakt door uw kind(eren)? [BRTSPEEG]

·    Zijn er kinderdagverblijven, crèches, peuterspeelzalen in deze buurt? [BRTCRECH]

·  Maakt u gebruik van een kinderdagverblijf, crèche of peuterspeelzaal in deze buurt? [BRTCRECG]


·    Zijn er medische voorzieningen zoals huisarts of gezondheidscentrum in deze buurt? [BRTMEDIS]

·    Maakt u gebruik van deze medische voorzieningen? [BRTMEDIG]

·    Zijn er haltes voor openbaar vervoer in deze buurt? [BRTHALTE]

·    Maakt u gebruik van deze haltes?

·    Zijn er groenvoorzieningen in deze buurt? [BRTGROEN]

·    Maakt u gebruik van deze groenvoorzieningen?

·    In welke mate ondervindt u in deze buurt overlast van lawaai, stank, stof of vuil. Ondervindt u: [BRTSTANK]

1       geen of weinig overlast

2.     niet veel, maar ook niet weinig overlast

3.     veel overlast

·    In welke mate ondervindt u in deze buurt overlast van bekladding en vernieling? [BRTVANDL]

·    In welke mate ondervindt u overlast van (directe) buren? [BRBURDIR]

·    In welke mate ondervindt u overlast van andere buurtbewoners? [BRBURAND]

·    In welke mate ondervindt u in deze buurt overlast van het verkeer? [BRTLAWAI]

Wilt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken.

·    Ik heb veel contact met mijn (directe) buren. [CONBUUR1]

·    Ik heb veel contact met andere buurtbewoners. [CONBUUR2]

·    Ik voel mij medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. [LEEFBARH]

·    De mensen kennen elkaar nauwelijks in deze buurt. [MENSKEN]

·    In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om. [BRTPRET]

·    Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid. [BRTSAMHR]

·    Ik voel mij thuis bij de mensen in deze buurt. [THUISMEN]

·    Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in deze buurt. [TBEVSAMS]

·    Ik vind de verkeerssituatie in deze buurt veilig. [BRTVERKR]

·    Ik voel mij veilig in huis. [BRTVEILG]

·    Ik ben bang in deze buurt om lastiggevallen of beroofd te worden.

·    In welke mate voelt u zich actief betrokken bij wat er in uw buurt gebeurt? [BRTACTIF]

·    In welke mate voelen andere bewoners zich naar uw mening actief betrokken bij wat er in uw buurt gebeurt? [ACTIANDR]

·    Als u voorstellen zou mogen doen om de buurt te verbeteren, wat zou u dan willen verbeteren:

1.   de kwaliteit van de woningen

2.     de woonomgeving

3.     de voorzieningen zoals winkels, parkeergelegenheid, scholen

4.     de veiligheid

5.     de sociale contacten tussen bewoners

6.     er zijn geen verbeteringen nodig of gewenst

 

IO. MOBILITEIT

De volgende vragen gaan over woon-werkverkeer

·    U heeft eerder aangegeven dat u betaald werk heeft. Gaat u doorgaans naar een vast adres om te werken? [WRKADRRP]

Indien geen vast werkadres

Heeft u één adres waar u gewoonlijk naar toe gaat om van daaruit te gaan werken? [STRADRRP]

·    Ligt uw werkadres in uw woongemeente? [WRKGEMRP]

 

 

Indien niet in eigen gemeente

• In welke gemeente ligt dat adres? [WRKGNRRP]

Indien werk op woonadres

·     In welke ruimte werkt u doorgaans thuis? [WRKRUIRP]

1.     woonkamer

2.     slaapkamer

3.     aparte werkkamer

4.     afzonderlijke bedrijfsruimte

·     Gebruikt u bij deze werkzaamheden een computer? [WRKCOMRP]

·     Op hoeveel dagen per week gaat u naar dat adres? [WDAGRP]

·     Gaat u doorgaans op al die dagen van uw woonadres naar dat adres? [REISDGRP]

·     Wat is de totale reisafstand heen en terug naar dat adres in kilometers? [HBWWRP]

·     Hoe legt u het grootste deel van die afstand af? [VERVWRRP]

1.     te voet                             6. bedrijfsbusje

2.     fiets                                  7. bus, tram, metro

3.     bromfiets                         8. trein

4.     motor, scooter                9. ander vervoermiddel

5.     personenauto

·    Heeft u een recreatiewoning, een vakantiehuisje, een boot of een caravan buiten uw gemeente waar u naar toe gaat in uw vrije tijd? [RECRWON]

·    In welke gemeente? [RECRGEM]

·    Brengt u wel eens bezoek aan familie, vrienden of kennissen buiten uw gemeente? [FAMADRES]

·    Heeft u een adres buiten uw gemeente waar u gewoonlijk naar toe gaat voor bezoek aan familie/vrienden/kennissen? [BEZADRES]

·    In welke gemeente ligt dat adres? [BEZOEGEM]

II. KENMERKEN VORIGE WONING

·    In welk jaar bent u op dit adres komen wonen? Indien weet niet

·     Weet u dan misschien of het voor of na 1 januari 1995 was?

1.   voor 1-1-95

2.   1-1-95 of later

Indien na 1-1-1995 op adres komen wonen

·    Samenstelling van het huishouden vóór verhuizing was hetzelfde als nu, d.w.z. hetzelfde aantal én dezelfde personen? [ZELFDEHH]

1.   ja

2.   nee

Indien andere samenstelling huishouden

·       Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen bestond het huishouden waartoe u behoorde vlak voor u naar uw huidige woonruimte verhuisde? [VGROOTHH]

·       Wie waren dat? [VORIGHH]

1.     echtpaar/vaste partners alléén

2.     echtpaar/vaste partners + kind(eren)

3.     echtpaar/vaste partners + kind(eren) + ander(en)

4.     echtpaar/vaste partners + ander(en)

5.     1-ouder + kind(eren)

6.     1-ouder + kind(eren) + ander(en)

7.     huishoudkern NIET: echtpaar/vaste partners of 1-ouder


·       Behoorde u wel of niet tot huishoudkern? [OP_HHK]

Indien nee en 1-ouder gezin

·    Wat was de relatie tot huishoudkern van het huishouden voor verhuizing? [RELATV]

1.   kind van huishoudkern

2.   anders

Indien anders

·       Wat was de relatie tot de huishoudkern voor de verhuizing? [ANDERV]

1.   vader/moeder

2.   schoonvader/schoonmoeder

3.   broer/zus

4.   zwager/schoonzus

5.   schoonzoon/schoondochter

6.   kleinkind

7.   overig: familie of schoonfamilie

·            Heeft u bewust gekozen voor deze woning en/of deze buurt? [BEWUST]

1.          ja, voor deze woning

2.          ja, voor deze buurt

3.          ja, voor deze woning en voor deze buurt

4.          nee

·                Stond uw vorige woning ook in deze buurt? [VORBUURT]

·    Woonde u hiervoor: [VLAND]

1. in Nederland

2. in het buitenland

Voor een onderzoek naar de woningbehoefte is het van belang om iets te weten over ver-huizingen in verband met vraag en aanbod op de woningmarkt. Daarom zouden wij graag de postcode weten van uw vorige adres.

·    Postcode vorig adres is: [VPOSTCOD]

Indien vorige woning niet in deze buurt

·    Heeft u ooit eerder in deze buurt gewoond? [VBUURT]

§    Bent u naar uw huidige adres verhuisd vanwege: [VREDEN1][VREDEN2][VREDEN3]

1. persoonlijke omstandigheden            4. vorige woning

2. studie                                                     5. de woonbuurt van de vorige woning

3. werk                                                        6. geen van deze

·    Wat was voor u de belangrijkste reden? [VREDPERS]

Indien verhuisreden persoonlijke omstandigheden

·    Hadden de persoonlijke omstandigheden betrekking op:

1. huwelijk/samenwonen

2.   scheiding

3.   zelfstandig gaan wonen

4.   gezondheid/behoefte aan zorg

Indien verhuisreden werk

·    Bent u vanwege uw werk verhuisd i.v.m.: [VREDWERK]

1.   verandering van werkkring

2.     omdat u dichter bij uw werk wilde wonen

3.     andere reden


Indien verhuisreden woning

·    Was uw vorige woning reden voor verhuizing omdat: [VREDWON]

1. deze woning te klein was

2.      deze woning te groot was

3.      U een woning wilde kopen

4.      andere reden

·   Was u of uw partner eigenaar of mede-eigenaar van uw vorige woning?

Indien huurder vorige woning

·    Was het huurcontract van de vorige woning ondertekend of mede-ondertekend door u of uw partner? [VMEDEEIG]

·    Kunt u aan de hand van de kaart aangeven wat voor soort woonruimte u achter liet toen u naar uw huidige woonruimte verhuisde? [VSOORTWO]

1.     eengezinswoning

2.     etagewoning of appartement

3.     boerderij, woning bij tuindersbedrijf

4.     woning met winkel of bedrijfsruimte

5.     wooneenheid

6.     geen van deze

·    Was deze woning speciaal bedoeld voor ouderen? [VBEJWON]

Indien `geen van deze'

·   Was het: [VSOORTWR]

1.   een deel van een woning

2.   een kamerverhuurpand

3.   een hotel, pension

4.   een verpleegsters- of studentenhuis

5.   geen van deze

Indien nogmaals ‘geen van deze’

·    Was het dan misschien: [VAARDADR]

1.      een recreatie-, vakantie-, zomerwoning of appartement

2.      een woonkeet of barak

3.      een woonwagen of caravan

4.      een woonschip of varend schip

5.      geen van deze

Indien huurder vorige woning

·       Wie was de eigenaar van de vorige woning? [VHUVERH]

1.        woningbouwvereniging

2.        gemeente, rijk, provincie, waterschap

  1. particuliere instelling zoals pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij, bedrijf
  2. een makelaar

5.        een particulier persoon

6.        geen van deze

·    Over welke periode betaalde u de huur voor uw vorige woning? Was dat: [VPERHUUR]

1 . per maand

2.     per 4 weken

3.     per week

4.     andere periode

·    Hoeveel bedroeg de totale huur van de vorige woning? [VHUUR]


·    Waren in dit huurbedrag kosten inbegrepen voor: [VKSTH1][VKSTH2][VKSTH3]

1. water

2. verwarming

3. overige kosten

·    Ontving (u/uw huishouden) voor uw vorige woning van de overheid een bijdrage in de vorm van individuele huursubsidie? [VIHS]

Indien eigenaar vorige woning

·    Hoeveel bedroeg de verkoopprijs van uw vorige woning? [VKOOP]

·    Uw vorige woning, was dat: [VTYPWON]

1.     eengezinswoning, vrijstaand

2.     eengezinswoning, 2-onder-1-kap

3.     eengezinswoning, hoekwoning

4.     eengezinswoning, tussenwoning

5.     etagewoning of appartement

Indien `etagewoning, etc.'

·    Uw vorige woning was dat: [VSRTFLAT]

1.     een appartement of maisonnette met eigen opgang/ingang aan straat

2.     een appartement of maisonnette met voordeur in een gedeeld portiek

3.     een appartement of maisonnette met voordeur aan een (overdekte) galerij

·    Op welke verdieping lag de woonkamer in uw vorige woning? [VHFDWVER]

§    Was er in het gebouw een personenlift aanwezig? [VLIFT]

·    In welk jaar is uw vorige woning gebouwd? [VBJAAR] Indien bouwjaar onbekend

§    Weet u dan misschien of die woning was gebouwd in: [VBJRPER]

1.   1944 of eerder (vooroorlogse woning)

2.   de periode van 1945 tot 1960

3.   de periode van 196o tot 1975

4.   de periode van 1975 tot 1990

5.   de periode vanaf 1990

·    Hoeveel slaap-, woon-, studeer- of werkkamers waren er in uw vorige woning? [VKAMERS]

·    Was uw vorige woning qua oppervlakte: [VGROTER]

1.     groter

2.     vrijwel even groot

3.     kleiner dan uw huidige woning

·    Was uw vorige woning bereikbaar zonder trappen te hoeven lopen? [VBZTRAP]

·    Waren in uw vorige woning de woonkamer, de keuken, het toilet, de bad- of douchegelegenheid en tenminste één slaapkamer, allemaal gelijkvloers, dus op dezelfde verdieping? [VGLKVLS]

·    Kwam uw vorige woning na uw vertrek leeg beschikbaar voor bewoning? [VBESCHIK]

Indien vorige woning na vertrek niet leeg beschikbaar [VNTBESCH]

·    Waarom kwam uw vorige woning niet leeg beschikbaar voor bewoning? Was dat omdat:

1.     er een of meer personen achter bleven

2.     de woning werd afgebroken

3.     de woning werd gerenoveerd

4.     de woning voor andere doeleinden dan bewoning werd gebruikt

5.     andere reden


12. KENMERKEN TOEKOMSTIGE WONING

·    Wilt u binnen 2 jaar verhuizen? [VERHWENS]

Indien beslist niet

·     Denkt u binnen 2 jaar te moeten verhuizen? [GEDWVERH]

Indien wel verhuisgeneigd

·     Denkt u te verhuizen: [TERMYN]

1.   binnen een half jaar

2.   over een half jaar tot een jaar

3.   over r tot 2 jaar

4.   onbekend wanneer

·    Zal de samenstelling van het huishouden ná de verhuizing (naar verwachting) hetzelfde zijn als nu, d.w.z. hetzelfde aantal én dezelfde personen? [SAMHHNV]

Indien samenstelling verandert na verhuizing

·    Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen zal uw huishouden na de verhuizing naar verwachting bestaan? [GGROOTHH]

·       Wie zullen dat zijn? [TOEKHH]

1. echtpaar/vaste partners alléén

2.   echtpaar/vaste partners + kind(eren)

3.   echtpaar/vaste partners + kind(eren) + ander(en)

4.   echtpaar/vaste partners + ander(en)

5.   I-ouder + kind(eren)

6.   i-ouder + kind(eren) + ander(en)

7.   huishoudkern NIET: echtpaar/vaste partners of 2-ouder

·    Ondervraagde persoon behoort wel of niet tot de toekomstige huishoudkern. [OPTOEKHH]

·    Relatie ondervraagde persoon tot huishoudkern van het huishouden ná toekomstige verhuizing: [RELATOEK][RELAAND]

1.   vader/moeder

2.   schoonvader/schoonmoeder

3.   broer/zus

4.   zwager (schoonbroer)/schoonzus

5.   schoonzoon/schoondochter

6.   kleinkind

7.   overig: familie of schoonfamilie

8.   overig: geen familie of schoonfamilie

·    Bent u of uw partner (straks) ondertekenaar of mede-ondertekenaar van het huur- of koopcontract? [TTEKENC]

·    Wilt u gaan verhuizen vanwege: [REDEN1][REDEN2}[REDEN3]

1.     persoonlijke omstandigheden

2.     studie

3.     werk

4.     huidige woning

5.     huidige woonbuurt

6.     geen van deze


Wat is voor u de belangrijkste reden om te gaan verhuizen? [REDEN]

1.      persoonlijke omstandigheden

2.      studie

3.      werk

4.      huidige woning

5.      huidige woonbuurt

Indien verhuisreden persoonlijke omstandigheden

·    Hebben de persoonlijke omstandigheden betrekking op: [TPERSOMS]

1. huwelijk/samenwonen

2.      scheiding

3.      zelfstandig gaan wonen

4.      gezondheid/behoefte aan zorg

5.      geen van deze Indien verhuisreden werk

·    Gaat u vanwege uw werk verhuizen i.v.m.: [VERHWERK]

1. verandering van werkkring

2.   omdat u dichter bij uw werk wilde wonen

3.   geen van deze Indien verhuisreden woning

·    Is uw huidige woning reden voor verhuizing omdat: [VERHWON]

1.   deze woning te klein is

2.   deze woning te groot is

3.   U een woning wilt kopen

4.   geen van deze

Indien overlast bestond

·    U heeft eerder aangegeven dat u in meer of mindere mate overlast ondervindt van stank,lawaai,stof of vuil/bekladding en vernieling/buren/buurtbewoners/verkeer.

Is dat de belangrijkste reden waarom u wilt verhuizen? [VERHOVRL]

Indien voorzieningen onvoldoende

U heeft eerder aangegeven dat er onvoldoende of geen winkels/parkeergelegenheid/scholen/speelgelegenheid voor jonge kinderen/groenvoorziening in uw woonbuurt aanwezig is.

Is dit de belangrijkste reden waarom u wilt verhuizen? [VERHVORZ]

Misschien de buurt als verhuisreden

·    Is de belangrijkste reden voor u om te verhuizen dan: [VERHBRT]

1.     soort bebouwing

2.     slechte onderhoud van de buurt

3.     verkeersveiligheid

4.     onveiligheid van de buurt als gevolg van criminaliteit

5.     de bewoners

6.     andere reden

·    Kunt u aan de hand van de kaart aangeven wat voor soort woonruimte u zoekt? [GSOORTWO]

1.     eengezinswoning

2.     etagewoning of appartement

3.     boerderij

4.     woning met winkel of bedrijfsruimte

5.     wooneenheid

6.     slooppand


7.      onbewoonbaar verklaarde woning

8.      geen van deze

Indien woongroep

·    Met hoeveel volwassenen, d.w.z. personen van 18 jaar of ouder wilt u die woongroep vormen? [GGROOWGR] Indien `geen van deze'

·    Zoekt u: [GSRTWONR]

1.   een deel van een woning

2.   woonruimte in een kamerverhuurpand

3.   woonruimte in een hotel of pension

4.   woonruimte in een verpleegsters- of studentenhuis

5.   geen van deze

·    Zoekt u een woning speciaal bedoeld voor ouderen?[GOUDWON]

Indien ouderenwoning gewenst

·     Wilt u zelfstandig in de dagelijkse levensbehoeften, zoals verzorging van de maaltijden, schoonmaken, lichamelijke verzorging, eventueel verpleging voorzien? [GOUDWZLF]

·    Bent u op zoek naar een huurwoning of naar een koopwoning? [GHUKO]

·    Heeft u het afgelopen halfjaar iets ondernomen om aan een andere woning te komen? [VERHACT]

·    Bent u al langer dan een halfjaar actief bezig om een andere woning te vinden? [ZOEKHJR]

Indien huurwoning gewenst

·     Heeft u zich om een andere woning te vinden ingeschreven bij: [ACTIEF11]

[ACTIEF12] [ACTIEF13] [ACTIEF14] [ACTIEF15

1.     gemeentelijk huisvestingsbureau

2.     woningbouwvereniging, woningcorporatie, woningstichting

3.     stichting of vereniging voor studenten- of ouderenhuisvesting

4.     particuliere instelling zoals pensioenfonds,verzekeringsmaatschappij, .............. bedrijf

5.     een woonbon uit de woonkrant ingevuld en ingeleverd

6.     geen van deze

Indien koopwoning gewenst

·    Heeft u zich ingeschreven bij of heeft u contact gehad met: [ACTIEF21] [ACTIEF22] [ACTIEF23]

1.   een makelaar

2.   een particulier persoon

3.   een projectontwikkelaar

4.   geen van deze

·    Heeft u een of meer van de volgende acties ondernomen om andere woonruimte te krijgen: ] [ACTIEF31] [ACTIEF32] [ACTIEF33] [ACTIEF34]

1.   intensief advertenties gelezen

2.   advertentie(s) geplaatst

3.   familie of kennissen ingeschakeld

4.   andere activiteiten ondernomen

5.   geen van deze

·    Welke andere activiteiten zijn ondernomen? [AKTIAND]

·    Wat is de belangrijkste reden dat u nog geen woning heeft gevonden? [NIETGVBY]

1.     nog geen woning(en) aangeboden gekregen

2.     aangeboden woning(en) te groot of te klein

3.     aangeboden woning(en) te duur

4.     buurt van de aangeboden woning(en) ongeschikt

5.     te weinig activiteiten ondernomen

6.     andere reden

Indien andere reden:

·       Wat is dan de belangrijkste reden? [NIETGVAN]

·    Zou u op dit moment een passende woonruimte accepteren als deze wordt aangeboden? [ACPASWON]

·    Komt de huidige woonruimte na uw vertrek leeg beschikbaar voor bewoning? [BESCHKBY]

Indien woning niet leeg beschikbaar

·       Waarom komt de huidige woonruimte niet leeg beschikbaar voor bewoning? Is dat omdat: [NTBESCH]

1.  er een of meer personen achter blijven

2.     de woning wordt afgebroken

3.     de woning wordt gerenoveerd

4.     de woning gebruikt gaat worden voor andere doeleinden dan bewoning

5.     andere reden

·    Moet de gewenste woonruimte bij voorkeur liggen in: [GGEM]

1.     de gemeente waar u nu ook woont

2.     een andere gemeente binnen Nederland

3.     in het buitenland

4.     geen voorkeur Indien huidige gemeente

·    Naar welke wijk(en) gaat uw voorkeur uit? [GWIJK]

Indien andere gemeente

·    In welke gemeente? [GEMNR]

Indien geen voorkeur]

·    Kunt u aan de hand van de kaart aangeven in welke regio of deel van Nederland de woning bij voorkeur moet liggen? [GREGIO]

·    Kunt u aangeven in welke provincie in Nederland de woning bij voorkeur moet liggen? [GPROV]

1.    Groningen                    5. Flevoland                       9. Zuid-Holland

2.        Friesland                     6. Gelderland                      10. Zeeland

3.        Drenthe                       7. Utrecht                            11. Noord-Brabant

4.        Overijssel                    8. Noord-Holland              12. Limburg

·    Waar gaat uw voorkeur naar uit wat betreft de grootte van de nieuwe woonplaats? [GSOORTPL]

1.     dorp of een gemeente tot 20 duizend inwoners

2.     kleine stad van 20 tot 50 duizend inwoners

3.     middelgrote stad van 50 tot 100 duizend inwoners

4.     grote stad van 100 duizend inwoners of meer

5.     geen voorkeur

Indien twijfel huur/koop

·    Hoeveel mogen de woonuitgaven (huur of hypotheek) van de gewenste woning per maand bedragen? Kosten voor verwarming moet u niet meetellen. GWOONUIT

Indien koopwoning gewenst

·    Hoeveel mag de koopprijs van de gewenste woning ongeveer bedragen? [GKOOP]

Indien huurwoning gewenst

·    Hoeveel mag de huurprijs van de gewenste woning per maand bedragen? [GHUUR]

·    Wordt voor de gewenste woning huursubsidie aangevraagd? [GIHS]

U heeft zojuist opgegeven hoeveel de woonkosten van de gewenste woning mogen bedragen. Wilt u, rekening houdend met dit bedrag, aangeven aan welke van de volgende eisen de gewenste woning moet voldoen.


·    Zoekt u naar een: [GTYPWON]

1.     eengezinswoning, vrijstaand

2.     eengezinswoning, 2 onder-i1-kap

3.     eengezinswoning, hoekwoning

4.     eengezinswoning, tussenwoning

5.     flat, etage-, beneden-, boven-, portiekwoning of maisonnette zonder tuin

6.     flat, etage-, beneden-, boven-, portiekwoning of maisonnette met tuin

7.     geen van deze

·    Op welke verdieping moet de gewenste woning liggen? [GHFDWVER]

1.     souterrain/begane grond

2.     1e t/m 4e verdieping

3.     5e verdieping of hoger

4.     geen voorkeur

§    Hoeveel slaap-, woon-, studeer- of werkkamers moet de gewenste woning hebben? [GKAMER]

·    Hoe groot moet de oppervlakte van de woonkamer van de gewenste woning zijn? [GOPPHFDW]

·    Moet de gewenste woning een nieuwbouwwoning zijn? [GNIEUW]

·    In welke periode moet de buurt, waarin u de gewenste woning zoekt, gebouwd zijn? [GBUURT]

1.      voor 1945

2.      1945 t/m 1959

3.      1960 t/m 1974

4.      1975 t/m 1989

5.      vanaf 1990

6.      geen voorkeur

§    Moet de gewenste woning liggen: [GBRTCENT]

1.     in het centrum of op loopafstand van het centrum van de woonplaats

2.     Op meer dan loopafstand van het centrum, maar niet aan de rand van de woonplaats

3.     aan de rand van de woonplaats

4.     geen voorkeur

·    Moet de buurt van de gewenste woning bestaan uit: [GBRTHUKO]

1.     voor het merendeel koopwoningen

2.     voor het merendeel huurwoningen

3.     ongeveer evenveel koop- als huurwoningen

4.     geen voorkeur

·    Moet de buurt van de gewenste woning bestaan uit: [GBRTTYPW]

1.     voor het merendeel eengezinswoningen

2.     voor het merendeel etagewoningen

3.     ongeveer evenveel eengezins- als etagewoningen

4.     geen voorkeur

·    Is het voor u of iemand anders uit het huishouden waarmee u in de gewenste woning gaat wonen van belang dat de woning bereikbaar is zonder trappen te hoeven lopen? [GBZTRAP]

·    Is het voor u of iemand anders van belang dat woonkamer, keuken, toilet, bad- of douchegelegenheid en tenminste één slaapkamer gelijkvloers met elkaar liggen? [GGLKVLS]

 

 

 

 

13. INKOMEN

·    Heeft u in (maand/jaartal) inkomen uit eigen bedrijf of vrij beroep? [INKEBRP]

Indien eigen bedrijf

·    Wat is het laatste jaar waarover uw winst (of verlies) bekend is, d.w.z. wat is het laatste jaar waarover u een belastingaangifte heeft gedaan? [JLRWINRP]

·       Hoeveel bedroeg uw winst in dat jaar aftrek van kosten en vóór aftrek van belastingen en premies? (fiscale winst) [BDGWINRP]

·       Was de winst positief of negatief in dat jaar? [WINPMRP]

Indien winst onbekend

·       Kunt u misschien zeggen hoeveel uw huidige netto-inkomen uit eigen onderneming/vrij beroep per jaar is? [NINKEBRP]

Indien weigering of weet niet

·    Misschien vindt u het niet bezwaarlijk om ONGEVEER uw winst of inkomen uit eigen onderneming/vrij beroep over vorig jaar aan te geven door het noemen van een cijfer op deze kaart? [ZSAFTRRP]

·    Heeft u over (jaartal) recht op zelfstandigenaftrek? [ZSAFTRRP]

·    Heeft u over (jaartal) recht op startersaftrek? [STAFTRRP]

·    Heeft u over (jaartal) recht op meewerkendenaftrek? [MWAFTRRP]

Indien meewerkendenaftrek

·    Hoeveel bedraagt deze meewerkendenaftrek? [BDGMWARP]

·    Ontvangt u loon of salaris voor het verrichten van arbeid? [INKLOSRP]

Indien loon of salaris

·       Hebben uw betaalde werkzaamheden betrekking op 1 werkkring of op meer dan 1?[ AWRKRIRP] Indien een werkkring

·       Ontvangt u uw salaris: [INKPERRP]

1.     per maand

2.     per 4 weken

3.     per week

4.     anders

Indien meer dan een werkkring

·       Ontvangt u uw salaris: [INKPR2RP]

1.     per maand

2.     per 4 weken

3.     per week

4.     de periode is niet voor alle werkkringen hetzelfde

5.     anders

§    Wat is uw netto-salaris, afgerond op honderd gulden? Het gaat om het netto-inkomen in een gewone maand, dus wat binnenkomt na aftrek van belastingen en premies. Eventuele kinderbijslag of vakantie-uitkering moet u niet meerekenen. [BDNINKRP]

Bij weigering

·    Misschien vindt u het niet bezwaarlijk om ONGEVEER uw salaris aan te geven door het noemen van een cijfer op deze kaart? [INKONGRP]

Bij weet niet

·    Kunt u misschien wel aangeven wat over de afgelopen 12 maanden uw inkomen is geweest? [INKON2RP]

·    Neemt u deel aan een werknemersspaarloonregeling? [SPRLNRP]

Indien spaarloon

·    Over welke periode wordt het spaarbedrag ingehouden op uw salaris?

·    Welk bedrag spaart u? [BSPRLNRP]

·    Heeft u een auto die door uw werkgever ter beschikking is gesteld? [AUTOZKRP]

Indien auto van de zaak

·    Wat is de cataloguswaarde van deze auto? [CATAUTRP]


·    Ontvangt u buiten uw salaris nog een 13e maand, een vaste winstdeling of tantièmes? [EXTRARP] Indien extra

·     Hoeveel krijgt u dan in totaal netto uitgekeerd per jaar? [BDEXTRP]

·     Ontvangt u dit bedrag per jaar, per kwartaal, per maand?

·    Ontvangt u een van de volgende werkloosheidsuitkeringen: [SRTWW1RP] [SRTWW2RP][SRTWW2RP]

 1  . WW

2.      Wachtgeld (ABP)

3.      IOAW of IOAZ

4.      geen van deze Indien WW-uitkering

·     Hoe hoog is het netto bedrag van deze uitkering per maand? [BDGWWRP]

·    Ontvangt u een van de volgende uitkeringen in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid? [SRTAO1RP] [SRTAO2RP] [SRTAO3RP] [SRTAO4RP]

1.     WAO

2.     WAZ, Wajong, AAW

3.     Invaliditeitspensioen (ABP)

4.     Ziektewet

5.     geen van deze

 Indien Arbo-uitkering

·     Hoe hoog is het netto-bedrag van deze uitkering per maand? [BDGAORP]

·    Ontvangt u een van de volgende ouderdomspensioenen? [SRTPE1RP][SRTPE2RP] [SRTPE3RP][SRTPE4RP]

1.            VUT

2.            AOW (apart)

3.            pensioen (apart)

4.            pensioen incl. AOW

5.            geen van deze

Indien pensioen

·     Hoe hoog is het netto-bedrag van dit pensioen per maand? [BDGPERP]

·    Heeft u een of meer van de volgende inkomsten? [SRTOV1RP][SRTOV2RP][SRTOV3RP]

 1. tegemoetkoming in de studiekosten of beurs

2.   freelance inkomsten

3.   lijfrente

4.   onroerend goed

5.   geen van deze

·    Ontvangt u ANW, bijstand of een andere uitkering of pensioen?

1. ANW

2.   Bijstand

3.   andere uitkering/pensioen

4.   geen van deze Indien overige uitkering

Hoe hoog was het netto-bedrag per maand? [BDGOVRP]

·    Heeft u op dit moment inkomsten voor studie of opleiding die op deze kaart staan vermeld? [SRTST1RP] [SRTST2RP][SRTST3RP] [SRTST4RP]

1. WSF18+: basisbeurs en aanvullende beurs

2.   rentedragende lening

3.   overige studiebeurzen (studietoelagen)

4.   studietoelage van uw ouders

5.   geen van deze.


Indien WSF18+

·    Hoeveel ontvangt u netto per maand als basisbeurs en aanvullende beurs? [BDGWSFRP]

Indien lening

·    Hoeveel ontvangt u netto per maand als rentedragende lening? [BDGSTURP]

Indien andere beurs

·    Ontvangt u studietoelage per maand of kwartaal? [PERSTUD]

·    Hoeveel ontvangt u als studietoelage? [BDGSTUDF]

Indien ouders

·    Hoeveel ontvangt u netto per maand als studietoelage van uw ouders? [STUOUDRP]

·    Heeft u overige inkomsten die op deze kaart staan vermeld? [INKBRRP1] [INKBRRP2] [INKBRRP3] [INKBRRP4] [INKBRRP5] [INKBRRP6] [INKBRRP7] [INKBRRP8] [INKBRRP9]

1.     uitkering van een verzekering tegen inkomensderving i.v.m.invaliditeit, ziekte of ongeval (zelfstandigen)

2.     freelance inkomsten

3.     alimentatie van uw ex-echtgeno(o)t(e)

4.     alimentatie voor uw kind(eren)

5.     lijfrente van u en uw (eventuele) partner

6.     toelagen van familie

7.     inkomsten uit onroerend goed voor u en uw (eventuele) partner (inclusief verhuur

van kamers)

8.     renten van spaartegoeden, vorderingen, effecten, obligaties, pandbrieven of beleg‑

gingsrekeningen van u en uw (eventuele) partner

9.     dividenden van aandelen, effecten, beleggingsrekeningen of beleggingsfondsen voor u en uw (evt.) partner

10.geen van deze Indien code 1.

·       Ontvangt u de uitkering van een verzekering tegen inkomensderving i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval, per maand, per kwartaal of per jaar? [PERZIEK]

·    Hoeveel ontvangt u als uitkering? [BDGZIERP]

Indien code 2.

·       Hoeveel ontvangt u gemiddeld netto per maand aan freelance inkomsten? [BDGFRLRP]

Indien code 3.

·       Hoeveel ontvangt u netto per maand aan alimentatie van uw ex-echtgeno(o)t(e)? [BDGALIRP]

Indien code 4.

·       Hoeveel ontvangt u netto per maand aan alimentatie voor uw kind(eren)? [BDGALKRP]

Indien code 5.

·       Ontvangt u de lijfrente van u en uw (eventuele) partner per maand, per kwartaal of per jaar? [PERLYF]

·       Hoeveel ontvangt u als lijfrente? [BDGLYFRP]

Indien code 6.

·       Hoeveel ontvangt u netto per maand aan toelage van familie? [BDGFAMRP]

Indien code 7.

·       Hoeveel ontvangt u netto per maand aan inkomsten uit onroerend goed voor u en uw (eventuele) partner? [BDGOGRP]

Indien code 8.

·       Hoeveel heeft u in (jaartal) netto ontvangen aan renten van spaartegoeden, vorderingen, effecten, obligaties, pandbrieven of beleggingsrekeningen voor u en uw (eventuele) partner? [BDGRENRP]

Indien code 9.

·       Hoeveel heeft u in (jaartal) ontvangen aan dividend van aandelen, effecten, beleggingsreke-ningen of beleggingsfondsen voor u en uw (eventuele) partner? [BDGDIVRP]

·       Draagt u bij in het onderhoud van uitwonende studerende kinderen? [STUKIRP]

Indien bijdrage

·     Hoe groot is die bijdrage per maand? [BDGSTORP]

·    Bent u verzekerd tegen inkomensderving i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval? [INKDRVRP] Indien inkomensderving verzekerd

·     Hoeveel premie betaalt u voor deze verzekering per jaar? [PRINKDRP]

·    Bent u verzekerd tegen ziektekosten? [ZIEKFORP]

Indien ziektekostenverzekering

·     Bent u verzekerd op uw eigen naam of bent u meeverzekerd via iemand anders? [ZKVMEERP]

1. verzekerd op eigen naam

2. meeverzekerd via iemand anders.

·       Wat voor ziektekostenverzekering heeft u? [STRZKVRP]

1.   ziekenfonds verplicht, niet bejaarden

2.   ziekenfonds verplicht, bejaarden

3.  ambtenarenverzekering (IZA, IZR, DGVP)

4.   een (collectieve) ziektekostenverzekering

·       Vindt er op uw salaris inhouding van premie ziektekostenverzekering plaats? [IHPRZIRP]

·       Ontvangt u buiten uw regelmatig netto-salaris om, dus bijvoorbeeld per kwartaal, per half jaar of per jaar, van uw werkgever een tegemoetkoming in de premie ziektekostenverzekering? [TEGZKVRP]

·    Bent u ooit gescheiden? [GESCHRP]

Indien gescheiden

·    Betaalt u alimentatie aan uw ex-echtgeno(o)t(e)? [BTALEXRP]

Indien ja

Hoeveel bedraagt deze alimentatie per maand? [BDGALXRP]

·  Betaalt u alimentatie voor uw kind(eren)? [BTALKNRP]

Indien ja

Hoeveel bedraagt deze alimentatie per maand? [BD2ALKRP]

·    Betaalt u door wat men wel bijstandsverhaal noemt, mee aan een uitkering van een eventuele ex-echtgeno(o)t(e)? [BTUKEXRP]

·    Hoeveel bedraagt deze bijdrage? [BDGUXXRP]

·    Als we vakantiegeld en eindejaarsuitkering buiten beschouwing laten, is uw inkomenssituatie dan door het jaar genomen meestal gelijk of verschilt dat sterk van maand tot maand? [INKGELRP] Indien fluctuaties in inkomen

·    Kunt u aangeven wat uw netto-inkomen ongeveer gemiddeld per maand is? [SCHINKRP]

14. TIJDSBESTEDING PARTNER

·    Heeft ondervraagde persoon echtgeno(o)t(e)/vaste partner die tot het huishouden ondervraagde persoon behoort? [SEL_PART]

Indien partner

·     Waaraan besteedt uw echtgeno(o)t(e)/vaste partner afgezien van ontspanning de meeste tijd? Is dat aan: [TYDBESPP]

 

1.        betaald werk

2.        huishoudelijk werk thuis

3.        studie of opleiding

4.        vrijwilligerswerk of werk met behoud van uitkering

5.        iets anders

Indien geen betaald werk

·    Heeft hij/zij op dit moment betaald werk, ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. [BETWRKPP]

·    Hoeveel uur werkt hij/zij in een normale werkweek, onbetaalde uren niet meegeteld? [UURWKPP] Indien uren onbekend

·       Weet u dan of het gaat om: [SUURWKPP]

1.     4 uur of minder per week

2.     minder dan 12 uur per week

3.     minder dan 30 uur per week

4.     30 uur of meer per week

Indien partner <18 of >65

·       Heeft uw echtgeno(o)t(e)/vaste partner inkomsten uit een uitkering? [UITKERPP]

·       Is dat eventueel ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering? [ARBONGPP]

De volgende vraag gaat over huishoudelijke bezigheden zoals opruimen en schoonmaken, wassen en strijken, boodschappen doen, koken en afwassen, en verzorgen van dieren en planten.

·    Hoeveel uur per week besteedt uw echtgeno(o)t(e)/vaste partner doorgaans aan dergelijke huishoudelijke bezigheden? [UURHWPP]

 

15. ACTUEEL ONDERWIJS PARTNER

·    Volgt uw echtgeno(o)t(e)/vaste partner op dit moment een opleiding of cursus op een school, bij een ander opleidingsinstituut of in het bedrijf? [OPLACTPP]

Indien opleiding

·    Welke opleiding of cursus is dat? [SRTOPLPP]

·    Soort school of instelling:

·    Welke studierichting, vak, afdeling, module, eerste of tweede gedeelte?

·    Soort onderwijs

1.     mavo

2.     havo, atheneum, gymnasium, vwo

3.     universitaire opleiding

4.     overige opleiding of cursus.

Indien overige

·    Volgt uw echtgeno(o)t(e)/vaste partner deze opleiding in voltijd of in deeltijd? [VOLDELPP] Indien havo, vwo

·    Heeft uw echtgeno(o)t(e)/vaste partner de 3e klas met succes doorlopen, d.w.z. is hij/zij overgegaan naar de 4e klas? [KLAS4PP]

Indien universiteit

·    In welke studiefase bevindt uw echtgeno(o)t(e)/vaste partner zich? [FASUNIPP]

i. eerste fase incl. propedeuse

2.      tweede fase, promotie

3.      overig postdoctoraal

 

16. GEVOLGD ONDERWIJS PARTNER

·    Heeft uw echtgeno(o)t (e)/vaste partner na de lagere school een opleiding of cursus gevolgd waarmee hij/zij langer dan 2 jaar bezig is geweest? [OPLNLOPP]

Indien opleiding na lager onderwijs

·    Gaat het om 1 opleiding of om meer dan 1? [EENMERPP]

·    Heeft uw echtgeno(o)t(e)/vaste partner voor deze opleiding de akte, het getuigschrift of het diploma behaald? [DIPLOMPP]

Indien diploma behaald

Welke opleiding was dat?

·    Soort school of instelling:

·    Studierichting, vak, module, 1e of 2e gedeelte:

17. POSITIE WERKKRING PARTNER

·    Werkt uw partner als werknemer? [WRKNEMPP]

Indien nee

·       Is deze dan werkzaam in het bedrijf of de praktijk: [BEDRPRPP]

1.     van de partner

2.     van uzelf

3.     van uw ouders of schoonouders

4.     geen van deze

Indien werkzaam in eigen bedrijf

·       Heeft hij/zij personeel in dienst? [PERSNLPP]

Indien personeel

·    Hoeveel mensen zijn er ongeveer in dienst? [BEDROMPP]

1.     1

2.     2-9

3.     10-19

4.     20-29

5.     50-99

6.     100 of meer

·       Wat voor soort bedrijf praktijk of beroep?

·       Houdt de partner zich hoofdzakelijk bezig met leidinggeven of toezicht houden? [LEIDZPP]

Indien geen personeel

·       Wat voor werk doet partner hoofdzakelijk? [LEIDWPP]

Indien niet werkzaam in eigen bedrijf

·    Bij wat voor soort instelling? [BC_BD_PA]

·    Welk beroep of functie oefent partner in het bedrijf uit? [BC_BR_PA]

·    Geeft hij/zij leiding aan medewerkers?

Indien ja

·    Aan hoeveel? [NLEIDWPP]

1.     1

2.     2-9

3.     10-19

4.     20-29

5.     50-99

6.     100 of meer

·    Welke leidinggevende werkzaamheden verricht partner?

·    Wat zijn de voornaamste werkzaamheden die worden verricht?

·    Heeft uw partner plezier in het werk? [WRKPLEPP]

1.     ja, regelmatig

2.     ja, soms

3.     nee


I8. WERKZOEKEN PARTNER

Indien nu geen betaald werk of minder dan 12 uur per week.

·    Wil partner betaald werk hebben van 12 uur of meer per week? [WILWRKPP]

·    Op welke termijn kan hij/zij beginnen? [KUNSTRPP]

1.     binnen 2 weken

2.     2 weken tot 3 maanden

3.     3 maanden tot 6 maanden

4.     6 maanden of langer Indien meer dan 2 weken

·    Heeft hij/zij deze periode nodig om iets af te ronden? [AFRONDPP]

·    Of is dat in verband met: [OF_IVMPP ]

      1. ziekte

2.   vakantie

3.   persoonlijke omstandigheden

·    Heeft hij/zij in het afgelopen halfjaar iets gedaan om aan werk te komen? [WRKKOMPP]

·    En de afgelopen 4 weken? [AFG4WKPP]

I9. MOBILITEIT PARTNER

De volgende vragen gaan over woon-werkverkeer van uw partner.

·    Gaat hij/zij doorgaans naar een vast adres om te werken? [WRKADREP]

Indien geen vast werkadres

·    Heeft hij/zij een adres waar gewoonlijk naar toe gereisd wordt om van daaruit te gaan werken? [STRADREP]

Indien werk op woonadres

·    In welke ruimte werkt hij/zij doorgaans thuis? [WRKRUIEP]

1.   woonkamer

2.   slaapkamer

3.   aparte werkkamer

4.   afzonderlijke bedrijfsruimte

·    Gebruikt hij/zij bij deze werkzaamheden een computer? [WRKCOMEP]

Indien vast adres

·    Ligt dat adres in de eigen woongemeente? [WRKGEMEP]

Indien niet in eigen woongemeente

·       In welke plaats ligt dat adres?

Indien in buitenland

·       In welk land?

1.     België

2.     Duitsland

3.     Luxemburg

4.     Frankrijk

5.     Groot-Brittannië

6.     overig buitenland

·    Op hoeveel dagen per week gaat hij/zij naar dat adres? [WDAGEP]

·    Gaat hij/zij doorgaans op al die dagen van het woonadres naar dat adres? [REISDGEP]

·    Wat is de totale reisafstand heen en terug naar dat adres in kilometers? [BWWEP]

·    Hoe legt hij/zij het grootste deel van die afstand af? [VERVWREP]


1. te voet

2. fiets

3.   bromfiets

4.   motor, scooter

5.   personenauto

6.   bedrijfsbusje e.d.

7.   bus, tram, metro

8.   trein

9.   ander vervoermiddel

 

20.INKOMEN PARTNER

·    Heeft hij/zij in (maand/jaartal) inkomen uit eigen bedrijf of vrij beroep? [INKEBEP]

Indien eigen bedrijf

·     Wat is het laatste jaar waarover zijn/haar winst (of verlies) bekend is, d.w.z. wat is het laatste jaar waarover hij/zij een belastingaangifte heeft gedaan? [JRLWINEP]

·     Hoeveel bedroeg zijn/haar winst in dat jaar ná aftrek van kosten en vóór aftrek van belastingen en premies? (fiscale winst) [BDGWINEP]

·     Was de winst positief of negatief in dat jaar? [WINPMEP]

Indien winst onbekend

·    Kunt u misschien zeggen hoeveel zijn/haar huidige netto-inkomen uit eigen onderneming/vrij beroep per jaar is? [NINKEBEP]

Indien weigering of weet niet

• Misschien vindt u het niet bezwaarlijk om ONGEVEER zijn/haar winst of inkomen uit eigen onderneming/vrij beroep over vorig jaar aan te geven door het noemen van een cijfer op deze kaart? [GINKEBEP]

·    Heeft hij/zij over (jaar) recht op zelfstandigenaftrek? [ZSAFTREP]

·    Heeft hij/zij over (jaar) recht op startersaftrek? [STAFTREP]

·    Heeft hij/zij over (jaar) recht op meewerkendenaftrek? [MWAFTREP]

Indien meewerkendenaftrek

·  Hoeveel bedraagt deze meewerkendenaftrek? [BDGMWAEP]

·    Ontvangt hij/zij loon of salaris voor het verrichten van arbeid? [INKLOSEP]

 

Indien loon of salaris

·  Hebben zijn/haar betaalde werkzaamheden betrekking op z werkkring of op meer dan 1? [AWRKRIEP] Indien een werkkring

·  Ontvangt hij/zij zijn/haar salaris: [INKPEREP]

1.   per maand

2.   per 4 weken

3.   per week

4.   anders

Indien meer dan een werkkring

·  Ontvangt hij/zij zijn/haar salaris:[NKPR2EP]

 1. per maand

2.   per 4 weken

3.   per week

4.   de periode is niet voor alle werkkringen hetzelfde

5.   anders


·  Wat is zijn/haar netto-salaris, afgerond op honderd gulden? Het gaat om het netto-inkomen in een gewone maand, dus wat binnenkomt na aftrek van belastingen en premies. Eventuele kinderbijslag of vakantie-uitkering moet u niet meerekenen. [BDNINKEP]

Bij weigering

·  Misschien vindt u het niet bezwaarlijk om ONGEVEER zijn/haar salaris aan te geven door het noemen van een cijfer op deze kaart? [INKONGEP]

Bij weet niet

·  Kunt u misschien wel aangeven wat over de afgelopen 12 maanden zijn/haar inkomen is geweest? [INKON2EP]

·  Neemt hij/zij deel aan een werknemersspaarloonregeling? [SPRLNEP]

Indien spaarloon

·  Over welke periode wordt het spaarbedrag ingehouden op zijn/haar salaris?

·  Welk bedrag spaart hij/zij? [BSPRLNEP]

·  Heeft hij/zij een auto die door zijn/haar werkgever ter beschikking is gesteld? [AUTOZKEP]

Indien auto van de zaak

·  Wat is de cataloguswaarde van deze auto? [CATAUTEP]

·  Ontvangt hij/zij buiten zijn/haar salaris nog een 13e maand, een vaste winstdeling of tantièmes? [EXTRAEP]

Indien extra

·  Hoeveel krijgt hij/zij dan in totaal netto uitgekeerd per jaar? [BDEXTEP]

·  Ontvangt hij/zij dit bedrag per jaar, per kwartaal, per maand?

·  Ontvangt hij/zij een van de volgende werkloosheidsuitkeringen? [SRTWW1EP][SRTWW2EP][SRTWW3EP]

1. WW

2. Wachtgeld (ABP)

3. IOAW of IOAZ

4. geen van deze

Indien WW-uitkering

·  Hoe hoog is het netto-bedrag van deze uitkering per maand? [BDGWWEP]

·  Ontvangt hij/zij een van de volgende uitkeringen in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid? [SRTAO1EP][SRTAO2EP][SRTAO3EP][SRTAO4EP]

1. WAO

2. WAZ, Wajong, AAW

3. Invaliditeitspensioen (ABP)

4. Ziektewet

5. geen van deze

Indien Arbo-uitkering

·  Hoe hoog is het netto-bedrag van deze uitkering per maand? [BDGAOEP]

·  Ontvangt hij/zij een van de volgende ouderdomspensioenen? [SRTPE1EP][SRTPE2EP][SRTPE3EP][SRTPE4EP]

1. VUT

2. AOW (apart)

3. pensioen (apart)

4. pensioen incl. AOW

5. geen van deze

Indien pensioen

·  Hoe hoog is het netto bedrag van dit pensioen per maand? [BDGPEEP]

·  Heeft hij/zij een of meer van de volgende inkomsten? [SRTOV1EP][SRTOV2EP][SRTOV3EP]

1. tegemoetkoming in de studiekosten of beurs

Tekstvak: 452. freelance inkomsten

3. lijfrente

4. onroerend goed

5. geen van deze

·  Ontvangt hij/zij ANW, bijstand of een andere uitkering of pensioen?

1. ANW

2. Bijstand

3. andere uitkering/pensioen

4. geen van deze

Indien overige uitkering

·  Hoe hoog was het netto-bedrag per maand?

·  Heeft hij/zij op dit moment inkomsten voor studie of opleiding die op deze kaart staan vermeld? [SRTST1EP][SRTST2EP][SRTST3EP][SRTST4EP]

1           WSF18+: basisbeurs en aanvullende beurs

2.          rentedragende lening

3.          overige studiebeurzen (studietoelagen)

4.          studietoelage van zijn/haar ouders

5.          geen van deze.

Indien WSF18+

·  Hoeveel ontvangt hij/zij netto per maand als basisbeurs en aanvullende beurs? [BDGWSFEP]

Indien lening

·  Hoeveel ontvangt hij/zij netto per maand als rentedragende lening? [BDGSTUEP]

Indien andere beurs

·  Ontvangt hij/zij studietoelage per maand of kwartaal? [PERSTUEP]

·  Hoeveel ontvangt hij/zij als studietoelage? [BSTUDFEP]

Indien ouders

·  Hoeveel ontvangt hij/zij netto per maand als studietoelage van zijn/haar ouders? [STUOUDEP]

·  Heeft hij/zij overige inkomsten die op deze kaart staan vermeld? [INKBREP1][INKBREP2] [INKBREP3][INKBREP4][INKBREP5][INKBREP6][INKBREP7][INKBREP8]

  [INKBREP9]

1. uitkering van een verzekering tegen inkomensderving i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval (zelfstandigen)

2. freelance inkomsten

3. alimentatie van zijn/haar ex-echtgeno(o)t(e)

4. alimentatie voor zijn/haar kind(eren)

5. toelagen van familie

6. geen van deze

Indien code 1.

·  Ontvangt hij/zij de uitkering van een verzekering tegen inkomensderving i.v.m. invaliditeit,

ziekte of ongeval, per maand, per kwartaal of per jaar? [ZIEPEREP]

·  Hoeveel ontvangt hij/zij als uitkering? [BDGZIEEP]

Indien code 2.

·  Hoeveel ontvangt hij/zij gemiddeld netto per maand aan freelance inkomsten? [DGFRLEP]

Indien code 3.

·  Hoeveel ontvangt hij/zij netto per maand aan alimentatie van zijn/haar ex-echtgeno(o)t(e)? [BDGALIEP]

 Indien code 4.

·  Hoeveel ontvangt hij/zij netto per maand aan alimentatie voor zijn/haar kind(eren)? [BDGALKEP]

 Indien code 5.

·  Hoeveel ontvangt hij/zij netto per maand aan toelage van familie? [BDGFAMEP]

·  Is hij/zij verzekerd tegen inkomensderving i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval? [INKDRVEP]

Indien inkomensderving verzekerd

·  Hoeveel premie betaalt hij/zij voor deze verzekering per jaar? [PRINKDEP]

·  Is hij/zij verzekerd tegen ziektekosten? [ZIEKFOEP]

Indien ziektekostenverzekering

·  Is hij/zij verzekerd op zijn/haar eigen naam of is hij/zij meeverzekerd via iemand anders? [ZKVMEEEP]

1.       verzekerd op eigen naam

2.       meeverzekerd via iemand anders

·  Wat voor ziektekostenverzekering heeft hij/zij? [STRZKVEP]

1.       ziekenfonds verplicht, niet bejaarden

2.       ziekenfonds verplicht, bejaarden

3.       ambtenarenverzekering (IZA, IZR, DGVP)

4.       (collectieve) ziektekostenverzekering

·  Vindt er op zijn/haar salaris inhouding van premie ziektekostenverzekering plaats? [IHPRZIEP]

·  Ontvangt hij/zij buiten zijn/haar regelmatig netto-salaris om, dus bijvoorbeeld per kwartaal, per half jaar of per jaar, van zijn/haar werkgever een tegemoetkoming in de premie ziektekostenverzekering? [TEGZKVEP]

·  Is hij/zij ooit gescheiden? [GESCHEP]

Indien gescheiden

·  Betaalt hij/zij alimentatie aan zijn/haar ex-echtgeno(o)t(e)? [BTALEXEP]

Indien ja

·  Hoeveel bedraagt deze alimentatie per maand? [BDGALXEP]

·  Betaalt hij/zij alimentatie voor zijn/haar kind(eren)? [BTALKNEP]

Indien ja

·  Hoeveel bedraagt deze alimentatie per maand? [BD2ALKEP]

·  Betaalt hij/zij door wat men wel bijstandsverhaal noemt, mee aan een uitkering van een eventuele ex-echtgeno(o)t(e)? [BTUKEXEP]

·  Hoeveel bedraagt deze bijdrage? [BDGUXXEP]

·  Als we vakantiegeld en eindejaarsuitkering buiten beschouwing laten, is zijn/haar inkomenssituatie dan door het jaar genomen meestal gelijk of verschilt dat sterk van maand tot maand? [INKGELEP]

 Indien fluctuaties in inkomen

·  Kunt u aangeven wat zijn/haar netto-inkomen ongeveer gemiddeld per maand is?

[SCHINKEP]

 

2I. BIJKOMENDE WOONLASTEN

Aan de ondervraagde persoon wordt een schriftelijke vragenlijst gegeven met het verzoek deze in te vullen en op te sturen. Deze vragen worden schriftelijk afgenomen om de bijkomende woonkosten in de sfeer van gemeentelijke aanslagen, water, gas en elektriciteit e.d. in kaart te brengen. Het formulier is achter in deze brochure opgenomen.


 

Tekstvak: Centraal Bureau voor de Statistiek	C009024 Divisie GegevensverzamelingWONINGBEHOEFTE ONDERZOEK             Vragenlijst Bijkomende Woonlasten

In te vullen door de interviewer:

Interviewernummer   ÿÿÿÿÿ ÿÿ
Man:                          ÿ

Vrouw:                       ÿ             Leeftijd: ÿÿ


De volgende vragen gaan over bijkomende woonlasten. De gevraagde informatie kunt u vinden op de jaarafrekening(en) en de belastingaanslag(en) van gemeente, nutsbedrijf en/of waterleidingsmaatschappij.

 GAS - WATER - ELECTRICITEIT                                   Periode laatste jaarafrekening:

                                                                                         bijv.:                

                                                                                         van.                                                      

              d       d     m    m     j       j            d     d      m    m     j       j

Totaal bedrag in hele guldens (incl. BTW)

GAS    

WATER

1.   Water

2.   Vast recht

 

ELECTRICITEIT

Indien U slechts 1 tarief heeft, dit invullen bij hoog tarief

1.   Hoog tarief

2.