Centraal Bureau voor de Statistiek

Divisie Kwartaire Sector en Leefsituatie

POLS

WoningBehoefte

Onderzoek

1998


 

Onderwerp:

Basisvragenlijst POLS

22-07-08 - versie 1998 - 1

Basis_POLS: (REM, REP, GE, OiN)

┌ ─ ─ ─ ─ ┐

Vast deel HHBox Maatacht_OP

│ Gebland │ ┌ ─ ─ ─ ─ ┐

Maatacht Tijdbest

│ Wonen │ │ Actonder │

Gezond Ltstonderw

│ Vrytyd │ │ Poswerk │

Politiek Bedrijf

├ ─ ─ ─ ─ ┤ │ Werkzoek │

Variabel deel KernErv └ ─ ─ ─ ─ ┘

┌ ─ ┤ Screen │ (Screeningsdeel Ongevallen in Nederland, OiN)

└ ─ ─ ─ ─ ┘

Expositi (Expositiedeel Ongevallen in Nederland, OiN)

┌ ─ ─ ─ ─ ┐

Bescherm

│ │ Beweging │

Belasting

│ │ Roken │

└ ─ ─ ─ ─ ┘

Maatacht Hfdkostw

│ ┌ ─ ─ ─ ─ ┐

Tijdbest

Huishoud_nivo │ Actonder │

┌ ─ ─ ─ ─ ┐ Ltstonderw

│ Hfdkostw │ Poswerk │

Vast deel │ Inkomen │ Bedrijf

Basis │ MiniTBO (op vrijdag) │ Werkzoek │

└ ─ ─ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ─ ─ ┘

Incident (Incidentiedeel Ongevallen in Nederland, OiN)

│ ┌ ─ ─ ─ ─ ┐

Ontstaan

└ ─ ┤ Behandel │

Letsel

│ Verzuim │

VerkOng

│ SportOng │

BedrOng

│ PriveOng │

└ ─ ─ ─ ─ ┘


Onderwerp:

Inhoud WBO-vragenlijst

2 1-2-1999 - Versie 1998 -

Gebruikt Sturing/* uit EAS

HuurEig/* uit basis.wonen

Lft_pers, Regel_part, Regel_OP, Lft_part/* uit basis.huishoudbox

TydbesOP / TydbesKW, BetwrkOP / BetwrkKW/* uit basis.tydbest

blz.

1 Als (Sturing = WBO) dan . . . . . . . . . . . 2

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp

2 Stel 'Eigenaar/Huurder-Woongroep' . . . . . . . . zie woongrp 11

3 Ga naar 'Blokroute WBO-vragenlijst' . . . . . . . . zie route 13

4 Als (Blokroute = 1) dan . . . . . . . . . . . . 5

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5 Stel 'Verhuur woonruimte' . . . . . . . . . . . zie verhuur 17

6 Als (verhuur.Hhonderh = 1) dan . . . . . . . . . 7

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 9

7 Stel 'Onderhuur' . . . . . . . . . . . . . . zie ondhuur 19

8 Ga naar . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

9 Stel 'Woningtype' . . . . . . . . . . . . . . zie woontype 21

10 Als (Lft_pers 55) en (woontype.Oudwon = 1) dan . . . 11

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 12

11 Stel Ouderenwoning. . . . . . . . . . . . . zie oudwoon 23

12 Als (woontype.Srtwoonr 5) en (woontype.Srtwoonr 9) dan . 13

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 19

13 Stel Kenmerken huidige woning. . . . . . . . . zie kenhwoon 25

14 Als (((Woongrp.Huur1 = 1) of (Woongrp.Huur1 = 3)) of

((Woongrp.Huur2 = 1) of (Woongrp.Huur2 = 3))) dan . . 15

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 17

15 Stel Huurwoning. . . . . . . . . . . . . . zie huurwon 31

16 Ga naar . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

17 Stel Koopwoning. . . . . . . . . . . . . zie koopwoon 35

18 Stel Kwaliteit in de woonomgeving. . . . . . . . zie kwalwoon 40

19 Als (TydbesOP/TydbesKW= 1) of

(BetwrkOP/BetwrkKW= 1) dan . . . . . . . . . 20

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 21

20 Stel Mobiliteit O.P.. . . . . . . . . . . . . zie mobielwrk_OP 48

21 Stel Mobiliteit recreatieve doeleinden. . . . . . . zie mobielrec 50

22 Als (Blokroute = 1) of (Blokroute = 2) dan . . . . . . 23

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 24

23 Stel Kenmerken vorige woning. . . . . . . . . zie kenvwoon 51

24 Stel Kenmerken toekomstige woning. . . . . . . zie kentwoon 61

Onderwerp:

Inhoud WBO-vragenlijst

1-2-1999 - Versie 1998 - 3

25 Stel Inkomen O.P.. . . . . . . . . . . . . zie WBO_ink_OP 76

26 Als O.P. een vaste partner heeft (Regel_part >0) dan . . . 27

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 38

27 Stel Tijdsbesteding partner O.P.. . . . . . . . . zie tydbest 89

28 Stel Actueel onderwijs partner O.P.. . . . . . . . zie actueel 91

29 Stel Gevolgd onderwijs partner O.P.. . . . . . . . zie lastdipl 93

30 Als ((Lft_part 15) en (((tydbest.Uurwkpp 12) en

(tydbest.Uurwkpp 97)) of (tydbest.Suurwkpp = 3) of

(tydbest.Suurwkpp = 4))) dan . . . . . . . . . . 31

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 34

31 Stel Positie werkkring/Bedrijf partner O.P.. . . . . . zie poswerk

bedryfk 94

32 Stel Beroep partner O.P.. . . . . . . . . . . zie beroep 95

33 Ga naar . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

34 Stel Werkzoeken partner O.P.. . . . . . . . . . zie wrkzoek 97

35 Stel Mobiliteit partner O.P.. . . . . . . . . . . zie mobielwrk_part 99

36 Als ((WBO_ink_OP.Ginkebrp 8) en

((WBO_ink_OP.Inkon2rp 8) en

(WBO_ink_OP.Inkon2rp 9)) en

((WBO_ink_OP.Inkongrp 8) en

((WBO_ink_OP.Inkongrp 9))) dan . . . . . . . 37

Anders . . . . . . . . . . . . . . . 38

37 Stel Inkomen partner O.P.. . . . . . . . . . zie WBO_ink_part 102

38 Als (((WBO_ink_OP.Ginkebrp 8) en

((WBO_ink_OP.Inkon2rp 8) en

(WBO_ink_OP.Inkon2rp 9)) en

((WBO_ink_OP.Inkongrp 8) en

((WBO_ink_OP.Inkongrp 9))) en (Blokroute = 1)) dan . 39

Anders . . . . . . . . . . . . . . . 40

39 Stel Werving schriftelijke vragenlijst. . . . . . zie schrift 114

40 Als (Regel_OP = Regel_KW) of (Regel_part = Regel_KW)

dan . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Anders . . . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp

41 Stel Afsluiting interview. . . . . . . . . . zie slotresp 115

Einde Inhoud WBO-vragenlijst


Onderwerp:

Eigenaar / Huurder - Woongroep

4 1-2-1999 - Versie 1998 -

OVERZICHT BLOKKENSCHEMA WBO (98A)

BLOKROUTE 11 BLOKROUTE 2 BLOKROUTE 3

Onderhuur <> ja Onderhuur = ja

Huurwoning = ja Koopwoning = ja

1 Blokroute 1 OP (of partner OP) = eigenaar/huurder of 2 PlaatsHH

OP = lid HHKern n HH woont gratis 1 = alleenstaande

2 = hoofd

Blokroute 2 OP (of partner OP) <> eigenaar/huurder n 3 = echtgeno(o)t(e) van hoofd

OP = lid HHKern of 4 = vaste partner van hoofd

OP (of partner OP) <> eigenaar/huurder n 5 = kindHHKern

PlaatsHH_OP2 <> 5-6-7-10-11 6 = vader/moeder van hoofd

7 = schoonvader/-moeder van hoofd

Blokroute 3 OP (of partner OP) <> eigenaar/huurder n 8 = broer/zus van hoofd

PlaatsHH_OP = 5-6-7-10-11 9 = schoonbroer/-zus van hoofd

10 = schoonzoon/-dochter van hoofd

11 = kleinkind

12 = ander: familie of schoonfamilie

13 = ander: geen familie of schoonfamilie

(14 = onbekend)

Verhuur woonruimte [VerhuurB]

Woningtype [VerhuurB]

Ouderwoning [OudWoonB]

Kenmerken huidige woning [KenHWoonB]

Huurwoning [HuurWoonB] Koopwoning [KoopWoonB]

Kwaliteit woning en woonomgeving [KwalWoonB]

Onderhuur

[OndHuurB]

Woongroep [WoonGrpB]

Mobiliteit Werk [MobielWrkB]

Mobiliteit Recreatief [MobielRecB]


Onderwerp:

Eigenaar / Huurder - Woongroep

1-2-1999 - Versie 1998 - 5

OVERZICHT BLOKKENSCHEMA WBO (98A) (2) 2

BLOKROUTE 1 en 2 BLOKROUTE 3

O.P. heeft partner O.P. heeft geen partner

BLOKROUTE 1 BLOKROUTE 2 en 3

EINDE WBO-MODULE

BASISVRAGENLIJST POLS (vervolg)

Achtergrondkenmerken Partner OP

Tijdsbesteding [TydbestB]

Onderwijs Actueel [ActueelB]

Onderwijs Laatste diploma [LastDipB]

Positie werkkring [PosWerkB]

Bedrijf kort [BedryfKB]

Beroep [BeroepB]

Werkzoeken [WrkZoekB]

Mobiliteit werk [MobielWrkB]

Inkomen [WBO_InkB]

Schriftelijk deel WBO [SchriftB]

Inkomen OP [WBO_InkB]

Kenmerken toekomstige woning [KenTWoonB]

Kenmerken vorige woning [KenVWoonB]


Onderwerp:

Eigenaar / Huurder - Woongroep

6 1-2-1999 - Versie 1998 -

Vragenlijst WBO (98A) - Routebepaling 5

BLOKROUTE 1 BLOKROUTE 2 BLOKROUTE 3

AantPP = 1 n O.P. = lid HHKern n AantPP 1 n

HuurEig <> wn/wg of WieTeken <> O.P. n HuurEig = wn/wg of

Huur1 = code 1-3 of WieTeken <> partner O.P. Huur1 = code 2/wn/wg of

Huur2 = code 1-3 of of Huur2 = code 2/wn/wg of

Koop = code 1 O.P. <> lid HHKern n Koop = code 2/wn/wg

of WieTeken <> O.P. n of

WieTeken = O.P. of WieTeken <> partner O.P. n O.P. <> lid HHKern n

WieTeken = partner O.P. PlaatsHH2 O.P. <> 5-6-7-10-11 WieTeken <> O.P. n

of of WieTeken <> partner O.P. n

O.P. = lidHHKern n O.P. <> lid HHKern n PlaatsHH O.P. = 5-6-7-10-11

Huur1 = code 3 of Huur1 = code 3 of of

Huur2 = code 3 Huur2 = code 3 n O.P. <> lid HHKern n

PlaatsHH OP <> 5-6-7-10-11 Huur1 = code 3 of

Huur2 = code 3 n

PlaatsHH O.P. = 5-6-7-10-11

of

OndrHuur <> ja OndrHuur = ja WieTeken = niemand (9)

Blokroute 1 en 2 Blokroute 3

WoonGrpB.Sel_Part > 0 WoonGrpB.Sel_Part = 0

Blokroute 1 Blokroute 2 en 3

Einde WBO-Module

PlaatsHH: 1 = alleenstaande 6 = vader/moeder 11 = kleinkind

2 = hoofd 7 = schoonvader/-moeder 12 = ander: fami\lie of schoonfamilie

3 = echtgeno(o)t(e) 8 = broer/zus 13 = ander: geen familie of schoonfam.

4 = vaste partner 9 = schoonbroer/-zus 14 = onbekend

5 = kind HHKern 10 = schoonzoon/-dochter

Verhuur woonruimte

Woningtype

Kenmerken huidige woning

Huurwoning (Huur1 = ja of Huur2 = ja)

Koopwoning (Koop = ja)

Kwaliteit woning/woonomg

Mobiliteit Werk / Mobiliteit Recreatief

Kenmerken toekomstige woning

Inkomen OP

Blok Kenmerken vorige woning

Achtergrondkenmerken partner OP

Werving schriftelijke vragenlijst

Onderhuur


Onderwerp:

Eigenaar / Huurder - Woongroep

1-2-1999 - Versie 1998 - 7

Gebruikt HuurEig/* uit basis.wonen

AantalPP, HHKern, Lft[1..8], Plhh_OP, Regel_OP/* uit basis.huishoudbox

1 Als (HuurEig = 1) of (HuurEig = 2) dan . . . . . . . 2

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Introwon

De volgende vragen gaan over uw woonsituatie.

>>ENQ.: Toets 1 om verder te gaan.<<

3 Als (HuurEig = 2) dan . . . . . . . . . . . . 4

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4 Huur1

Bent u, of een van de leden van uw huishouden, huurder van

de woning/woonruimte?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Huishouden woont gratis . . . . . . . . . . . 3

Bij nader inzien: koopwoning . . . . . . . . . 4

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

5 Als (HuurEig = 1) of als (Huur1 = 4) dan . . . . . . 6

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 8

6 Koopwon

Staat de woning op uw naam / naam van een of meer leden

van uw huishouden?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8

Bij nader inzien: geen koopwoning . . . . . . . 3 7

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 8

7 Huur2

STEL VAST: Bent u dan huurder van deze woning/

woonruimte?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

huishouden woont gratis . . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

8 Als (AantalPP >1) dan . . . . . . . . . . . . 9

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp

9 Selkostw

>>ENQ.: Toets het HHBox-Regelnr in van hoofdkostwinner.<<

STEL VAST: Welke persoon is hoofdkostwinner?

(getal, 1 t/m 8) . . . . . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99

10 Als (Koop = 1) of (Huur1 = 1) of (Huur2 = 1) dan . . . . 11

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp


Onderwerp:

Eigenaar / Huurder - Woongroep

8 1-2-1999 - Versie 1998 -

11 Wietekn[1..8]

>>ENQ.: * Toets regelnummer(s) HHBox in. * Indien

niemand uit huishouden toets 9.<< Voor woningbezitters:

Op wiens naam staat het huis?

Voor huurders: Kunt u aangeven wie uit het huishouden het

huurcontract heeft ondertekend of wie verantwoordelijk is

voor de huurbetaling? (meer antwoorden mogelijk)

(getal, 1 t/m 8) . . . . . . . . . . . . . . .

Geen van deze . . . . . . . . . . . . . . 9

12 Als het huishouden bestaat uit huishoudkern en tenminste

2 personen ouder of gelijk aan 18 jaar die geen directe

familie van huishoudkern zijn dan . . . . . . . . . 13

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 14

13 Woongr

Maakt u deel uit van een zogenaamde woongroep? Met woongroep

is mede bedoeld het groepswonen van bijvoorbeeld ouderen.

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

14 Als ((Regel_OP >1) en ((HHKern = 6) of (HHKern = 7))) of

((Regel_OP >2) en ((HHKern = 3) of (HHKern = 4))) dan . 15

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp

15 Sel_part

>>ENQ.: *Toets het HHBox-Regelnr in van partner O.P.

*Indien geen vaste partner toets 0.<< STEL VAST: Heeft O.P.

een echtgeno(o)t(e)/vaste partner die tot het huishouden

behoort? (getal, 0 t/m 8) . . . . . . . . . . . .

Einde onderwerp Eigenaar / Huurder - Woongroep

Onderwerp:

Blok-route WBO vragenlijst

1-2-1999 - Versie 1998 - 9

Gebruikt AantalPP, Plhh_OP/* uit basis.huishoudbox

1 Als O.P. is alleenstaande dan . . . . . . . . . . 2

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Als O.P. is eigenaar/huurder van de woning/woonruimte of

O.P. woont gratis dan . . . . . . . . . . . . . blokroute 1

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . blokroute 3

3 Als O.P./partner O.P. eigenaar/huurder is van de woning/

woonruimte dan . . . . . . . . . . . . . . blokroute 1

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4 Als O.P. gratis woont dan . . . . . . . . . . . 5

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5 Als O.P. = hoofd, echtgeno(o)t(t)e van hoofd of vaste partner

van hoofd dan . . . . . . . . . . . . . . . blokroute 1

Als O.P. = kind huishoudkern, vader, moeder van hoofd,

schoonvader/-moeder van hoofd of schoonzoon/-dochter van

hoofd dan . . . . . . . . . . . . . . . . blokroute 3

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . blokroute 2

6 Als O.P. = hoofd, echtgeno(o)t(t)e van hoofd of vaste partner

van hoofd dan . . . . . . . . . . . . . . . blokroute 2

Als O.P. = kind huishoudkern, vader, moeder van hoofd, schoonvader/-

moeder van hoofd of schoonzoon/-dochter van hoofd dan blokroute 3

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . blokroute 2


Afleiding van de variabele Blokroute

Blokroute 1 Blokroute 2 Blokroute 3

AantalPP = 1 AantalPP > 1 AantalPP = 1

n n n

Wietekn[1..8] = 1 (Wietekn[1..8] O.P. (Wietekn[1..8] O.P.

f n n

(Huur1 = 3 Wietekn[1..8] partner O.P.) Wietekn[1..8] partner O.P.)

f n n

Huur2 = 3) (Huur1 3 (Huur1 3

n n

Huur2 3) Huur2 3)

n

Plhh_OP = 2, 3 of 4

f f f

AantalPP >1 AantalPP >1 AantalPP >1

n n n

(Wietekn[1..8] = O.P. (Wietekn[1..8] O.P. (Wietekn[1..8] O.P.

f n n

Wietekn[1..8] = partner O.P.) Wietekn[1..8] partner O.P.) Wietekn[1..8] partner O.P.)

n n

Plhh_OP = 8, 9 of >11 Plhh_OP = 5, 6, 7 of 10

f

AantalPP >1

n

(Huur1 = 3

f

Huur2 = 3)

n

Plhh_OP = 2, 3 of 4


Onderwerp:

Blok-route WBO vragenlijst

10 1-2-1999 - Versie 1998 -

OVERZICHT BLOKKENSCHEMA WBO 98

BLOKROUTE 11) BLOKROUTE 21) BLOKROUTE 31)

Onderhuur <> ja Onderhuur = ja

BLOKROUTE 1 BLOKROUTE 2 BLOKROUTE 3

Verhuur woonruimte

Woningtype

Kenmerken huidige woning

Huurwoning / Koopwoning

Kwaliteit

woning/woonomgeving

Onderhuur

Inkomen OP

Eigenaar / Huurder / Woongroep

Kenmerken toekomstige woning

Kenmerken vorige woning

Mobiliteit OP

Onderwerp:

Blok-route WBO vragenlijst

1-2-1999 - Versie 1998 - 11

OVERZICHT BLOKKENSCHEMA (2) 2

O.P. heeft partner O.P. heeft geen partner

BLOKROUTE 1 BLOKROUTE 2 en 3

EINDE VRAGENLIJST WBO

Als RegelnrKW ROP en RegelPart dan

vervolg BASISVRAGENLIJST POLS

(Hoofdkostwinner)

Tijdsbesteding partner OP

Actueel en gevolgd onderwijs partner OP

Positie werkkring / Bedrijf partner OP

Beroep partner OP

Werkzoeken partner OP

Mobiliteit partner OP

Inkomen partner OP

Werving schriftelijke vragenlijst


Onderwerp:

Verhuur woonruimte

12 1-2-1999 - Versie 1998 -

Gebruikt 'Koopwon' /* uit woongrp

1 Mrhhipd

Wonen op dit adres naast uw huishouden nog andere

huishoudens van n of meer personen? >>Adres O.P.:

adresgegevens.<<

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 einde onderwerp

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

2 Pnnhh

>>ENQ.: *huishouden O.P. niet meetellen. *10 of meer

huishoudens = 10<< Hoeveel huishoudens zijn dat?

(getal, 1 t/m 10) . . . . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99

3 Pnphh

>>ENQ.: 50 of meer personen = 50.<< Uzelf/Uw

huishouden niet meegerekend, hoeveel personen wonen er

dan in totaal op dit adres? >>Adres O.P.: adresgegevens.<<

(getal, 1 t/m 50) .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99

4 Hhverhur

Verhuurt u/uw huishouden in deze woning woonruimte aan

n of meer andere huishoudens?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 6

5 Hhvhkam

>>ENQ.: *ruimten in gebruik voor bedrijf of beroep niet als

kamer tellen. *7 kamers of meer = 7.<< Hoeveel kamers

verhuurt u/uw huishouden in deze woning? Onder een kamer

wordt verstaan iedere ruimte in een woonverblijf met een

toegangsdeur en tenminste n raam, met uizondering van:

badkamer, toilet, hal, gang, keuken en open zolder.

(getal, 1 t/m 7) _

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

6 Als (Hhverhur 1) en (Koop 1) dan . . . . . . . . 7

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp

7 Hhonderh

>>ENQ.: LET OP: Men is geen onderhuurder, indien n van

de huurders de huren incasseert om voor alle huurders n

bedrag aan de elders wonende verhuurder over te maken,

huishoudens met een gemeenschappelijk huurcontract zijn

elkaars mede huurder en geen onderhuurder.<< Bent u/Is uw

huishouden onderhuurder, d.w.z. woont degene van wie u/uw

huishouden woonruimte huurt ook in deze woning?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Einde onderwerp Verhuur woonruimte


Onderwerp:

Onderhuur

1-2-1999 - Versie 1998 - 13

Gebruikt Huur1, Huur2/* uit woongrp

1 Akaminw

>>ENQ.: *Ruimten in gebruik voor bedrijf of beroep niet als

kamer tellen. *7 of meer kamers = 7.<< Hoeveel kamers

heeft u/uw huishouden uitsluitend voor eigen gebruik ter

beschikking? Onder een kamer wordt verstaan iedere ruimte

in een woonverblijf met een toegangsdeur en tenminste n

raam, met uitzondering van: badkamer, toilet, hal, gang,

keuken en open zolder. (getal, 0 t/m 7) . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

2 Akamgmiw

>>ENQ.: *Ruimten in gebruik voor bedrijf of beroep niet als

kamer tellen. *7 of meer kamers = 7.<< Hoeveel kamers

heeft u/uw huishouden gemeenschappelijk, d.w.z. met

personen die niet tot uw huishouden behoren? Onder een

kamer wordt verstaan iedere ruimte in een woonverblijf met

een toegangsdeur en tenminste n raam, met uitzondering

van: badkamer, toilet, hal, gang, keuken en open zolder.

(getal, 0 t/m 7) . . . . . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

3 Opphfwiw

>>ENQ.: Zo nodig (laten) schatten.<< Wat is de oppervlakte

van de woonkamer, eventueel zit-/slaapkamer? Het gaat

hierbij om de woonkamer uitsluitend voor eigen gebruik. De

oppervlakte van een eventuele open keuken die aansluit op

de woonkamer moet u niet bij de oppervlakte van de

woonkamer tellen?

Minder dan 10 m2 . . . . . . . . . . . . . 1

10-14 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 2

15-19 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 3

20-24 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 4

25-29 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 5

30-34 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 6

35-39 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 7

40 m2 of meer . . . . . . . . . . . . . . 8

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99

4 Keukinw

Heeft u/uw huishouden de beschikking over:

een eigen keuken, . . . . . . . . . . . . . 1

een keuken die ook wordt gebruikt door bewoners die

niet tot het huishouden behoren, . . . . . . . . 2

of hebt u geen keuken ter beschikking? . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

5 Toilinw

Heeft u/uw huishouden de beschikking over:

een eigen toilet, . . . . . . . . . . . . . 1

of een toilet dat ook wordt gebruikt door bewoners die

niet tot uw huishouden behoren? . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Onderhuur

14 1-2-1999 - Versie 1998 -

6 Badinw

Heeft u/uw huishouden de beschikking over:

een eigen bad of douche, . . . . . . . . . . . 1

een bad of douche die ook wordt gebruikt door bewoners

die niet tot uw huishouden behoren, . . . . . . . 2

of hebt u geen bad of douche ter beschikking? . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

7 Als (Huur1 3) en (Huur2 3) dan . . . . . . . . . 8

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp

8 Perhuriw

Over welke periode betaalt u de huur? Is dat:

per maand, . . . . . . . . . . . . . . . 1 10

per 4 weken, . . . . . . . . . . . . . . 2 10

per week, . . . . . . . . . . . . . . . 3 10

of andere periode? . . . . . . . . . . . . . 4 9

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

9 Andperiw

STEL VAST: Over welke periode wordt de huur betaald?

(tekst, maximaal 30 tekens) . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

10 Brhuuriw

>>ENQ.: *Bedrag afronden op hele guldens. *9995 gulden of

meer = 9995.<< Hoeveel bedraagt de totale huur per periode

van de door u gehuurde woonruimte? Het gaat om het totale

bedrag dat per periode aan de eigenaar of verhuurder wordt

betaald. (getal, 0 t/m 9995) . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 9998/9999 einde onderwerp

11 Khuuriw

>>ENQ.: *Bedrag afronden op hele guldens. *9995 gulden of

meer = 9995.<< Hoeveel bedraagt de zogenaamde kale huur

per periode? Dit is de huur verminderd met de bijkomende

kosten zoals kosten van water, verwarming, electriciteit,

kabel of Centraal Antennesysteem en overige servicekosten.

(getal, 0 t/m 9995) . . . . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 9998/9999

Einde onderwerp Onderhuur


Onderwerp:

Woningtype

1-2-1999 - Versie 1998 - 15

1 Soortwon

STEL VAST: Woningtype? >>ENQ.: Slooppand (code 6) en

Onbewoonbaar verklaarde woning (code 7) gaan voor andere

antwoorden.<<

Eengezinswoning . . . . . . . . . . . . . 1

Flat, etage-, beneden-, boven-, portiekwoning of

maisonette . . . . . . . . . . . . . . . 2

Boerderij, woning bij tuindersbedrijf . . . . . . . 3

Woning met winkel, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte . 4

Wooneenheid . . . . . . . . . . . . . . 5

Slooppand . . . . . . . . . . . . . . . 6

Onbewoonbaar verklaarde woning . . . . . . . . 7

Geen van deze . . . . . . . . . . . . . . 8

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 99

2 Als (Soortwon = 8) of (Soortwon = 99) dan . . . . . . 3

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Srtwoonr

STEL VAST: In wat voor soort woonruimte woont u?

Deel van een woning . . . . . . . . . . . . 1

Kamerverhuurpand . . . . . . . . . . . . 2

Hotel, pension . . . . . . . . . . . . . . 3

Verpleegsters- of studentenhuis . . . . . . . . 4

Geen van deze . . . . . . . . . . . . . . 5

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9

4 Als (Soortwon = 5) of (Soortwon = 9) dan . . . . . . 5

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5 Aardadr

STEL VAST: Soort woning/woonruimte.

Recreatie-, vakantie-, zomerwoning of -appartement . . 1

Woonkeet, barak . . . . . . . . . . . . . 2

Woonwagen, caravan . . . . . . . . . . . . 3

Woonschip, varend schip . . . . . . . . . . 4

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9

6 Als (Soortwon = 3) of (Soortwon = 4) dan . . . . . . 7

Als (Soortwon = 1) of (Soortwon = 2) of (Soortwon = 5) dan 8

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp

7 Bowigebr

Voor (Soortwon = 3): Is de boerderij/het tuindersbedrijf nog

als zodanig in gebruik?

Voor (Soortwon = 4): Is de winkel/het kantoor/de praktijk/

het bedrijf nog als zodanig in gebruik?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 einde onderwerp

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 einde onderwerp

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp


Onderwerp:

Woningtype

16 1-2-1999 - Versie 1998 -

8 Oudwon

STEL VAST: Is deze woning speciaal bedoeld voor ouderen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Einde Onderwerp Woningtype

Onderwerp:

Ouderenwoning

1-2-1999 - Versie 1998 - 17

1 Bjtypwon

STEL VAST: Om wat voor soort ouderenwoning gaat het?

Ouderenwoning, bejaardenwoning, seniorenwoning . . 1

Aanleunwoning . . . . . . . . . . . . . 2

Serviceflat . . . . . . . . . . . . . . . 3

Woonzorgcomplex . . . . . . . . . . . . 4

Bejaardenoord . . . . . . . . . . . . . . 5

Verzorgingsflat . . . . . . . . . . . . . 6

Andere woonvorm . . . . . . . . . . . . 7

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

2 Bjzelfs

Voorziet u/uw huishouden zelfstandig in de dagelijkse

levensbehoeften zoals boodschappen doen, maaltijden

bereiden, schoonmaken?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

3 Hulpwas

Hebt u/u of iemand anders uit uw huishouden hulp nodig bij

de persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

4 Bjwlos

>>ENQ.: Van een complex is sprake wanneer de woning

samen met andere woningen specifiek voor ouderen n

geheel vormt, b.v. in een rij of aan een hofje of als deel van

een flatgebouw.<< STEL VAST: Staat deze ouderenwoning

op zichzelf of maakt de woning deel uit van een complex van

woningen waartoe meer ouderenwoningen behoren?

Woning staat op zichzelf . . . . . . . . . . . 1 12

Woning behoort tot complex . . . . . . . . . 2 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 12

5 Bcmplx

STEL VAST: Zijn de ouderenwoningen die tot het complex

behoren in 1 gebouw ondergebracht?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 12

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 12

6 Bjcentr

Welke van de volgende voorzieningen zijn in dit gebouw

aangebracht: Entree, gangen, trappen binnen gelegen (dus

afgeschermd van weersinvloeden)?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Ouderenwoning

18 1-2-1999 - Versie 1998 -

7 Bjcrecp

Receptie bij de ingang van het gebouw?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

8 Bjcehbo

Gemeenschappelijke ruimte voor EHBO?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

9 Bjchuism

Ruimte voor beheerder of huismeester?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

10 Bjcecr

Gezamenlijke recreatieruimte?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

11 Bjcalarm

Een alarminstallatie?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

12 Bjarhs

Bevindt zich bij deze ouderenwoning een bejaarden- of

verzorgingstehuis, een dienstencentrum of een steunpunt?

Ja, bejaarden- of verzorgingstehuis . . . . . . . 1 13

Ja, dienstencentrum of steunpunt . . . . . . . . 2 13

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 einde onderwerp

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

13 Bcntvr

Kunt u via het bijbehorende bejaarden- of verzorgingstehuis

of via het dienstencentrum gebruik maken de volgende

voorzieningen: Dienstverlening zoals huishoudelijke hulp,

maaltijdverzorging, huismeester, recreatie?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

14 Bverpl

Verpleging of verzorging in het complex?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9


Onderwerp:

Ouderenwoning

1-2-1999 - Versie 1998 - 19

Einde onderwerp Ouderenwoning

Onderwerp:

Kenmerken huidige woning

20 1-2-1999 - Versie 1998 -

Gebruikt Soortwon, Srtwoonr/* uit woontype

Kamers/* uit basis.wonen

1 Als (Soortwon 2) dan . . . . . . . . . . . . 2

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Typwon

STEL VAST: Soort woning.

Eengezinswoning, vrijstaand . . . . . . . . . 1

Eengezinswoning, 2-onder-1-kap . . . . . . . . 2

Eengezinswoning, hoekwoning . . . . . . . . . 3

Eengezinswoning, tussenwoning . . . . . . . . 4

Flat, etage-, beneden-, boven-, portiekwoning of

maisonette . . . . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

3 Als (Soortwon =2) of (Typwon =5) dan . . . . . . . 4

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4 Srtflat

STEL VAST: Soort appartement of maisonette?

Appartement of maisonette met eigen opgang/ingang aan

straat . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Appartement of maisonette met voordeur in een gedeeld

portiek . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Appartement of maisonette met voordeur aan (overdekte)

galerij . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

5 Bouwlaag

>>ENQ.: Meer dan 40 verdiepingen = 40.<< Hoeveel

verdiepingen heeft het gebouw waarin de woning/woonruimte

ligt? U moet daarbij de kelder en de begane grond niet als

verdieping tellen. (getal, 0 t/m 40) . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99

6 Als (Bouwlaag >0) en (Bouwlaag 40) dan . . . . . . 7

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 10

7 Hfdwvert

>>ENQ.: Woonkamer op begane grond = 0.<< Op welke

verdieping ligt de woonkamer? U moet daarbij de kelder en

begane grond niet als verdieping tellen? (getal, 0 t/m 40) . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99

8 Lift

STEL VAST: Is in dit gebouw een personenlift aanwezig?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

9 Balkon

Heeft deze woning/woonruimte een balkon met een lengte

van minstens 1,5 meter en ook een breedte van minstens

1,5 meter?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kenmerken huidige woning

1-2-1999 - Versie 1998 - 21

10 Bjaar

>>ENQ.: *Zo exact mogelijk; zo nodig laten schatten.

*Vr 1901 = 1901.<< In welk jaar is deze woning/het

gebouw waarin deze woonruimte ligt gebouwd? (jaartal, 1901

t/m 2010) . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 9998 12

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9999 11

11 Bouwper

Weet u dan misschien of het was in:

1944 of eerder, . . . . . . . . . . . . . . 1

de periode 1945 t/m 1959, . . . . . . . . . . 2

1960 t/m 1974, . . . . . . . . . . . . . . 3

1975 t/m 1989, . . . . . . . . . . . . . . 4

of 1990 of later? . . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

12 Nieuw

Bent u de eerste bewoner van deze woning/woonruimte

(m.a.w. was deze nieuw toen u deze betrok)?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

13 Tuin

Hoort bij deze woning/woonruimte een eigen tuin, patio,

binnenplaats en/of erf waar u gebruik van kunt maken?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

14 Garcarp

>>ENQ.: Indien het een woning met garage betreft, waarbij

de garage apart wordt gehuurd van een (andere) verhuurder,

dan niet opnemen<< Hoort bij deze woning/woonruimte een

garage en/of carport?

Ja, garage (eventueel met carport) . . . . . . . . 1

Ja, carport . . . . . . . . . . . . . . . 2

Nee, geen van beide . . . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

15 Introkam

Dan volgen nu enkele vragen over de woning/woonruimte

zelf. >>ENQ.: Toets 1 om verder te gaan.<<

16 Opphfdwv

>>ENQ.: Zo nodig (laten) schatten.<< Wat is de oppervlakte

van de woonkamer? De oppervlakte van een eventuele open

keuken die aansluit op de woonkamer moet u niet bij de

oppervlakte van de woonkamer tellen.

Minder dan 20 m2 . . . . . . . . . . . . . 1

20-24 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 2

25-29 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 3

30-34 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 4

35-39 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 5

40-49 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 6

50 m2 of meer . . . . . . . . . . . . . . 7

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99

17 Als (Soortwon =5) dan . . . . . . . . . . . . 18

Als (Srtwoonr 1) en (Srtwoonr 4) dan . . . . . . . 18

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Onderwerp:

Kenmerken huidige woning

22 1-2-1999 - Versie 1998 -

18 Keukeniw

Heeft u/uw huishouden de beschikking over:

een eigen keuken, . . . . . . . . . . . . . 1 19

een keuken die ook wordt gebruikt door bewoners die niet

tot het huishouden behoren, . . . . . . . . . . 2 19

of hebt u geen keuken ter beschikking? . . . . . . 3 22

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 22

19 Keuken

Wat voor soort keuken is er in deze woning/woonruimte?

Is dat:

een gesloten keuken/woonkeuken, . . . . . . . . 1 20

een open keuken, . . . . . . . . . . . . . 2 20

een kooknis/kitchenette, . . . . . . . . . . . 3 22

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 4 22

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 22

20 Oppkeuke

>>ENQ.: Zo nodig (laten) schatten.<< Wat is de oppervlakte

van deze keuken?

Kleiner dan 4 m2 . . . . . . . . . . . . . 1

4 of 5 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 2

6 of 7 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 3

8 of 9 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 4

10 of 11 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 5

12 t/m 15 m2 . . . . . . . . . . . . . . 6

16 m2 of meer . . . . . . . . . . . . . . 7

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

21 Lengaanr

>>ENQ.: Zo nodig (laten) schatten.<< Wat is de lengte van

het aanrecht? Bij een hoekaanrecht de totale lengte aan de

achterzijde nemen (hoek meenemen). Bij een onderbroken

aanrecht de lengte van alle delen optellen. Is de lengte:

korter dan 1 meter, . . . . . . . . . . . . 1

tussen 1 en 2 meter, . . . . . . . . . . . . 2

of 2 meter of langer? . . . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

22 Toiletiw

Heeft u/uw huishouden de beschikking over:

een eigen toilet, . . . . . . . . . . . . . 1

of een toilet dat ook wordt gebruikt door bewoners die

niet tot uw huishouden behoren? . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

23 Badiw

Heeft u/uw huishouden de beschikking over:

een eigen bad of douche, . . . . . . . . . . . 1 25

een bad of douche die ook wordt gebruikt door bewoners

die niet tot uw huishouden behoren, . . . . . . . 2 25

of hebt u geen bad of douche ter beschikking? . . . . 3 25

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 25

Onderwerp:

Kenmerken huidige woning

1-2-1999 - Versie 1998 - 23

24 Baddouch

>>ENQ.: Indien meer dan 1 badgelegenheid aanwezig dan

heeft de vraag betrekking op de hoofdbadgelegenheid.<<

Is er in deze woning:

een bad (eventueel met douche daarboven), . . . . . 1

een douche zonder bad, . . . . . . . . . . . 2

een bad en een afzonderlijke douche, . . . . . . . 3

een andere badgelegenheid, . . . . . . . . . . 4

of geen badgelegenheid? . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

25 Cv

Wordt deze woning/woonruimte hoofdzakelijk verwarmd

door middel van centrale verwarming?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

26 Engvorm

Wat is de voornaamste brandstof die voor verwarming van de

woning/woonruimte wordt gebruikt?

Aardgas . . . . . . . . . . . . . . . . 1 28

Olie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 28

Kolen . . . . . . . . . . . . . . . . 3 28

LPG, propaan- of butagas . . . . . . . . . . 4 28

Petroleum . . . . . . . . . . . . . . . 5 28

Electriciteit . . . . . . . . . . . . . . . 6 28

Hout . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 28

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 8 27

Geen verwarming aanwezig . . . . . . . . . . 9 28

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99 28

27 Andengv

STEL VAST: Soort brandstof. (tekst, maximaal 30 tekens) .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

28 Isolv1

Heeft u warmte-isolatie van (spouw)muren?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

29 Isolv3

Heeft u warmte-isolatie van vloeren?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

30 Isolv2

Heeft u warmte-isolatie van het dak?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

31 Isolv4

>>ENQ.: Deels dubbelglas of voorzetramen aanwezig =

ja.<< Dubbelglas of voorzetramen in de woonkamer?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kenmerken huidige woning

24 1-2-1999 - Versie 1998 -

32 Als (Kamers >1) dan . . . . . . . . . . . . . 33

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 34

33 Isolv5

>>ENQ.: Deels aanwezig = ja.<< Dubbelglas of

voorzetramen in andere kamers?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

34 Bztrap

Is de woning/woonruimte bereikbaar zonder trappen te

hoeven lopen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

35 Als (Keukeniw <3) en (Badiw <3) dan . . . . . . . . 36

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 37

36 Gglkvls

Zijn in deze woning/woonruimte de woonkamer, de keuken,

het toilet, de bad- of douchegelegenheid en tenminste

1 slaapkamer, allemaal gelijkvloers met elkaar, dus op

dezelfde verdieping gelegen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

37 Vhcap

Zijn er ten behoeve van personen met een handicap of

lichamelijke beperking, bepaalde speciale voorzieningen

aangebracht in deze woning / woonruimte of is deze woning/

woonruimte daarvoor bouwkundig aangepast?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 38

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 einde onderwerp

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

38 Klvoor

Betreft het met name kleinere voorzieningen, zoals diverse

beugels, aangepaste drempels, electrische deuropeners en

dergelijke. Of is deze woning/woonruimte ingrijpend

aangepast door het aanbrengen van een hellingbaan naar de

voordeur, verbreding deuren, installatie traplift, speciale

indeling of uitbreiding van de woning/woonruimte

aanpassing van de keuken of badkamer en dergelijke?

Kleinere voorzieningen . . . . . . . . . . . 1

Ingrijpend aangepast . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

39 Vrznodig

Zijn deze voorzieningen noodzakelijk voor u/iemand uit uw

huishouden?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Einde onderwerp Kenmerken huidige woning

Onderwerp:

Koopwoning

1-2-1999 - Versie 1998 - 25

1 Codeverh

>>ENQ.: *Overhandig O.P. het boekje met woningbouwverenigingen

etc. *Toets het nummer in. *Indien organisatie

niet voorkomt in het boekje toets 97.<< Is een van de

genoemde organisaties verhuurder van uw woning/

woonruimte?

Organisatie komt niet voor . . . . . . . . . . 97 3

(code, 98 t/m 40995) . . . . . . . . . . . . 2

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 99998 5

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 99999 3

2 Controle

STEL VAST: Is deze organisatie de door O.P. opgegeven

verhuurder?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1

3 Verhand

Is de verhuurder dan misschien:

rijk, provincie, waterschap, . . . . . . . . . . 1 5

makelaar, . . . . . . . . . . . . . . . 2 5

een particuliere persoon, . . . . . . . . . . . 3 5

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 4 4

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9 4

4 Omschre

STEL VAST: Wie is verhuurder van de woning/woonruimte?

(tekst, maximaal 60 tekens) . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

5 Perhuur

Over welke periode betaalt u de huur? Is dat:

per maand, . . . . . . . . . . . . . . . 1 7

per 4 weken, . . . . . . . . . . . . . . 2 7

per week, . . . . . . . . . . . . . . . 3 7

of andere periode? . . . . . . . . . . . . . 4 6

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 7

6 Andperv

STEL VAST: Wat is dan de periode waarover huur wordt

betaald? (tekst, maximaal 30 tekens)

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

7 Huurtot

>>ENQ.: *Bedrag afronden op hele guldens. *99995 gulden

of meer = 99995.<< Hoeveel bedraagt de totale huur van

deze woning/woonruimte per periode? Het gaat om het totale

bedrag dat per periode aan de verhuurder wordt betaald.

(getal, 0 t/m 99995) . . . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 99998/99999

Onderwerp:

Koopwoning

26 1-2-1999 - Versie 1998 -

8 Als (Huurtot <150) dan . . . . . . . . . . . . 9

Als (Huurtot >2000) en (Huurtot <99995) dan . . . . . 9

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 10

9 Toelichh

Dit is in verhouding met de huurprijzen op de woningmarkt

een lage/hoge huur. Wat is daar de reden van? (tekst,

maximaal 60 tekens) . . . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

10 Ksthu[1..7]

>>ENQ.: Meer dan 1 antwoord mogelijk.<<

Zijn in dit huurbedrag kosten inbegrepen voor:

(maximaal 7 antwoorden mogelijk)

water, . . . . . . . . . . . . . . . . 1

verwarming, . . . . . . . . . . . . . . 2

electriciteit, . . . . . . . . . . . . . . . 3

centraal antennesysteem, . . . . . . . . . . . 4

kabelaansluiting, . . . . . . . . . . . . . 5

huur garage, . . . . . . . . . . . . . . 6

overige servicekosten, . . . . . . . . . . . 7

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 8

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99

11 Ihs

In sommige gevallen geeft de overheid een bijdrage in de

huurkosten, de zogenaamde individuele huursubsidie. Ontvangt

u/uw huishouden individuele huursubsidie voor deze

woning/woonruimte?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 12

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 13

Aangevraagd, nog in behandeling . . . . . . . . 3 20

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 20

12 Subsper

Ontvangt u deze huursubsidie per maand of per kwartaal?

Per maand . . . . . . . . . . . . . . . 1 17

Per kwartaal . . . . . . . . . . . . . . 2 17

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 17

13 Aanvr

STEL VAST: Had u wel huursubsidie aangevraagd, maar is

de aanvraag afgewezen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 14

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 8 20

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9 14

14 Bekend

Bent u bekend met de regeling voor individuele huursubsidie?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 15

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 20

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 20

Onderwerp:

Koopwoning

1-2-1999 - Versie 1998 - 27

15 Gnihs1[1..5]

>>ENQ.: meer dan 1 antwoord mogelijk.<< Zijn een of meer

van de volgende factoren voor u reden om geen huursubsidie

aan te vragen (maximaal 5 antwoorden mogelijk)?

Te hoge of te lage huur . . . . . . . . . . . 1

Te hoog inkomen . . . . . . . . . . . . . 2

De vermogenstoets . . . . . . . . . . . . 3

Het subsidiebedrag is te laag . . . . . . . . . 4

Omdat u geen financile ondersteuning wilt . . . . . 5

Geen van deze . . . . . . . . . . . . . . 6

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

16 Gnihs2[1..5]

>>ENQ.: meer dan 1 antwoord mogelijk.<< Spelen een of

meer van de volgende factoren (wellicht ook) een rol?

(maximaal 5 antwoorden mogelijk)

De regeling is te ingewikkeld . . . . . . . . . 1

Het formulier is te ingewikkeld . . . . . . . . . 2

De administratieve rompslomp . . . . . . . . . 3

Eerdere aanvragen zijn afgewezen . . . . . . . . 4

Nog geen tijd gehad . . . . . . . . . . . . 5

Geen van deze . . . . . . . . . . . . . . 6

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

17 Subs

>>ENQ.: *Bedrag afronden op hele guldens. *Huursubsidie

per maand: min. 10 en max. 675 gulden. *Huursubsidie per

kwartaal : min. 30 en max. 2 025 gulden.<< Welk bedrag

aan huursubsidie ontvangt u per periode? (getal, 1 t/m 2500) .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 9998/9999

18 Ontvsubs

Wordt de huursubsidie aan de verhuurder uitbetaald of ontvangt

u de huursubsidie rechtstreeks van rijk of gemeente?

Door de verhuurder in mindering gebracht op de huur . . 1

Rechtstreeks van rijk of gemeente . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

19 Hubegrip

U hebt zojuist opgegeven dat de huur van de woning/

woonruimte f (bedrag Huurtot) bedraagt. Is van dit bedrag

de huursubsidie al afgetrokken?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

20 Koophuwd

>>ENQ.: Voor een redelijke prijs = 90% van de vrije

verkoopprijs.<< Zou u uw huurwoning willen kopen ?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Einde onderwerp Huurwoning

Onderwerp:

Koopwoning

28 1-2-1999 - Versie 1998 -

Gebruikt Soortwon/* uit woontype

Nieuw/* uit kenhwoon

1 Eiggrond

>>ENQ.: Ook deels erfpacht als erfpacht vertoetsen.<<

Is de grond van uw woning:

in erfpacht uitgegeven, . . . . . . . . . . . 1 2

is de erfpacht afgekocht, . . . . . . . . . . 2 3

of staat de woning op eigen grond? . . . . . . . 3 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 3

2 Erfpacht

>>ENQ.: *Bedrag afronden op hele guldens. *9995 gulden of

meer = 9995.<< Welk bedrag moet dit jaar, d.w.z. in 1998,

aan erfpacht voor deze woning worden betaald? (getal, 0 t/m

9995) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 9998/9999

3 Premkoop

Is uw woning een zogenaamde premiekoopwoning waarvoor

u premie ontvangt of in het verleden premie heeft ontvangen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 6

4 Srtprkw

Is uw woning een:

premie A-woning, . . . . . . . . . . . . . 1 5

sociale koopwoning regeling 1992 of later

(BWS-regeling), . . . . . . . . . . . . . 2 5

vrije sector woning met eenmalige premie, . . . . . 3 5

een andere soort premiewoning, . . . . . . . . 4 5

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 5 6

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 6

5 Premie97

>>ENQ.: *Bedrag afronden op hele guldens.<< *30000 gulden

of meer = 30000. *Indien in 1998 geen premie wordt

ontvangen toets 0.<< Hoe hoog is de premie die in 1998 voor

deze woning wordt ontvangen? (getal, 0 t/m 30000) . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 99998/99999

6 Verkwaar

>>ENQ.: *Zo nodig laten schatten. Eventueel O.P. attenderen

op verkoop- en vraagprijzen van soortgelijke woningen in de

buurt. *Toets alleen duizendtallen in, bijv. 150000 wordt 150,

10000 wordt 10. *995000 gulden of meer = 995.<< Kunt u

aangeven hoeveel deze woning zou opbrengen wanneer deze

leeg verkocht zou worden?

Bij (Soortwon =4): De prijs van de winkel of de bedrijfsruimte

moet u bij de verkoopprijs rekenen. (getal, 0 t/m 995) .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 998/999

Onderwerp:

Koopwoning

1-2-1999 - Versie 1998 - 29

7 Als (Verkwaar 0) en (Verkwaar <50) dan . . . . . . 8

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 9

8 Toelichk

Gezien de prijzen op de woningmarkt is dit een lage verkoopprijs.

Wat is hiervan de reden? (tekst, maximaal 60 tekens) .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

9 Hypo

Rust op deze woning n hypotheek of meer dan n

hypotheek?

n . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 12

Meer dan n . . . . . . . . . . . . . . 2 10

Geen hypotheek . . . . . . . . . . . . . 3 33

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 33

10 Aanthypo

STEL VAST: Hoeveel hypotheken rusten op deze woning?

(getal, 2 t/m 4) . . . . . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

11 De volgende vragen gaan over de hypotheek waar u

momenteel het meest aan betaalt.

12 Srthyp

Wat voor soort hypotheek is dit. Is het:

een lineaire hypotheek, . . . . . . . . . . . 1 14

een annuteitenhypotheek, . . . . . . . . . . 2 14

een groeihypotheek, . . . . . . . . . . . . 3 14

een hypotheek op levensverzekeringsbasis, . . . . . 4 14

een spaarhypotheek, . . . . . . . . . . . . 5 14

een aflossingsvrije hypotheek, . . . . . . . . . 6 14

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 7 13

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 14

13 Asrthyp

STEL VAST: Omschrijving van de soort hypotheek?

(tekst, maximaal 30 tekens) . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

14 Gemgar

Is voor deze woning gemeente- of nationale hypotheekgarantie

verleend?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

15 Als (Srthyp 6) dan . . . . . . . . . . . . . 16

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 17

16 Lpthyp

Hoeveel jaar loopt de hypotheek nog? (getal, 0 t/m 97) . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99

Onderwerp:

Koopwoning

30 1-2-1999 - Versie 1998 -

17 Rentperc

>>ENQ.: Rentepercentage in tienden van procenten, b.v.

10.4<< Welk rentepercentage geldt op dit moment voor deze

hypotheek? (percentage, 1.0 t/m 20.0) . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 99,8/99,9

18 Als (Hypo =2) dan . . . . . . . . . . . . . 19

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 20

19 Hypbetn

De volgende vragen hebben betrekking op alle hypotheken

tezamen. Is de periode waarover u de hypotheeklasten betaalt

voor alle hypotheken hetzelfde?

Periode voor alle hypotheken hetzelfde . . . . . . 1

Periode niet voor alle hypotheken hetzelfde . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

20 Als (Hypo =1) of (Hypbetn =1) dan . . . . . . . . 21

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 22

21 Betperh

Betaalt u de hypotheeklasten/de hypotheeklasten van alle

hypotheken?

Per maand . . . . . . . . . . . . . . . 1

Per kwartaal . . . . . . . . . . . . . . 2

Per half jaar . . . . . . . . . . . . . . . 3

Per jaar . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

22 Als ((Hypo =1) of (Hypo =2)) en (Hypbetn 8) en

(Hypbetn 9) dan . . . . . . . . . . . . . . 23

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 24

23 Bethyp

>>ENQ.: *Bedrag afronden op hele guldens. *99995 gulden

of meer = 99995.<< Hoeveel bedragen de hypotheeklasten

aan rente, aflossing en/of premie in totaal per periode?

(getal, 0 t/m 99995) . . . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 99998/99999

24 Als ((Hypo =1) en (Srthyp 6)) of (Hypo =2) dan . . . . 25

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 26

25 Betrente

>>ENQ.: *Bedrag afronden op hele guldens. *99995 gulden

of meer = 99995.<< Hoeveel daarvan is hypotheekrente?

(getal, 0 t/m 99995) . . . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 99998/99999

26 Als (Hypbetn =8) of (Hypbetn =9) dan . . . . . . . 27

Als (Betperh =8) of (Betperh =9) dan . . . . . . . . 27

Als (Bethyp =8) of (Bethyp =9) dan . . . . . . . . 27

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Onderwerp:

Koopwoning

1-2-1999 - Versie 1998 - 31

27 Raamlast

>>ENQ.: *Bedrag afronden op hele guldens. *99995 gulden

of meer = 99995.<< Kunt u misschien aangeven wat uw

hypotheeklasten ongeveer gemiddeld per maand zijn?

(getal, 0 t/m 99995) . . . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 99998/99999

28 Als (Hypo =1) of (Hypo =2) en ((Premie97 >0) en

(Premie97 30000 )) en ((Srtprkw 1) en (Srtprkw 4)) . . 29

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 33

29 Prembet

Wordt de premie die u voor deze woning ontvangt

rechtstreeks aan u uitbetaald of wordt deze premie aan de

hypotheekinstelling uitbetaald?

Rechtstreeks aan O.P.

Aan hypotheekinstelling

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

30 Afprem1

U hebt zojuist opgegeven wat u aan hypotheeklasten betaalt.

Is het bedrag dat u aan premie ontvangt daarvan al

afgetrokken?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

31 Als ((Hypo =1) of (Hypo =2)) dan . . . . . . . . . 32

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 33

32 Loonbes

Is er in verband met de rente van de hypotheek een loonbeschikking

verkregen voor u (en/of uw partner)?

Ja,voor O.P. . . . . . . . . . . . . . . 1

Ja,voor partner O.P. . . . . . . . . . . . . 2

Ja, voor O.P. n voor partner O.P. . . . . . . . . 3

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

33 Omhukoop

Bent u vroeger huurder van deze woning geweest?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 34

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 35

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 35

34 Jromhuko

In welk jaar hebt u de woning gekocht? (jaartal, 1901 t/m

2010) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 9998/9999

35 Als (Nieuw =2) dan . . . . . . . . . . . . . 36

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp

36 Voreign

Was de vorige bewoner eigenaar of huurder van deze woning ?

eigenaar 1

huurder 2

Weigert/weet niet 8/9

Einde onderwerp Koopwoning

Onderwerp:

Kwaliteit woning en woonomgeving

32 1-2-1999 - Versie 1998 -

Gebruikt Plhh_pers, Lft_pers/* uit basis.huishoudbox

1 Twoning

>>ENQ.: Kaart 1<< De volgende vragen gaan over uw

woning/woonruimte. Hoe tevreden bent u met uw huidige

woning/woonruimte?

Zeer tevreden . . . . . . . . . . . . . . 1

Tevreden . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet tevreden, maar ook niet ontevreden . . . . . . 3

Ontevreden . . . . . . . . . . . . . . . 4

Zeer ontevreden . . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

2 Tindelin

>>ENQ.: Kaart 2<< In hoeverre bent u het eens of oneens

met de volgende uitspraken? De indeling van deze woning/

woonruimte is geschikt.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

3 Tteklein

>>ENQ.: Kaart 2<< De woning/woonruimte is te klein.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

4 Ttegroot

>>ENQ.: Kaart 2<< De woning/woonruimte is te groot.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

5 Tonderhd

>>ENQ.: Kaart 2<< De woning/woonruimte is slecht

onderhouden.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

6 Gbrtcent

Ligt deze woning/woonruimte in een landelijk gebied met

verspreide bebouwing?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 7

Onderwerp:

Kwaliteit woning en woonomgeving

1-2-1999 - Versie 1998 - 33

7 Brtcentr

>>ENQ.: 15 minuten lopen = 15 minuten lopen voor O.P.<<

Woont u:

in het centrum of op 15 minuten lopen van het centrum

van uw woonplaats, . . . . . . . . . . . . 1

op meer dan 15 minuten lopen van het centrum, maar niet

aan de rand van uw woonplaats, . . . . . . . . 2

of woont u aan de rand van uw woonplaats? . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

8 Twoonomg

>>ENQ.: Kaart 2<< Nu volgt een aantal uitspraken over uw

buurt. Wilt u aan de hand van de kaart telkens zeggen in

hoeverre u het met die uitspraken eens of oneens bent? Ik

ben tevreden met mijn directe woonomgeving.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

9 Tbebouw

>>ENQ.: Kaart 2<< De bebouwing in deze buurt is

aantrekkelijk.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

10 Tvervele

>>ENQ.: Kaart 2<< Het is vervelend om in deze buurt te

wonen.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

11 Tgehecht

>>ENQ.: Kaart 2<< Ik ben gehecht aan deze buurt.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

12 Brtthuis

>>ENQ.: Kaart 2<< Ik voel mij thuis in deze buurt.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kwaliteit woning en woonomgeving

34 1-2-1999 - Versie 1998 -

13 Brtwink

De volgende vragen gaan over aanwezigheid van voorzieningen

in de buurt. Winkels voor dagelijkse boodschappen, zijn

deze:

voldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . . 1 14

onvoldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . 2 14

of helemaal niet aanwezig? . . . . . . . . . . 3 15

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 15

14 Brtwinkg

Maakt u doorgaans gebruik van deze winkels?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

15 Brtparkr

Is openbare parkeergelegenheid in deze buurt:

voldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . . 1 16

onvoldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . 2 16

of helemaal niet aanwezig? . . . . . . . . . . 3 17

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 17

16 Brtparkg

Maakt u doorgaans gebruik van deze parkeergelegenheid?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

17 Brtmedis

Zijn medische voorzieningen zoals huisarts of

gezondheidscentrum in deze buurt:

voldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . . 1 18

onvoldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . 2 18

of helemaal niet aanwezig? . . . . . . . . . . 3 19

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 19

18 Brtmedig

Maakt u doorgaans gebruik van deze medische

voorzieningen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

19 Brthalte

Zijn haltes voor openbaar vervoer in deze buurt:

voldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . . 1

onvoldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . 2

of helemaal niet aanwezig? . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

20 Brtgroen

En openbare groenvoorzieningen?

voldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . . 1

onvoldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . 2

of helemaal niet aanwezig? . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kwaliteit woning en woonomgeving

1-2-1999 - Versie 1998 - 35

21 Brtjong

>>ENQ.: Jongeren = ongeveer 1218 jaar.<< En

voorzieningen voor jongeren zoals bijv. een trapveldje?

voldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . . 1

onvoldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . 2

of helemaal niet aanwezig? . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

22 Als (((Plhh_pers =5) en (Lft_pers 12) en (Lft_pers 18)) en

((Brtjong =1) of (Brtjong =2))) dan . . . . . . . . 23

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 24

23 Brtjongg

Wordt door uw kind(eren) gebruik gemaakt van deze

Voorzieningen voor jongeren?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

24 Brtbasis

Zijn scholen voor basisonderwijs in deze buurt:

voldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . . 1

onvoldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . 2

of helemaal niet aanwezig? . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

25 Als (((Plhh_pers =5) en (Lft_pers >0) en (Lft_pers 12)) en

((Brtbasis =1) of (Brtbasis =2))) dan . . . . . . . . 26

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 27

26 Brtbasig

Gaat (een of meer van) uw kind(eren) naar een basisschool in

deze buurt?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

27 Brtspeel

Is speelgelegenheid voor jonge kinderen in deze buurt:

voldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . . 1

onvoldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . 2

of helemaal niet aanwezig? . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

28 Als (((Plhh_pers =5) en (Lft_pers >0) en (Lft_pers 6)) en

((Brtspeel =1) of (Brtspeel =2))) dan . . . . . . . . 29

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 30

29 Brtspeeg

Wordt van deze speelgelegenheid gebruik gemaakt door uw

kind(eren)?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

30 Brtcrech

Zijn kinderdagverblijven, creches en/of peuterspeelzalen in

deze buurt:

voldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . . 1

onvoldoende aanwezig, . . . . . . . . . . . 2

of helemaal niet aanwezig? . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kwaliteit woning en woonomgeving

36 1-2-1999 - Versie 1998 -

11 Als (((Plhh_pers =5) en (Lft_pers >0) en (Lft_pers 4)) en

((Brtcrech =1) of (Brtcrech =2))) dan . . . . . . . . 32

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 33

32 Brtcrecg

Maakt u gebruik van een kinderdagverblijf, creche en/of

peuterspeelzaal in deze buurt?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

33 Brtstank

In welke mate ondervindt u in deze buurt last van lawaai,

stank, stof en/of vuil?

Geen of weinig last . . . . . . . . . . . . 1

Niet veel, maar ook niet weinig . . . . . . . . . 2

Veel last . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

34 Brtvandl

In welke mate ondervindt u in deze buurt last van bekladding

en/of vernieling?

Geen of weinig last . . . . . . . . . . . . 1

Niet veel, maar ook niet weinig . . . . . . . . . 2

Veel last . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

35 Brburdir

In welke mate ondervindt u last van directe buren?

Geen of weinig last . . . . . . . . . . . . 1

Niet veel, maar ook niet weinig . . . . . . . . . 2

Veel last . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

36 Brburand

In welke mate ondervindt u last van andere buurtbewoners?

Geen of weinig last . . . . . . . . . . . . 1

Niet veel, maar ook niet weinig . . . . . . . . . 2

Veel last . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

37 Brtlawai

In welke mate ondervindt u in deze buurt last van het verkeer?

Geen of weinig last . . . . . . . . . . . . 1

Niet veel, maar ook niet weinig . . . . . . . . . 2

Veel last . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

38 Conbuur1

>>ENQ.: Kaart 2<< Wilt u weer aan de hand van de kaart

aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende

uitspraken? Ik heb veel contact met mijn directe buren.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kwaliteit woning en woonomgeving

1-2-1999 - Versie 1998 - 37

39 Conbuur2

>>ENQ.: Kaart 2<< Ik heb veel contact met andere

buurtbewoners.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

40 Leefbarh

>>ENQ.: Kaart 2<< Ik voel mij mede verantwoordelijk voor

de leefbaarheid in de buurt.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

41 Mensken

>>ENQ.: Kaart 2<< De mensen kennen elkaar nauwelijks in

deze buurt.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

42 Brtpret

>>ENQ.: Kaart 2<< In deze buurt gaat men op een prettige

manier met elkaar om.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

43 Brtsamhr

>>ENQ.: Kaart 2<< Ik woon in een buurt met weinig

saamhorigheid.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

44 Thuismen

>>ENQ.: Kaart 2<< Ik voel mij thuis bij de mensen in deze

buurt.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kwaliteit woning en woonomgeving

38 1-2-1999 - Versie 1998 -

45 Tbevsams

>>ENQ.: Kaart 2<< Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling

in deze buurt.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

46 Brtverkr

>>ENQ.: Kaart 2<< Ik vind de verkeerssituatie in deze buurt

veilig.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

47 Brtveilg

>>ENQ.: Kaart 2<< Ik ben bang in deze buurt om

lastiggevallen of beroofd te worden.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

48 Veilhuis

>>ENQ.: Kaart 2<< Ik voel mij veilig in huis.

Helemaal mee eens . . . . . . . . . . . . 1

Mee eens . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens . . . . . 3

Mee oneens . . . . . . . . . . . . . . . 4

Helemaal mee oneens . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

49 Brtactif

In welke mate voelt u zich actief betrokken bij wat er in uw

buurt gebeurt? Is dat:

sterk betrokken, . . . . . . . . . . . . . 1

beperkt betrokken, . . . . . . . . . . . . 2

of niet actief betrokken? . . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

50 Actiandr

In welke mate voelen ander buurtbewoners zich actief betrokken

bij wat er in uw buurt gebeurt. Is dat:

sterk betrokken, . . . . . . . . . . . . . 1

beperkt betrokken, . . . . . . . . . . . . 2

of niet actief betrokken? . . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Einde onderwerp Kwaliteit woning en woonomgeving

Onderwerp:

Mobiliteit O.P.

1-2-1999 - Versie 1998 - 39

1 Intromob

De volgende vragen gaan over woon- werkverkeer.

>>ENQ.: Toets 1 om verder te gaan.<<

2 Wrkadrrp

>>ENQ.: *n vast werkadres. *Bij twijfel: vast werkadres

= indien gedurende langer dan 3 maanden werkzaam op hetzelfde

adres.<< U hebt eerder aangegeven dat u betaald werk

hebt. Gaat u doorgaans naar een vast adres om te werken?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3

N.v.t., werkt op woonadres . . . . . . . . . . 3 4

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 8 einde onderwerp

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9 3

3 Stradrrp

Heeft u n adres waar u gewoonlijk naar toe gaat om van

daaruit te gaan werken?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 einde onderwerp

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

4 Wrkruirp

In welke ruimte werkt u doorgaans thuis?

Woonkamer . . . . . . . . . . . . . . 1

Slaapkamer . . . . . . . . . . . . . . . 2

Aparte werkkamer . . . . . . . . . . . . . 3

Afzonderlijke bedrijfsruimte . . . . . . . . . 4

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

5 Wrkcomrp

Gebruikt u bij deze werkzaamheden een computer (PC)?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

6 Wrkgemrp

Ligt uw werkadres in uw woongemeente?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 9

7 Wrkgnrrp

>>ENQ.: *Toets de eerste letter(s) van de plaats en codeer de

werkgemeente. *Indien buitenland toets 'bui' en codeer als

'buitenland'. * Offshore-industrie coderen als buitenland.<<

In welke gemeente ligt dat adres? (tekst, maximaal 4 tekens) . 9

Buitenland . . . . . . . . . . . . . . . 9997 8

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 9998/9999 9

Onderwerp:

Mobiliteit O.P.

40 1-2-1999 - Versie 1998 -

8 Wbuitlrp

STEL VAST: Land.

Belgi . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Duitsland . . . . . . . . . . . . . . . 2

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . 3

Frankrijk . . . . . . . . . . . . . . . 4

Groot-Brittanni . . . . . . . . . . . . . 5

Overig buitenland . . . . . . . . . . . . . 6

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

9 Wdagrp

>>ENQ.: Indien wisselend per week dan gemiddeld aantal

dagen (bijv. 1.5).<< Op hoeveel dagen per week gaat u naar

dat adres? (aantal dagen, 0.4 t.m 7.0) . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 9,8/9,9

10 Als (Wdagrp 1) dan . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 11

11 Reisdgrp

Gaat u doorgaans op al die dagen van uw woonadres naar dat

adres?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 12

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 einde onderwerp

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

12 Als (Reisdgrp =1) of (Wdagrp 1) dan . . . . . . . 13

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp

13 Hbwwrp

>>ENQ.: Aantal kilometers, ook bijv. 5.2<< Wat is de totale

reisafstand heen en terug naar dat adres in kilometers? (aantal

kilometers, 0.0 t/m 995.0) . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 999.8/999.9

14 Vervwrrp

Hoe legt u doorgaans het grootste deel van die afstand af?

Te voet . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Fiets . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Bromfiets . . . . . . . . . . . . . . . 3

Motor, scooter . . . . . . . . . . . . . . 4

Personenauto . . . . . . . . . . . . . . 5

Bedrijfsbusje e.d. . . . . . . . . . . . . . 6

Bus, tram, metro . . . . . . . . . . . . . 7

Trein . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Ander vervoermiddel . . . . . . . . . . . . 9

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99

Einde onderwerp Mobiliteit O.P.

Onderwerp:

Mobiliteit recreatieve doeleinden

1-2-1999 - Versie 1998 - 41

1 Intmobrp

Er volgen nu enkele vragen over vervoer van en naar

bestemmingen voor recreatieve doeleinden.

>>ENQ.: Toets 1 om verder te gaan.<<

2 Recrwon

Heeft u een recreatiewoning, een vakantiehuisje, een boot of

een caravan buiten uw gemeente waar u naar toe gaat in uw

vrije tijd?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 4

3 Recrgem

>>ENQ.: *Toets de eerste letter(s) en codeer de gemeente.

*Indien buitenland toets 'bui' en codeer als 'buitenland'<< In

welke gemeente? (tekst, maximaal 4 tekens) . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 9998/9999

4 Famadr

Brengt u wel eens bezoek aan familie, vrienden of kennissen

buiten uw gemeente?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 einde onderwerp

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

5 Bezadres

Heeft u n adres buiten uw gemeente waar u gewoonlijk

naar toe gaat voor bezoek aan (familie/vrienden/kennissen)?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 einde onderwerp

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

6 Bezoegem

>>ENQ.: toets de eerste letter(s) en codeer de gemeente.<<

In welke gemeente ligt dat adres? (tekst, maximaal 4 tekens) .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 9998/9999

Einde onderwerp Mobiliteit recreatieve doeleinden

Onderwerp:

Kenmerken vorige woning

42 1-2-1999 - Versie 1998 -

Gebruikt Glandop/* uit basis.gebland

1 Als (Glandop =1) dan . . . . . . . . . . . . 2

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Altinned

U hebt eerder verteld dat u in Nederland bent geboren. Hebt u

altijd in Nederland gewoond?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 9

3 Xjrnned

In welk jaar bent u (de laatste keer) in Nederland gaan

wonen? (jaartal, 1875 t/m 2010) . . . . . . . . . 5

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 9998 9

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9999 4

4 Voor94

Weet u dan misschien of het vr of n 1 januari 1994 was?

Vr 1 januari 1994 . . . . . . . . . . . . 1

1 januari 1994 of later . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

5 Als (((Xjrnned 1994) en (Xjrnned 1998)) of (Voor94 =2))

dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6 Adrjrned

Bent u toen op dit adres komen wonen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 9

7 Jrkomwon

>>ENQ.: Zo nodig laten schatten.<< Sinds welk jaar woont u

op dit adres? (jaartal, 1875 t/m 2010) . . . . . . . . 9

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 9998 9

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9999 8

8 Voor1994

Weet u dan misschien of het vr of n 1 januari 1994 was?

Vr 1 januari 1994 . . . . . . . . . . . . 1

1 januari 1994 of later . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

9 Als (((Jrkomwon 1994) en (Jrkomwon 1998)) of

(Voor1994 =2) of (Voor94 =2) of (Adrjrned =1)) dan . . . 10

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp

10 Aantverh

Hoe vaak bent u sinds 1 januari 1994 verhuisd?

(getal, 0 t/m 7) . . . . . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kenmerken vorige woning

1-2-1999 - Versie 1998 - 43

11 Zelfdehh

STEL VAST: Samenstelling van het huishouden vr

(laatste) verhuizing was hetzelfde als nu, d.w.z. hetzelfde

aantal personen n dezelfde personen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 19

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 12

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 19

12 Vgroothh

>>ENQ.: *Bij 9 of meer personen toets 9. *Het gaat om het

moment van verhuizing.<< Uzelf meegerekend uit hoeveel

personen bestond het huishouden waartoe u behoorde vlak

voor u naar uw huidige woonruimte verhuisde?

(getal, 1 t/m 9) . . . . . . . . . . . . . . .

13 Als ((Vgroothh >1) en (Vgroothh 9)) dan . . . . . . 14

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 19

14 Vorighh

STEL VAST: Wie waren dat? >>ENQ.: *Stel rst de

huishoudkern vast en ga daar vanuit. * Kind =ook stiefkind,

pleegkind e.d.<<

Echtpaar/vaste partner alln . . . . . . . . . 1 19

Echtpaar/vaste partner + kind(eren) . . . . . . . 2 15

Echtpaar/vaste partner + kind(eren) + ander(en) . . . . 3 15

Echtpaar/vaste partner + ander(en) . . . . . . . . 4 15

1-ouder + kind(eren) . . . . . . . . . . . . 5 15

1-ouder + kind(eren) + ander(en) . . . . . . . . 6 15

Huishoudkern NIET: echtpaar/vaste partner of 1-ouder . 7 15

15 Op_hhk

STEL VAST: O.P. behoorde wel of niet tot de huishoudkern/

O.P. was wel of niet de 1-ouder (d.w.z. huishoudkern).

Ja, behoorde daartoe . . . . . . . . . . . . 1

Nee, behoorde daar niet toe . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

16 Als ((Op_hhk =2) en ((Vorighh =3) of (Vorighh =4) of

(Vorighh =6) of (Vorighh =7))) dan . . . . . . . . 17

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 19

17 Relatv

STEL VAST: Relatie O.P. tot huishoudkern van het

huishouden vr verhuizing.

Kind van HHKern . . . . . . . . . . . . . 1 19

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 2 18

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 19

18 Anderv

STEL VAST: Relatie O.P. tot huishoudkern van het

huishouden vr verhuizing.

Vader/moeder . . . . . . . . . . . . . . 1

Schoonvader/schoonmoeder . . . . . . . . . . 2

Broer/zus . . . . . . . . . . . . . . . 3

Schoonbroer(zwager)/schoonzus . . . . . . . . 4

Schoonzoon/schoondochter . . . . . . . . . . 5

Kleinkind . . . . . . . . . . . . . . . 6

Overig: familie of schoonfamilie . . . . . . . . 7

Overig: geen familie of schoonfamilie . . . . . . 8

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99

Onderwerp:

Kenmerken vorige woning

44 1-2-1999 - Versie 1998 -

19 Als ((Zelfdehh =1) of (Vgroothh =1) of (Vorighh =1) of

((Op_hhk =2) en ((Anderv =3) of (Anderv =4) of

(Anderv =7) of ( Anderv = 8 ))) of (Op_hhk =1)) dan . . . 20

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 34

20 Bewust

Heeft u bewust gekozen voor deze woning en/of voor deze

buurt?

Ja, voor deze woning . . . . . . . . . . . . 1

Ja, voor deze buurt . . . . . . . . . . . . 2

Ja, voor deze woning en voor deze buurt . . . . . . 3

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

21 Vorbuurt

Stond uw vorige woning ook in deze buurt?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

22 IntroPC

Voor een onderzoek naar de woningbehoefte is het van

belang om iets te weten over verhuizingen, niet alleen waar

men naar toe verhuist, maar ook waarvandaan. Daarom

zouden wij graag de postcode weten van uw vorige adres.

>>ENQ.: Toets 1 om verder te gaan.<<

23 Vpostcod

>>ENQ.: *Alleen intoetsen als de postcode volledig bekend

is. Anders 'weet niet'.<< STEL VAST: Postcode vorig adres.

(tekst, 6 tekens) . . . . . . . . . . . . . . 26

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 999998 28

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 999999 24

24 Vwoonpl

>>ENQ.: Noteer hier woonplaats vorige adres<< Kunt u het

adres geven? (tekst, maximaal 30 tekens) . . . . . . . 25

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 28

25 Vadres

>>ENQ.: Straat en nummer<< (tekst, maximaal 30) . . . 28

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 28

26 Vland

>>ENQ.: Toets de eerste letter(s) en codeer land.<< STEL

VAST: In welk land woonde O.P. voor de (laatste)

verhuizing? (tekst, maximaal 4) . . . . . . . . . 28

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 28

27 Vaccoord

Postcode vorig adres is dus:

Accoord?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 28

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 23

Onderwerp:

Kenmerken vorige woning

1-2-1999 - Versie 1998 - 45

28 Als (Vorbuurt =2) dan . . . . . . . . . . . . 29

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 30

29 Vbuurt

Hebt u ooit eerder in de huidige buurt gewoond?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

30 Vreden[1..3]

>>ENQ.: maximaal 3 antwoorden mogelijk.<< Bent u naar

uw huidige adres verhuisd vanwege: (maximaal

3 antwoorden mogelijk)

persoonlijke omstandigheden, . . . . . . . . . 1

studie, . . . . . . . . . . . . . . . . 2

werk, . . . . . . . . . . . . . . . . 3

vorige woning, . . . . . . . . . . . . . . 4

of vanwege de woonbuurt van de vorige woning? . . . 5

Geen van deze . . . . . . . . . . . . . . 6

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

31 Als (Vreden[1..3] = respons) dan . . . . . . . . . 32

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 34

32 Als bij Vreden[1..3] meer dan n antwoord ingevuld is dan . 33

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 34

33 Vreden

Wat was voor u de belangrijkste reden:

persoonlijke omstandigheden, . . . . . . . . . 1

studie, . . . . . . . . . . . . . . . . 2

werk, . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

vorige woning, . . . . . . . . . . . . . . 4

of vanwege de woonbuurt van de vorige woning? . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

34 Als bij Vreden[1..3] slechts n antwoord ingevuld is en

(Vreden[1..3] =1) dan . . . . . . . . . . . . 35

Als (Vreden =1) dan . . . . . . . . . . . . . 35

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 36

35 Vredpers

Hadden de persoonlijke omstandigheden betrekking op:

huwelijk/samenwonen, . . . . . . . . . . . 1

scheiding, . . . . . . . . . . . . . . . 2

zelfstandig gaan wonen, . . . . . . . . . . . 3

gezondheid/behoefte aan zorg, . . . . . . . . . 4

of andere reden? . . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

36 Als Vreden[1..3] meer dan n antwoord ingevuld is en

(Vreden[1..3] =3) dan . . . . . . . . . . . . 37

Als ( Vreden =3) dan . . . . . . . . . . . . . 37

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 38

37 Vredwerk

Bent u vanwege uw werk verhuisd i.v.m.:

verandering van werkkring, . . . . . . . . . . 1

omdat u dichter bij uw werk wilde wonen, . . . . . 2

of andere reden? . . . . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kenmerken vorige woning

46 1-2-1999 - Versie 1998 -

38 Als bij Vreden[1..3] meer dan n antwoord ingevuld is en

(Vreden[1..3] =4) dan . . . . . . . . . . . . 39

Als (Vreden =4) dan . . . . . . . . . . . . . 39

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 40

39 Vredwon

Was uw vorige woning reden voor verhuizing omdat:

deze woning te klein was, . . . . . . . . . . 1

deze woning te groot was, . . . . . . . . . . 2

omdat u een woning wilde huren, . . . . . . . . 3

omdat u een woning wilde kopen, . . . . . . . . 4

of andere reden? . . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

40 Als (Vland = leeg) dan . . . . . . . . . . . . 41

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 43

41 Vhuko

Was u eigenaar of mede-eigenaar van uw vorige woning of

woonruimte, d.w.z. stond die woning op uw naam? Of was

uw eventuele echtgeno(o)t(e) of vaste partner eigenaar of

mede-eigenaar van uw vorige woning of woonruimte, d.w.z.

stond die woning op uw naam of op die van uw eventuele

echtgeno(o)t(e) of vaste partner?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 43

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 42

Huishouden woonde gratis . . . . . . . . . . 3 43

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 43

42 Vmedeeig

Was het huurcontract van de vorige woning of woonruimte

door u/uw eventuele echtgeno(o)t(e) of vaste partner

ondertekend of medeondertekend?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

43 Als (Vhuko =1) of (Vhuko =3) of (Vmedeeig =1) dan . . . 44

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp

44 Vsoortwo

>>ENQ.: *Kaart 3. *Slooppand (code 6) en Onbewoonbaar

verklaarde woning (code 7) gaan voor andere antwoorden.<<

Kunt u aan de hand van de kaart aangeven wat voor soort

woonruimte u achter liet toen u naar uw huidige woonruimte

verhuisde?

Eengezinswoning . . . . . . . . . . . . . 1 45

Flat, etage-, beneden-, boven-, portiekwoning of

maisonette . . . . . . . . . . . . . . . 2 45

Boerderij, woning bij tuindersbedrijf . . . . . . . 3 48

Woning met winkel, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte . 4 48

Wooneenheid . . . . . . . . . . . . . . 5 45

Slooppand . . . . . . . . . . . . . . . 6 48

Onbewoonbaar verklaarde woning . . . . . . . . 7 48

Geen van deze . . . . . . . . . . . . . . 8 46

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 98 48

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 99 46

Onderwerp:

Kenmerken vorige woning

1-2-1999 - Versie 1998 - 47

45 Vbejwon

Was deze woning speciaal bedoeld voor ouderen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 48

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 48

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 48

46 Vsoortwr

Was het:

een deel van een woning, . . . . . . . . . . 1 48

een kamerverhuurpand, . . . . . . . . . . . 2 48

een hotel, pension, . . . . . . . . . . . . 3 48

een verpleegsters- of studentenhuis, . . . . . . . 4 48

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 5 47

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 8 48

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9 47

47 Vaardadr

Was het dan misschien:

een recreatie-, vakantie-, zomerwoning of appartement, . 1

een woonkeet of barak, . . . . . . . . . . . 2

een woonwagen of caravan, . . . . . . . . . . 3

een woonschip of varend schip, . . . . . . . . . 4

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

48 Als ((((Vsoortwo 1) en (Vsoortwo 4)) of (Vsoortwo =6) of

(Vsoortwo =7)) en (Vmedeeig =1)) dan . . . . . . . 49

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp

49 Vhuverh

Wie was de verhuurder van de vorige woning:

woningbouwvereniging, -stichting, -corporatie of

gemeente, . . . . . . . . . . . . . . . 1

rijk, provincie, waterschap, . . . . . . . . . . 2

particuliere instelling zoals pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij,

bedrijf, . . . . . . . . . . . . 3

een makelaar, . . . . . . . . . . . . . . 4

een particuliere persoon, . . . . . . . . . . . 5

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 6

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

50 Vperhuur

Over welke periode betaalde u de huur voor uw vorige

Woning? Was dat:

per maand, . . . . . . . . . . . . . . . 1 52

per 4 weken, . . . . . . . . . . . . . . 2 52

per week, . . . . . . . . . . . . . . . 3 52

of andere periode? . . . . . . . . . . . . . 4 51

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 52

51 Vandperv

STEL VAST: Wat is dan de periode waarover huur werd

betaald? (tekst, maximaal 30) . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kenmerken vorige woning

48 1-2-1999 - Versie 1998 -

52 Vhuur

>>ENQ.: *Bedrag afronden op hele guldens. *99995 gulden

of meer = 99995<< Hoeveel bedroeg de totale huur van de

vorige woning per periode vlak voor de verhuizing? Het gaat

om het totale bedrag dat per periode aan de verhuurder werd

betaald. (getal, 0 t/m 99995) . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 99998/99999

53 Vksth[1..3]

>>ENQ.: meer anwoorden mogelijk<< Waren in dit

huurbedrag kosten inbegrepen voor: (maximaal 3 antwoorden

mogelijk)

water, . . . . . . . . . . . . . . . . 1 54

verwarming, . . . . . . . . . . . . . . 2 54

overige kosten, . . . . . . . . . . . . . . 3 54

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 4 54

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 55

54 Vihs

Ontving u/uw huishouden voor uw vorige woning van de

overheid een bijdrage in de vorm van individuele

huursubsidie?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

55 Als (Vhuko =1) dan . . . . . . . . . . . . . 56

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 57

56 Vkoop

>>ENQ.: *Zo nodig laten schatten. *Toets alleen

duizendtallen in, bijv. 150 000 wordt 150, 10 000 wordt 10.

*995000 gulden of meer = 995. *Indien n.v.t. toets 997.<<

Hoeveel bedroeg de verkoopprijs van uw vorige woning?

(getal, 0 t/m 997) . . . . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 998/999

57 Als (Vsoortwo 2) dan . . . . . . . . . . . . 58

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 59

58 Vtypwon

Uw vorige woning, was dat een eensgezinswoning:

vrijstaand, . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 onder 1 kap, . . . . . . . . . . . . . . 2

een hoekwoning, . . . . . . . . . . . . . 3

een tussenwoning, . . . . . . . . . . . . . 4

of een flat, etage-, beneden-, boven-, portiekwoning of

maisonette? . . . . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

59 Als (Vsoortwo =2) of (Vtypwon =5) dan . . . . . . . 60

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 63

60 Vsrtflat

Was het:/Uw vorige woning was dat:

een appartement of maisonette met eigen opgang/ingang

aan straat, . . . . . . . . . . . . . . . 1

een appartement of maisonette met voordeur in een

gedeeld portiek, . . . . . . . . . . . . . 2

of een appartement of maisonette met voordeur aan een

(overdekte) galerij? . . . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kenmerken vorige woning

1-2-1999 - Versie 1998 - 49

61 Vhfdwver

Op welke verdieping lag de woonkamer in uw vorige

woning? U moet daarbij de kelder en de begane grond niet

als verdieping tellen. (getal, 0 t/m 41) . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99

62 Vlift

Was er in het gebouw een personenlift aanwezig?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

63 Vbjaar

>>ENQ.: *Zo nodig laten schatten. *Vr 1901 = 1901<<

In welk jaar is uw vorige woning gebouwd? (jaartal, 1901

t/m 2010) . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 9998 65

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9999 64

64 Vbjrper

Weet u dan misschien of die woning was gebouwd in:

1944 of eerder, . . . . . . . . . . . . . . 1

de periode van 1945 tot 1960, . . . . . . . . . 2

de periode van 1960 tot 1975, . . . . . . . . . 3

de periode van 1975 tot 1990, . . . . . . . . . 4

of in de periode vanaf 1990? . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

65 Vkamers

>>ENQ.: 7 of meer kamers = 7.<< Hoeveel slaap-, woon-,

studeer- of werkkamers waren er in uw vorige woning?

(getal, 1 t/m 7) . . . . . . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

66 Vgroter

>>ENQ.: Zonodig laten schatten.<< Was uw vorige woning

qua oppervlakte:

groter, . . . . . . . . . . . . . . . . 1

vrijwel even groot, . . . . . . . . . . . . 2

of kleiner dan uw huidige woning? . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

67 Vbztrap

Was uw vorige woning bereikbaar zonder trappen te hoeven

lopen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

68 Vglkvls

Waren in uw vorige woning de woonkamer, de keuken, het

toilet, de bad- of douchegelegenheid en tenminste n slaapkamer,

allemaal gelijkvloers, dus op dezelfde verdieping?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kenmerken vorige woning

50 1-2-1999 - Versie 1998 -

69 Vbeschik

>>ENQ.: Wanneer de woning eerst gerenoveerd werd, kwam

deze niet leeg beschikbaar.<< Kwam uw vorige woning na

uw vertrek leeg beschikbaar voor bewoning?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 einde onderwerp

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 70

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

70 Vntbesch

Waarom kwam uw vorige woning niet leeg beschikbaar voor

bewoning? Was dat omdat:

er een of meer personen achter bleven, . . . . . . 1 einde onderwerp

de woning werd afgebroken, . . . . . . . . . 2 einde onderwerp

de woning werd gerenoveerd, . . . . . . . . . 3 einde onderwerp

omdat de woning voor andere doeleinden dan bewoning

werd gebruikt, . . . . . . . . . . . . . . 4 einde onderwerp

of andere reden? . . . . . . . . . . . . . 5 71

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

71 Vntbesan

STEL VAST: Om welke reden kwam de woning niet leeg

beschikbaar? (tekst, maximaal 30 tekens) . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Einde onderwerp Kenmerken vorige woning

Onderwerp:

Kenmerken toekomstige woning

1-2-1999 - Versie 1998 - 51

Gebruikt 'Verhwens' /* uit basis.wonen

'Brtstank', 'Brtvandl', 'Brtburdir', 'Brtburand', 'Brtlawai',

'Brtwink', 'Brtparkr', 'Brtbasis', 'Brtspeel', 'Brtgroen' /* uit kwalwoon

1 Als (Verhwens =1) dan . . . . . . . . . . . . 2

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Gedwverh

U hebt eerder gezegd dat u beslist niet binnen 2 jaar wilt

verhuizen. Denkt u binnen 2 jaar te moeten verhuizen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

3 Als (((Verhwens 2) en (Verhwens 5)) of (Gedwverh =1))

dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp

4 Termyn

Denkt u te verhuizen:

binnen een half jaar, . . . . . . . . . . . . 1 5

over een half jaar tot een jaar, . . . . . . . . . 2 5

of over 1 tot 2 jaar? . . . . . . . . . . . . 3 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

5 Samhhnv

STEL VAST: Zal de samenstelling van het huishouden vlak

voor en vlak na de verhuizing (naar verwachting) hetzelfde

zijn, d.w.z. hetzelfde aantal n dezelfde personen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 14

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 14

6 Ggroothh

>>ENQ.: Bij 9 of meer personen toets 9.<< Uzelf

meegerekend, uit hoeveel personen zal uw huishouden na de

verhuizing naar verwachting bestaan? (getal, 1 t/m 9) . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99

7 Als (Ggroothh 2) en (Ggroothh 9) dan . . . . . . . 8

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 14

8 Toekhh

>>ENQ.: *Stel rst de huishoudkern vast en ga daar vanuit.

*Kind = ook stiefkind, pleegkind e.d.<< STEL VAST: Wie

zullen dat zijn?

Echtpaar/vaste partner alln . . . . . . . . . 1

Echtpaar/vaste partner + kind(eren) . . . . . . . 2

Echtpaar/vaste partner + kind(eren) + ander(en) . . . . 3

Echtpaar/vaste partner + ander(en) . . . . . . . . 4

1-ouder + kind(eren) . . . . . . . . . . . . 5

1-ouder + kind(eren) + ander(en) . . . . . . . . 6

Huishoudkern NIET: echtpaar/vaste partner of 1-ouder . 7

9 Als (Toekhh 2) en (Toekhh 7) dan . . . . . . . . 10

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 14

10 Optoekhh

STEL VAST: O.P. gaat wel of niet behoren tot de

toekomstige huishoudkern.

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kenmerken toekomstige woning

52 1-2-1999 - Versie 1998 -

11 Als ((Optoekhh =2) en ((Toekhh =3) of (Toekhh =4) of

(Toekhh =6) of (Toekhh =7))) dan . . . . . . . . . 12

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 14

12 Relatoek

STEL VAST: Relatie O.P. tot huishoudkern van het

huishouden n toekomstige verhuizing.

Kind van HHKern . . . . . . . . . . . . . 1

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

13 Relaand

STEL VAST: Relatie O.P. tot huishoudkern van het

huishouden n toekomstige verhuizing.

Vader/moeder . . . . . . . . . . . . . . 1

Schoonvader/schoonmoeder . . . . . . . . . . 2

Broer/zus . . . . . . . . . . . . . . . 3

Schoonbroer(zwager)/schoonzus . . . . . . . . 4

Schoonzoon/schoondochter . . . . . . . . . . 5

Kleinkind . . . . . . . . . . . . . . . 6

Overig: familie of schoonfamilie . . . . . . . . 7

Overig: geen familie of schoonfamilie . . . . . . 8

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99

14 Als (((Optoekhh =2) en ((Toekhh =2) of (Toekhh =5))) of

(Relatoek =1) of (Relaand =1) of (Relaand =2) of

(Relaand =5) of (Relaand =6)) dan . . . . . . . . einde onderwerp

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 15

15 Ttekenc

Bent u/uw eventuele partner (straks) ondertekenaar of

mede-ondertekenaar van het huur- of koopcontract?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

16 Reden[1..3]

>>ENQ.: maximaal 3 antwoorden mogelijk.<< Gaat u

verhuizen vanwege: (maximaal 3 antwoorden mogelijk)

persoonlijke omstandigheden, . . . . . . . . . 1

studie, . . . . . . . . . . . . . . . . 2

werk, . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

uw huidige woning, . . . . . . . . . . . . 4

vanwege uw huidige woonbuurt, . . . . . . . . 5

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 6

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

17 Als ((Ttekenc 1) en ((Reden[1..3] =6) of (Reden[1..3] =8)

of (Reden[1..3] =9))) dan . . . . . . . . . . . einde onderwerp

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 18

18 Als bij Reden[1..3] meer dan n antwoord ingevuld is dan . 19

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 20

19 Reden

Wat is voor u de belangrijkste reden om te gaan verhuizen:

persoonlijke omstandigheden, . . . . . . . . . 1

studie, . . . . . . . . . . . . . . . . 2

werk, . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

uw huidige woning, . . . . . . . . . . . . 4

of vanwege uw huidige woonbuurt? . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kenmerken toekomstige woning

1-2-1999 - Versie 1998 - 53

20 Als ((Ttekenc 1) en (Reden =2)) dan . . . . . . . . einde onderwerp

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 21

21 Als bij Reden[1..3] slechts n antwoord ingevuld is en

(Reden[1..3] =1) dan . . . . . . . . . . . . . 22

Als (Reden =1) dan . . . . . . . . . . . . . 22

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 23

22 Tpersoms

Hebben de persoonlijke omstandigheden betrekking op:

huwelijk/samenwonen, . . . . . . . . . . . 1

scheiding, . . . . . . . . . . . . . . . 2

zelfstandig gaan wonen, . . . . . . . . . . . 3

gezondheid/behoefte aan zorg, . . . . . . . . . 4

of andere reden? . . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

23 Als bij Reden[1..3] slechts n antwoord ingevuld is en

(Reden[1..3] =3) dan . . . . . . . . . . . . . 24

Als (Reden =3) dan . . . . . . . . . . . . . 24

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 25

24 Verhwerk

Verhuist u vanwege uw werk i.v.m.:

verandering van werkkring, . . . . . . . . . . 1

omdat u dichter bij uw werk wilt wonen, . . . . . . 2

of andere reden? . . . . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

25 Als bij Reden[1..3] slechts n antwoord ingevuld is en

(Reden[1..3] =4) dan . . . . . . . . . . . . . 26

Als (Reden =4) dan . . . . . . . . . . . . . 26

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 27

26 Verhwon

Is uw huidige woning reden voor verhuizing omdat:

deze woning te klein is, . . . . . . . . . . . 1 33

deze woning te groot is, . . . . . . . . . . . 2 33

omdat u een woning wilt huren, . . . . . . . . 3 33

omdat u een woning wilt kopen, . . . . . . . . 4 33

of andere reden? . . . . . . . . . . . . . 5 33

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 33

27 Als bij Reden[1..3] slechts n antwoord ingevuld is en

(Reden[1..3] =5) dan . . . . . . . . . . . . . 28

Als (Reden =5) dan . . . . . . . . . . . . . 28

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 33

28 Als ((Brtstank 2) en (Brtstank 3)) of ((Brtvandl 2) en

(Brtvandl 3)) of ((Brtburdir 2) en (Brtburdir 3)) of

((Brtburand 2) en (Brtburand 3)) of ((Brtlawai 2) en

(Brtlawai 3)) dan . . . . . . . . . . . . . 29

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 30

29 Verhovrl

U hebt eerder aangegeven dat u in meer of mindere mate overlast

ondervindt van stank, lawaai, stof of vuil, en/of bekladding

of vernieling, en/of buren, en/of buurtbewoners, en/of verkeer.

Is dat de belangrijkste reden waarom uw wilt verhuizen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kenmerken toekomstige woning

54 1-2-1999 - Versie 1998 -

30 Als (Verhovrl 1) en ((Brtwink 2) en (Brtwink 3)) of

((Brtparkr 2) en (Brtparkr 3)) of (( Brtbasis 2) en

(Brtbasis 3)) of ((Brtspeel 2) en (Brtspeel 3)) of

((Brtgroen 2) en (Brtgroen 3)) dan . . . . . . . . 31

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 33

31 Verhvorz

U hebt eerder aangegeven dat er onvoldoende of geen winkels,

en/of parkeergelegenheid, en/of scholen, en/of speelgelegenheid

voor jonge kinderen, en/of groenvoorziening in uw woonbuurt

aanwezig (is/zijn). Is dit de belangrijkste reden waarom

u wilt verhuizen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

32 Verhbrt

Is de belangrijkste reden voor u om te verhuizen dan:

de soort bebouwing, . . . . . . . . . . . . 1

het slechte onderhoud van de buurt, . . . . . . . 2

de verkeersveiligheid, . . . . . . . . . . . 3

de onveiligheid van de buurt als gevolg van criminaliteit, . 4

de bewoners, . . . . . . . . . . . . . . 5

of andere reden? . . . . . . . . . . . . . 6

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

33 Als (Ttekenc =1) dan . . . . . . . . . . . . . 34

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp

34 Gsoortwd

>>ENQ.: Kaart 4.<< Kunt u aan de hand van de kaart aangeven

wat voor soort woning of woonruimte u zoekt? of (indien

u reeds andere huisvesting heeft gevonden) Kunt u aan de

hand van de kaart aangeven wat voor soort woning of woonruimte

u gevonden heeft?

Eengezinswoning . . . . . . . . . . . . . 1 38

Flat, etage-, beneden-, boven-, portiekwoning, maisonette 2 38

Boerderij of tuinderswoning . . . . . . . . . . 3 40

Woning met winkel, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte . 4 40

Wooneenheid . . . . . . . . . . . . . . 5 38

Woonruimte met voorzieningen (b.v. keuken,

badgelegenheid) die u met andere leden van een

zogenaamde woongroep deelt . . . . . . . . . 6 37

Woning die voorzieningen zoals b.v. was- en drooggelegenheid

of hobbyruimte gemeenschappelijk heeft met

andere woningen uit het project (centraal wonen) . . . 7 38

Geen van deze . . . . . . . . . . . . . . 8 35

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 98 einde onderwerp

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 99 35

35 Gsrtwonr

Zoekt u: of (indien u reeds andere huisvesting heeft

gevonden) Is het:

een deel van een woning, . . . . . . . . . . 1 einde onderwerp

woonruimte in een kamerverhuurpand, . . . . . . 2 einde onderwerp

woonruimte in een hotel of pension, . . . . . . . 3 einde onderwerp

woonruimte in een verpleegsters- of studentenhuis, . . 4 einde onderwerp

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 5 36

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

Onderwerp:

Kenmerken toekomstige woning

1-2-1999 - Versie 1998 - 55

36 Gandsrt

Zoekt u dan: of (indien u reeds andere huisvesting heeft

gevonden) Is het dan:

recreatie-, vakantie-, zomerwoning of appartement, . . 1 einde onderwerp

woonkeet, barak, . . . . . . . . . . . . . 2 einde onderwerp

woonwagen, caravan, . . . . . . . . . . . . 3 einde onderwerp

woonschip, varend schip, . . . . . . . . . . 4 einde onderwerp

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 5 einde onderwerp

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

37 Ggroowgr

Met hoeveel volwassenen, d.w.z. personen van 18 jaar of

ouder, wilt u die woongroep vormen? of (indien u reeds

andere huisvesting heeft gevonden) Met hoeveel

volwassenen, d.w.z. personen van 18 jaar of ouder, gaat u die

woongroep vormen? (getal, 3 t/m 97) . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99

38 Goudwon

Zoekt u een woning speciaal bedoeld voor ouderen? of

(indien u reeds andere huisvesting heeft gevonden) Is deze

woning speciaal bedoeld voor ouderen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 39

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 40

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 40

39 Goudwzlf

Wilt u zelfstandig in de dagelijkse levensbehoeften, zoals

verzorging van de maaltijden, schoonmaken, lichamelijke

verzorging, eventueel verpleging voorzien? of (indien u reeds

andere huisvesting heeft gevonden) Gaat u zelfstandig in de

dagelijkse levensbehoeften, zoals verzorging van de

maaltijden, schoonmaken, lichamelijke verzorging, eventueel

verpleging voorzien?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 40

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 einde onderwerp

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

40 Ghuko

Bent u op zoek naar een huurwoning of naar een

koopwoning? of (indien u reeds andere huisvesting heeft

gevonden) Heeft u de gevonden woning gehuurd of gekocht?

Huurwoning . . . . . . . . . . . . . . 1

Koopwoning . . . . . . . . . . . . . . 2

(Beide/maakt niet uit) . . . . . . . . . . . . 3

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

41 Als (((Verhwens2) en (Verhwens4)) of (Gedwverh=1)) dan 42

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . einde onderwerp

42 Verhact

Heeft u het afgelopen half jaar iets ondernomen om aan een

andere woning te komen? Zelfs advertenties lezen telt al mee.

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 43

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 einde onderwerp

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

Onderwerp:

Kenmerken toekomstige woning

56 1-2-1999 - Versie 1998 -

43 Zoekhjr

Bent u al minstens een half jaar actief bezig om een andere

woning te vinden?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

44 Als (Ghuko 2) dan . . . . . . . . . . . . . 45

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 46

45 Actief1[1..5]

>>ENQ.: Meer dan 1 antwoord mogelijk.<< Hebt u zich om

een andere woning te vinden ingeschreven bij (maximaal

5 antwoorden mogelijk):

gemeentelijk huisvestingsbureau, . . . . . . . . 1

woningbouwvereniging, woningcorporatie,

woningstichting, . . . . . . . . . . . . . 2

stichting of vereniging voor studenten- of

ouderenhuisvesting, . . . . . . . . . . . . 3

particuliere instelling zoals pensioenfonds,

verzekeringsmaatschappij, bedrijf, . . . . . . . . 4

hebt u een woonbon uit de woonkrant ingevuld en

ingeleverd, . . . . . . . . . . . . . . . 5

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 6

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

46 Actief2[1..3]

>>ENQ.: Meer dan 1 antwoord mogelijk.<< Hebt u zich (ook)

ingeschreven bij of hebt u contact gehad met (maximaal

3 antwoorden mogelijk):

een makelaar, . . . . . . . . . . . . . . 1

een particulier persoon, . . . . . . . . . . . 2

een projectontwikkelaar, . . . . . . . . . . . 3

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 4

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

47 Actief3[[1..4]

>>ENQ.: Meer dan 1 antwoord mogelijk.<< Hebt u een of

meer van de volgende acties ondernomen om andere

woonruimte te krijgen (maximaal 4 antwoorden mogelijk):

intensief advertenties gelezen, . . . . . . . . . 1 49

advertentie(s) geplaatst, . . . . . . . . . . . 2 49

familie of kennissen ingeschakeld, . . . . . . . . 3 49

hebt u nog andere activiteiten ondernomen, . . . . . 4 48

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 5 49

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 49

48 Aktiand

STEL VAST: Welke andere activiteiten zijn ondernomen?

(tekst, maximaal 100 tekens) . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

49 Als (Verhwens 5) of (Gedwverh =1) dan . . . . . . 50

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Onderwerp:

Kenmerken toekomstige woning

1-2-1999 - Versie 1998 - 57

50 Nietgvby

>>ENQ.: *Kaart 5. *Slechts n antwoord mogelijk.<< Wat

is de belangrijkste reden dat u nog geen woning hebt

gevonden?

Nog geen woning(en) aangeboden gekregen . . . . . 1 52

Aangeboden woning(en) te groot of te klein . . . . . 2 52

Aangeboden woning(en) te duur . . . . . . . . 3 52

Buurt van de aangeboden woning(en) ongeschikt . . . 4 52

Te weinig activiteiten ondernomen . . . . . . . 5 52

Andere reden . . . . . . . . . . . . . . 6 51

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 52

51 Nietgvan

STEL VAST: Wat is dan de belangrijkste reden?

(tekst, maximaal 100 tekens) . . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

52 Als (Ghuko 2) dan . . . . . . . . . . . . . 53

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 54

53 Acpaswon

Zou u op dit moment een passende woonruimte accepteren

als deze wordt aangeboden?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

54 Beschkby

>>ENQ.: Wanneer de woning eerst gerenoveerd moet

worden, komt deze niet leeg beschikbaar.<< Komt de huidige

woonruimte na uw vertrek leeg beschikbaar voor bewoning?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 57

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 55

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 57

55 Ntbesch

Waarom komt de huidige woonruimte niet leeg beschikbaar

voor bewoning? Is dat omdat:

er een of meer personen achterblijven, . . . . . . 1 57

de woning wordt afgebroken, . . . . . . . . . 2 57

de woning wordt gerenoveerd, . . . . . . . . . 3 57

de woning gebruikt gaat worden voor andere doeleinden

dan bewoning, . . . . . . . . . . . . . . 4 57

of andere reden? . . . . . . . . . . . . . 5 56

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 57

56 Ntbesand

STEL VAST: Om welke reden komt de woonruimte niet leeg

beschikbaar? (tekst, maximaal 30 tekens) . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

57 Ggem

Moet de gewenste woonruimte bij voorkeur liggen in: of

(indien u reeds andere huisvesting heeft gevonden) Ligt de

gevonden woonruimte in:

de gemeente waar u nu ook woont, . . . . . . . 1 58

een andere gemeente binnen Nederland, . . . . . . 2 59

of in het buitenland? . . . . . . . . . . . . 3 einde onderwerp

Geen voorkeur . . . . . . . . . . . . . . 4 60

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 8 einde onderwerp

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9 60

Onderwerp:

Kenmerken toekomstige woning

58 1-2-1999 - Versie 1998 -

58 Gwijk

>>ENQ.: *Indien voorkeur voor meer dan n wijk, de door

O.P. genoemde wijken duidelijk van elkaar scheiden d.m.v.

puntkomma (;). *Indien geen voorkeur toets 1.<< Naar welke

wijk(en) gaat uw voorkeur uit? of (indien u reeds andere

huisvesting heeft gevonden) In welke wijk ligt de gevonden

woonruimte? (tekst, maximaal 60 tekens) . . . . . . 62

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 62

{Indien de codeer-module actief is : STRING[8]}

59 Ggemnr

>>ENQ.: *Toets de eerste letter(s) en codeer de gemeente.

*Indien geen voorkeur toets 'geen'.<< In welke gemeente?

(tekst, maximaal 4 tekens) . . . . . . . . . . . 62

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 9998 62

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9999 60

60 Gregio

>>ENQ.: *(Land)kaart 6. *Toets het nummer van het kaartje

in. *Indien O.P. geen regio kan noemen, toets dan 'weet niet',

daarna volgt de vraag naar de provincie waar de voorkeur

naar uitgaat.<< Kunt u aan de hand van de kaart aangeven in

welke regio of deel van Nederland de gewenste woonruimte

bij voorkeur moet liggen? of (indien u reeds andere

huisvesting heeft gevonden) Kunt u aan de hand van de kaart

aangeven in welke regio of deel van Nederland de woning of

woonruimte ligt? (getal, 1 t/m 52) . . . . . . . . . 62

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99 61

61 Gprov

Is misschien wel aan te geven naar welke provincie de

voorkeur uitgaat?

Groningen . . . . . . . . . . . . . . . 1

Friesland . . . . . . . . . . . . . . . 2

Drenthe . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Overijssel . . . . . . . . . . . . . . . 4

Flevoland . . . . . . . . . . . . . . . 5

Gelderland . . . . . . . . . . . . . . . 6

Utrecht . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Noord-Holland . . . . . . . . . . . . . . 8

Zuid-Holland . . . . . . . . . . . . . . 9

Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Noord-Brabant . . . . . . . . . . . . . . 11

Limburg . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 98/99

62 Als ((Ggem 1) en (((Ggemnr 1) en (Ggemnr 9996)) of

((Verhwens 2) en (Verhwens 4)) of (Gedwverh =1))) dan . 63

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 64

63 Gsoortpl

Waar gaat uw voorkeur naar uit wat betreft de grootte van de

nieuwe woonplaats:

naar een dorp of een gemeente tot 20 duizend inwoners, . 1

naar een kleine stad van 20 tot 50 duizend inwoners, . . 2

naar een middelgrote stad van 50 tot 100 duizend

inwoners, . . . . . . . . . . . . . . . 3

naar een grote stad van 100 duizend inwoners of meer, . 4

of hebt u geen voorkeur? . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kenmerken toekomstige woning

1-2-1999 - Versie 1998 - 59

64 Als ((Ghuko =8) of (Ghuko =9)) dan . . . . . . . . 65

Als ((Ghuko =2) of (Ghuko =3)) dan . . . . . . . . 66

Als (Ghuko =1) dan . . . . . . . . . . . . . 67

65 Gwoonuit

>>ENQ.: *99995 gulden of meer = 99995.<< Hoeveel mogen

de woonuitgaven (huur of hypotheek) van de gewenste

woning per maand bedragen? Kosten voor verwarming moet

u niet meetellen. (getal, 1 t/m 99995) . . . . . . . . 70

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 99998/9999970

66 Gkoop

>>ENQ.: *Zo nodig laten schatten. *Toets alleen duizendtallen

in, bijv. 150 000 wordt 150, 10 000 wordt 10. *995 000

gulden of meer = 995.<< Hoeveel mag de koopprijs van de

gewenste woning ongeveer bedragen? of (indien u reeds

andere huisvesting heeft gevonden) Wat is de koopprijs van

de gevonden woning? Kosten voor de makelaar, notaris en

dergelijke moet u niet bij de prijs van de woning rekenen.

(indien u aangegeven heeft dat u een woning met winkel-,

kantoor-, praktijk--, of bedrijfsruimte zoekt) De prijs van de

winkel of bedrijfsruimte moet u wel bij de prijs van de

woning tellen. (getal, 0 t/m 995) . . . . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 998/999

67 Als ((Ghuko =1) of (Ghuko =3)) dan . . . . . . . . 68

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 70

68 Ghuur

>>ENQ.: 99 995 gulden of meer = 99995.<< Hoeveel mag de

huurprijs van de gewenste woning per maand bedragen? of (indien

u reeds andere huisvesting heeft gevonden) Hoeveel bedraagt

de huurprijs van de gevonden woning? Kosten voor verwarming

moet u niet meetellen in de huur. (getal, 1 t/m 99995)

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 99998/99999

69 Gihs

Wordt voor de gewenste woning huursubsidie aangevraagd?

of (indien u reeds andere huisvesting heeft gevonden) Is of

wordt voor de gevonden woning huursubsidie aangevraagd?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

70 Als ((Verhwens 2) en (Verhwens 4)) of (Gedwverh =1)) dan 71

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 72

71 Intrgwon

U heeft zojuist opgegeven hoeveel de woonkosten van de

gewenste woning mogen bedragen. Wilt u, rekening houdend

met dit bedrag, aangeven aan welke van de volgende eisen de

gewenste woning moet voldoen. >>ENQ.: Toets 1 om verder

te gaan.<<

Onderwerp:

Kenmerken toekomstige woning

60 1-2-1999 - Versie 1998 -

72 Gtypwon

Zoekt u naar een eengezinswoning: of (indien u reeds andere

huisvesting heeft gevonden) Is de gevonden woning een

eengezinswoning:

vrijstaand, . . . . . . . . . . . . . . . 1 74

2-onder-1-kap, . . . . . . . . . . . . . . 2 74

een hoekwoning, . . . . . . . . . . . . . 3 74

een tussenwoning, . . . . . . . . . . . . . 4 74

een flat, etage-, beneden-, boven-, portiekwoning of

maisonette zonder tuin, . . . . . . . . . . . 5 73

een flat, etage-, beneden-, boven-, portiekwoning of

maisonette met tuin, . . . . . . . . . . . . 6 73

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 7 einde onderwerp

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

73 Ghfdwver

Op welke verdieping moet de gewenste woning bij voorkeur

liggen? of (indien u reeds andere huisvesting heeft gevonden)

Op welke verdieping ligt de gevonden woning? Kelder en

begane grond niet als verdieping tellen.

Souterrain/begane grond . . . . . . . . . . . 1

1e t/m 4e verdieping . . . . . . . . . . . . 2

5e verdieping of hoger . . . . . . . . . . . 3

Geen voorkeur . . . . . . . . . . . . . . 4

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

74 Gkamer

>>ENQ.: 7 kamers of meer = 7.<< Hoeveel slaap-, woon-,

studeer- of werkkamers moet de gewenste woning bij

voorkeur hebben? of (indien u reeds andere huisvesting heeft

gevonden) Hoeveel slaap-, woon-, studeer- of werkkamers

heeft de gevonden woning? (getal, 1 t/m 7) . . . . . .

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

75 Gopphfdw

>>ENQ.: Zo nodig laten schatten.<< Hoe groot moet de

oppervlakte van de woonkamer van de gewenste woning bij

voorkeur zijn? of (indien u reeds andere huisvesting heeft

gevonden) Hoe groot is de oppervlakte van de woonkamer

van de gevonden woning?

Minder dan 20 m2 . . . . . . . . . . . . . 1

2029 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 2

3039 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 3

4049 m2 . . . . . . . . . . . . . . . 4

50 m2 of meer . . . . . . . . . . . . . . 5

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

76 Gnieuw

Moet de gewenste woning bij voorkeur een nieuwbouwwoning

zijn? of (indien u reeds andere huisvesting heeft gevonden)

Is de gevonden woning een nieuwbouwwoning?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 78

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 77

Geen voorkeur . . . . . . . . . . . . . . 3 77

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 78

Onderwerp:

Kenmerken toekomstige woning

1-2-1999 - Versie 1998 - 61

77 Gbuurt

In welke periode moet de buurt, waarin u de gewenste

woning zoekt bij voorkeur gebouwd zijn? of (indien u reeds

andere huisvesting heeft gevonden) In welke periode is de

buurt van de gevonden woning gebouwd?

Vr 1945 . . . . . . . . . . . . . . . 1

1945 t/m 1959 . . . . . . . . . . . . . . 2

1960 t/m 1974 . . . . . . . . . . . . . . 3

1975 t/m 1989 . . . . . . . . . . . . . . 4

Vanaf 1990 . . . . . . . . . . . . . . . 5

Geen voorkeur . . . . . . . . . . . . . . 6

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

78 Gbrtcent

>>ENQ.: 15 minuten lopen = 15 minuten lopen voor O.P.<<

Moet de gewenste woning bij voorkeur liggen: of (indien u

reeds andere huisvesting heeft gevonden) Ligt de gevonden

woning:

in het centrum of op 15 minuten lopen van het centrum

van de woonplaats, . . . . . . . . . . . . 1

op meer dan 15 lopen van het centrum, maar niet aan de

rand van de woonplaats, . . . . . . . . . . . 2

aan de rand van de woonplaats, . . . . . . . . . 3

of geen voorkeur? . . . . . . . . . . . . . 4

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

79 Gbrthuko

Moet de buurt van de gewenste woning bij voorkeur bestaan

uit: of (indien u reeds andere huisvesting heeft gevonden)

Bestaat de buurt van de gevonden woning uit:

voor het merendeel koopwoningen, . . . . . . . 1

voor het merendeel huurwoningen, . . . . . . . 2

uit ongeveer evenveel koop- als huurwoningen, . . . . 3

of geen voorkeur? . . . . . . . . . . . . . 4

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

80 Gbrttypw

Moet de buurt van de gewenste woning bij voorkeur bestaan

uit: of (indien u reeds andere huisvesting heeft gevonden)

Bestaat de buurt van de gevonden woning uit:

voor het merendeel eengezinswoningen, . . . . . . 1

voor het merendeel etagewoningen, . . . . . . . 2

ongeveer evenveel eengezins- als etagewoningen, . . . 3

of geen voorkeur? . . . . . . . . . . . . . 4

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

81 Gbztrap

Is het voor u of iemand anders uit het huishouden waarmee u

in de gewenste woning gaat wonen van belang dat deze

woning bereikbaar is zonder trappen te hoeven lopen? of

(indien u reeds andere huisvesting heeft gevonden) Is het voor

u of iemand anders uit het huishouden waarmee u in de

gevonden woning gaat wonen van belang dat deze woning

bereikbaar is zonder trappen te hoeven lopen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Onderwerp:

Kenmerken toekomstige woning

62 1-2-1999 - Versie 1998 -

82 Gglkvls

Is het voor u of iemand anders uit het huishouden waarmee u

in de gewenste woning gaat wonen van belang dat

woonkamer, keuken, toilet, bad- of douchegelegenheid en

tenminste n slaapkamer gelijkvloers met elkaar liggen?

of (indien u reeds andere huisvesting heeft gevonden) Is het

voor u of iemand anders uit het huishouden waarmee u in de

gevonden woning gaat wonen van belang dat woonkamer,

keuken, toilet, bad- of douchegelegenheid en tenminste n

slaapkamer gelijkvloers met elkaar liggen?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

83 Gprior1

Bij het zoeken naar een woning is het niet altijd mogelijk dat

alle wensen worden vervuld. In het algemeen spelen de

ligging, de prijs en de woning zelf een belangrijke rol. Kunt u

aangeven wat voor u het belangrijkste is bij de keuze van een

woning: of (indien u reeds andere huisvesting heeft gevonden)

Kunt u aangeven wat voor u het belangrijkste is geweest bij

de keuze van een woning:

de ligging, . . . . . . . . . . . . . . . 1 84

de prijs, . . . . . . . . . . . . . . . . 2 84

de woning zelf, . . . . . . . . . . . . . . 3 84

of geen van deze? . . . . . . . . . . . . . 4 einde onderwerp

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9 einde onderwerp

84 Gprior2

En daarna?

De ligging . . . . . . . . . . . . . . . 1

De prijs . . . . . . . . . . . . . . . . 2

De woning zelf . . . . . . . . . . . . . . 3

Geen van deze . . . . . . . . . . . . . . 4

Weigert/weet niet . . . . . . . . . . . . . 8/9

Einde onderwerp Kenmerken toekomstige woning

Onderwerp:

Tijdsbesteding partner O.P.

1-2-1999 - Versie 1998 - 63

Gebruikt AantalPP, Lft_OP, Burgst_OP/* uit basis.huishoudbox

1 Introink

Met behulp van deze enqute wordt onder meer onderzocht

of woonlasten in Nederland in de afgelopen jaren zijn toegenomen

of afgenomen. Nagegaan wordt of we van ons inkomen

meer of minder zijn gaan besteden aan wonen. Om dit

te kunnen vaststellen zijn gegevens over uw inkomen onmisbaar.

Ik wil u daarom een aantal vragen stellen over uw

inkomenssituatie. >>ENQ.: Toets 1 om verder te gaan.<<

2 Inkebrp

Hebt u inkomen uit eigen bedrijf of vrij beroep?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 13

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 8 13

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9 13

3 Jlrwinrp

Wat is het laatste jaar waarover uw winst (of verlies) bekend

is, d.w.z. wat is het laatste jaar waarover u een belastingaangifte

hebt gedaan? (jaar, 1990 t/m 2010) . . . . . . 4

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 9998 7

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9999 7

4 Winpmrp

STEL VAST: Het bedrijfsresultaat, d.w.z. was de winst

positief of negatief in dat jaar? D.w.z. n aftrek van kosten

en vr aftrek van belastingen en premies.

Positieve winst . . . . . . . . . . . . . . 1 5

Geen winst . . . . . . . . . . . . . . . 2 8

Negatieve winst . . . . . . . . . . . . . 3 5

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9 7

5 Bdgwinrp

>>ENQ.: 999 995 gulden of meer = 999995.<< Hoeveel

bedroeg uw positieve / negatieve winst in dat jaar, d.w.z. n

aftrek van kosten en vr aftrek van belastingen en premies?

(bedrag, 999 995 t/m 999 995) . . . . . . . . . . 8

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 999998 7

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 999999 6

6 Ninkebrp

>>ENQ.: *999 995 gulden of meer = 999995. *Indien niet

meer van toepassing toets 0.<< Kunt u misschien zeggen

hoeveel uw huidige netto inkomen uit eigen onderneming/

vrij beroep per jaar is? (bedrag, 0 t/m 999995) . . . . . 8

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 999998 8

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 999999 7

Onderwerp:

Tijdsbesteding partner O.P.

64 1-2-1999 - Versie 1998 -

7 Ginkebrp

>>ENQ.: *Kaart 7.<< Belangrijk is dat ook voor de groep

zelfstandigen als geheel gegevens beschikbaar komen

over hoe woonuitgaven zich verhouden tot het inkomen. Misschien

vindt u het niet bezwaarlijk om ongeveer uw winst of

inkomen uit eigen onderneming/vrij beroep van dat jaar aan

te geven door het noemen van een cijfer op deze kaart?

Winst was negatief of nihil . . . . . . . . . . 1 8

Minder dan f 15 000 . . . . . . . . . . . . 2 8

f 15 000 tot f 25 000 . . . . . . . . . . . 3 8

f 25 000 tot f 35 000 . . . . . . . . . . . 4 8

f 35 000 tot f 45 000 . . . . . . . . . . . 5 8

f 45 000 tot f 55 000 . . . . . . . . . . . 6 8

f 55 000 tot f 65 000 . . . . . . . . . . . 7 8

f 65 000 tot f 75 000 . . . . . . . . . . . 8 8

f 75 000 tot f 85 000 . . . . . . . . . . . 9 8

f 85 000 tot f 95 000 . . . . . . . . . . . 10 8

f 95 000 tot f 105 000 . . . . . . . . . . . 11 8

f 105 000 tot f 125 000 . . . . . . . . . . . 12 8

f 125 000 tot f 175 000 . . . . . . . . . . . 13 8

f 175 000 tot f 225 000 . . . . . . . . . . . 14 8

f 225 000 of meer . . . . . . . . . . . . . 15 8

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 98 91

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 99 8

8 Zsaftrrp

Heeft/Had u over dat jaar recht op zelfstandigenaftrek?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 10

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 8 13

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9 13

9 Staftrrp

Heeft/Had u over dat jaar (ook) nog recht op startersaftrek?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9

10 Als (((Zsaftrrp =1) of (Zsaftrrp =2)) en (AantalPP >1)) dan . 11

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . 13

11 Mwaftrrp

Heeft/Had u over dat jaar recht op meewerk-aftrek?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 12

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 13

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 8 13

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9 13

12 Bdgmwarp

>>ENQ.: 99 995 gulden of meer = 99995.<< Hoeveel

bedraagt/bedroeg deze meewerk-aftrek over dat jaar?

(bedrag, 0 t/m 99995) . . . . . . . . . . . . .

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 99998

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 99999

Onderwerp:

Tijdsbesteding partner O.P.

1-2-1999 - Versie 1998 - 65

13 Inklosrp

Ontvangt u / u naast inkomen uit eigen bedrijf/vrij beroep

loon of salaris voor het verrichten van arbeid?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 14

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 26

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 8 26

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9 26

14 Awrkrirp

Hebben uw betaalde werkzaamheden betrekking op n

werkkring of op meer dan n?

n . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 15

Meer dan n . . . . . . . . . . . . . . 2 16

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 8 20

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9 20

15 Inkperrp

>>ENQ.: *Indien sterk wisselende inkomsten, bijv. bij oproepkrachten

en invalkrachten, dan code 4. *Reiskostenvergoeding

niet meenemen. *Onregelmatigheidstoeslag wel

meenemen.<< Ontvangt u uw loon/salaris:

per maand, . . . . . . . . . . . . . . . 1 17

per 4 weken, . . . . . . . . . . . . . . 2 17

per week, . . . . . . . . . . . . . . . 3 17

of anders? . . . . . . . . . . . . . . . 4 19

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 8 19

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9 19

16 Inkpr2rp

>>ENQ.: *Indien sterk wisselende inkomsten, bijv. bij oproepkrachten

en invalkrachten, dan code 5. *Reiskostenvergoeding

niet meenemen. *Onregelmatigheidstoeslag wel meenemen.<<

Ontvangt u het loon/salaris van deze werkkringen:

per maand, . . . . . . . . . . . . . . . 1 17

per 4 weken, . . . . . . . . . . . . . . 2 17

per week, . . . . . . . . . . . . . . . 3 17

is de periode niet voor alle werkkringen hetzelfde, . . . 4 19

of anders? . . . . . . . . . . . . . . . 5 19

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 8 19

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9 19

17 Bdninkrp

>>ENQ.: *9 999 995 gulden of meer = 9999995. *Bedoeld

wordt wat er in een gewone maand op de giro of bank wordt

bijgeschreven. *Indien sterk wisselende inkomsten, bijv. bij

oproepkrachten en invalkrachten, dan 'weet niet'.<< Wat is

uw netto loon/salaris per periode in deze werkkring(en)?

Het gaat om het netto inkomen in een gewone periode, dus

Wat binnenkomt na aftrek van belastingen en premies.

Eventuele kinderbijslag of vakantie-uitkering moet u niet

meerekenen. (bedrag, 0 t/m 9999995) . . . . . . . . 20

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 9999998 18

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9999999 19

Onderwerp:

Tijdsbesteding partner O.P.

66 1-2-1999 - Versie 1998 -

18 Inkongrp

>>ENQ.: Kaart 8.<< Belangrijk is dat ook voor de groepen

personen die loon of salaris ontvangen, gegevens beschikbaar

komen hoe woonuitgaven zich verhouden tot het inkomen.

Misschien vindt u het niet bezwaarlijk om ongeveer uw loon/

salaris per periode aan te geven door het noemen van een

cijfer op deze kaart?

Minder dan f 500 . . . . . . . . . . . . . 1 20

f 500 tot f 1 000 . . . . . . . . . . . . . 2 20

f 1 000 tot f 2 000 . . . . . . . . . . . . . 3 20

f 2 000 tot f 3 000 . . . . . . . . . . . . . 4 20

f 3 000 tot f 4 000 . . . . . . . . . . . . . 5 20

f 4 000 tot f 5 000 . . . . . . . . . . . . . 6 20

f 5 000 tot f 6 000 . . . . . . . . . . . . . 7 20

f 6 000 of meer . . . . . . . . . . . . . . 8 20

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 98 91

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 99 91

19 Inkon2rp

>>ENQ.: 999 995 gulden of meer = 999995.<< Kunt u

misschien (wel) aangeven wat over de afgelopen 12 maanden

uw inkomen is geweest in deze werkkring(en)? Het gaat weer

om het netto inkomen, dus wat overblijft na aftrek van

belastingen en premies. Eventuele kinderbijslag moet u niet

meerekenen. (bedrag, 0 t/m 999995) . . . . . . . . 20

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 999998 91

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 999999 91

20 Sprlnrp

Neemt u deel aan een werknemersspaarloonregeling?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 22

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 8 22

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9 22

21 Bsprlnrp

>>ENQ.: Maximum bedrag dat per jaar kan worden gespaard

is 1 670 gulden.<< Welk bedrag spaart u dit jaar?

(bedrag 0 t/m 9995) . . . . . . . . . . . . .

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 9998

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9999

22 Autozkrp

Heeft u een auto die door uw werkgever ter beschikking is

gesteld?

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 23

Nee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 24

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 8 24

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 9 24

23 Catautrp

>>ENQ.: Als cataloguswaarde geldt de nieuwprijs in het

bouwjaar van de auto.<< Wat is de cataloguswaarde van deze

auto? (bedrag, 0 t/m 999995) . . . . . . . . . .

Weigert . . . . . . . . . . . . . . . . 999998

Weet niet . . . . . . . . . . . . . . . 999999

Onderwerp:

Tijdsbesteding partner O.P.