Bewoners Nieuwe Woningen 2005

Versie: BNW 2005

Bewoners Nieuwe Woningen 2005, jaarbestand. Informatie op basis van een enquĂȘte onder bewoners van woningen die in 2004 zijn gereedgekomen.

Locatie bestand BZK G:\WBI\SPSS-DATA\DATA\BNW\2005\bnw2005.sav
Formaat SPSS
Beschikbaarheid extern I.o.m beheerder (postbus.wooninfo@minbzk.nl)
Aantal variabelen 306
Aantal records 4507

Variabelen Volgorde bestand