Bewoners Nieuwe Woningen 2007

Versie: BNW 2007 1.0

Bewoners Nieuwe Woningen 2007, jaarbestand. Informatie op basis van een enquĂȘte onder bewoners van woningen die in 2006 zijn gereedgekomen.

Locatie bestand BZK G:\WBI\SPSS-DATA\DATA\BNW\2007\bnw2007_1.0.sav
Formaat SPSS
Beschikbaarheid extern I.o.m beheerder (postbus.wooninfo@minbzk.nl)
Aantal variabelen 359
Aantal records 4473

Variabelen Volgorde bestand