Bewoners Nieuwe Woningen 2009

Versie: BNW 2009

Bewoners Nieuwe Woningen 2009, jaarbestand. Informatie op basis van een enquĂȘte onder bewoners van woningen die in 2008 zijn gereedgekomen.

Locatie bestand BZK G:\WBI\SPSS-DATA\DATA\BNW\2009\bnw2009.sav
Formaat SPSS
Beschikbaarheid extern I.o.m beheerder (postbus.wooninfo@minbzk.nl)
Aantal variabelen 365
Aantal records 4465

Variabelen Volgorde bestand