Woningbehoefte Onderzoek 1998

Versie: WBO 1998 DGVH

Basisbestand met resultaten van het 'nieuwe' WBO 1998. In de vernieuwde opzet is het WBO gekoppeld aan het POLS-onderzoek van het CBS. Tevens wordt gemeenten de mogelijkheid geboden mee te doen door een ophoging van de steekproef voor hun eigen gebied. Ruim 100 gemeenten hebben hier gebruik van gemaakt meegedaan. De gegevens zijn in dit bestand opgenomen. Deze versie is bestemd voor intern gebruik bij BZK.

Locatie bestand BZK G:\WBI\SPSS-DATA\DATA\WBO\1998\wbo98_010ap.sav
Formaat SPSS
Beschikbaarheid extern Niet
Aantal variabelen 1226
Aantal records 117569

Variabelen Volgorde bestand