WoON 2006 module Consumentgedrag

Versie: Module Consumentengedrag 2006 - 1.0

Basisbestand van de module Consumentengedrag van het Woononderzoek Nederland 2006. Met deze module kunnen niet alleen de voorkeuren van consumenten nauwkeuriger onderzocht worden dan in de woningmarktmodule al is gebeurd, maar er kan ook nagegaan worden hoe de consumenten de verschillende woonwensen tegen elkaar afwegen. Daarbij wordt onder andere onderzocht welke wensen 'hard' zijn (en waarop iemand bij zijn woningkeuze dus niets wil inleveren) en welke wensen zacht (en dus tegen elkaar inwisselbaar) zijn. Bovendien besteedt de module Consumentengedrag aandacht aan de vraag waarom bepaalde wensen hard of juist zacht zijn. Waar de traditionele manier van onderzoek vooral een goed overzicht geeft van voorkeuren en wensen, geeft de nieuwe module dus vooral een goed inzicht in de woonvoorkeuren en het woningmarktgedrag.

Locatie bestand BZK G:\WBI\SPSS-DATA\DATA\WoON\2006\WoON2006cg_1.0.sav
Formaat SPSS
Beschikbaarheid extern I.o.m beheerder (postbus.wooninfo@minbzk.nl)
Aantal variabelen 309
Aantal records 2740

Variabelen Volgorde bestand