WoON 2006 module Sociaal Fysiek

Versie: Module Sociaal Fysiek (ond) 2006 - 1.0

Basisbestand vervolgmodule Sociaal Fysiek van het Woononderzoek Nederland 2006 (versie 1.0). Een deel van de respondenten van de woningmarktmodule van WoON 2006 is opnieuw geïnterviewd over de beleving van hun woonomgeving. Tevens bevat deze module een, aan de vragenlijst gerelateerde en door een deskundige uitgevoerde, objectieve opname van de woonomgeving van de respondent.

Locatie bestand BZK G:\WBI\SPSS-DATA\DATA\WoON\2006\WoON2006sf_1.0.sav
Formaat SPSS
Beschikbaarheid extern I.o.m beheerder (postbus.wooninfo@minbzk.nl)
Aantal variabelen 600
Aantal records 8749

Variabelen Volgorde bestand