WoON 2009 module Sociaal Fysiek

Versie: Module Sociaal Fysiek 2009 - 1.0

Basisbestand vervolgmodule Sociaal Fysiek van het Woononderzoek Nederland 2009 (versie 1.0). Een deel van de respondenten van de woningmarktmodule van WoON 2009 is opnieuw geïnterviewd over de beleving van hun woonomgeving. Tevens bevat deze module een, aan de vragenlijst gerelateerde en door een deskundige uitgevoerde, objectieve opname van de woonomgeving van de respondent.

Locatie bestand BZK G:\WBI\SPSS-DATA\DATA\WoON\2009\WoON2009sf_1.0.sav
Formaat SPSS
Beschikbaarheid extern Via DANS (https://easy.dans.knaw.nl)
Aantal variabelen 645
Aantal records 9060

Variabelen Volgorde bestand