BNW 2005 - BNW 2005

PORG1

Benaderde persoon of organisatie

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • 1. Projectontwikkelaar (105)
  • 2. Makelaar (4)
  • 3. Aannemer of uitvoerende bouwbedrijven (136)
  • 4. Garantie Instituut Woningbouw (GIW) (8)
  • 5. Raad van Arbitrage voor de bouw (2)
  • 6. Rechter/kantongerecht (9)
  • 7. Andere organisatie of persoon (62)
  • 8. Weet niet/weigering (0)
Minimum 1
Maximum 7
NVT's 4181
Missing's 0
Aantal geldig 326
Kernvariabele Ja