BNW 2005 - BNW 2005

PORG2

Benaderde persoon of organisatie

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • 1. Projectontwikkelaar (4)
  • 2. Makelaar (9)
  • 3. Aannemer of uitvoerende bouwbedrijven (31)
  • 4. Garantie Instituut Woningbouw (GIW) (3)
  • 5. Raad van Arbitrage voor de bouw (1)
  • 6. Rechter/kantongerecht (3)
  • 7. Andere organisatie of persoon (11)
  • 8. Weet niet/weigering (0)
Minimum 1
Maximum 7
NVT's 4445
Missing's 0
Aantal geldig 62
Kernvariabele Ja