BNW 2012 - BNW 2012 - e_1.1

Erfpafk

(11.3) Welk bedrag heeft u betaald voor het afkopen van de erfpacht?

Waarde
Minimum 0
Maximum 225000
NVT's 5176
Missing's 0
Aantal geldig 0
Kernvariabele Ja