BNW 2007 - BNW 2007 1.0

bethuur

huidige woning: betaalde huur (met aftrek van huurtoeslag)

Waarde
Minimum 7
Maximum 2202
NVT's 2336
Missing's 0
Aantal geldig 2137
Kernvariabele Ja