BNW 2012 - BNW 1983-2012 - e_1.2

bethuur

nettohuur per maand

Waarde
Minimum -70
Maximum 2311
NVT's 49820
Missing's 0
Aantal geldig 49716
Kernvariabele Ja