BNW 2009 - BNW 2009

BEBELEP

Belastb inkomen partner excl fiscaal voordeel

Waarde
Minimum -9016
Maximum 543020
NVT's 1604
Missing's 0
Aantal geldig 2861
Kernvariabele Ja