WBO 1998 - WBO 1998 WSA

KHUURIW

Kaal huurbedrag inwonende

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • 0. Startwaarde (9)
  • 9998. Weigert (0)
  • 9999. Weetniet (0)
Minimum 0
Maximum 9995
NVT's 117201
Missing's 0
Aantal geldig 368
Kernvariabele Ja