WBO 1998 - WBO 1998 DGVH

BELKIND

Belemmering kind op school, spelen enz.

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • 1. Ja (0)
  • 2. Nee (0)
  • 8. Weigert (0)
  • 9. Weetniet (0)
Minimum 0
Maximum 0
NVT's 117569
Missing's 0
Aantal geldig 0
Kernvariabele Ja