WBO 1998 - WBO 1998 DGVH

BJZELFS

Voorzien in dagelijkse levensbehoeften?

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • 1. Ja (4258)
  • 2. Nee (741)
  • 8. Weigert (0)
  • 9. Weetniet (0)
Minimum 1
Maximum 2
NVT's 112570
Missing's 0
Aantal geldig 4999
Kernvariabele Ja