WBO 1998 - WBO 1998 DGVH

BRTTHUIS

Thuisvoelen in buurt

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • 1. Helemaal eens (29393)
  • 2. Mee eens (62553)
  • 3. Niet eens/oneens (9082)
  • 4. Mee oneens (3776)
  • 5. Helemaal oneens (1189)
  • 8. Weigert (0)
  • 9. Weetniet (0)
Minimum 1
Maximum 5
NVT's 11576
Missing's 0
Aantal geldig 105993
Kernvariabele Ja