WBO 1998 - WBO 1998 DGVH

INGOMS

Bedrag ingezetenen omslag (per jaar)

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
Minimum 0
Maximum 161
NVT's 0
Missing's 0
Aantal geldig 117569
Kernvariabele Ja