WBO 1998 - WBO 1998 DGVH

NIETGVBY

Belangrijkste reden nog niets gevonden

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • 1. Geen aanbieding (3158)
  • 2. Te groot/klein (649)
  • 3. Te duur (2936)
  • 4. Buurt ongeschikt (638)
  • 5. Te weinig actie (3778)
  • 6. Andere reden (4841)
  • 8. Weigert (0)
  • 9. Weetniet (0)
Minimum 1
Maximum 6
NVT's 101569
Missing's 0
Aantal geldig 16000
Kernvariabele Ja