WBO 1998 - WBO 1998 DGVH

TBEVSAMS

Tevredenheid met bevolking in buurt

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • 1. Helemaal eens (19043)
  • 2. Mee eens (68655)
  • 3. Niet eens/oneens (10704)
  • 4. Mee oneens (5952)
  • 5. Helemaal oneens (1639)
  • 8. Weigert (0)
  • 9. Weetniet (0)
Minimum 1
Maximum 5
NVT's 11576
Missing's 0
Aantal geldig 105993
Kernvariabele Ja