WBO 1998 - WBO 1998 DGVH

VBEJWON

Vorige woning bedoeld voor ouderen

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • 1. Ja (727)
  • 2. Nee (26979)
  • 8. Weigert (0)
  • 9. Weetniet (0)
Minimum 1
Maximum 2
NVT's 89863
Missing's 0
Aantal geldig 27706
Kernvariabele Ja