WBO 2002 - WBO 2002 r_1.0

subsper

Periode huursubsidie per maand of kwartaal

Waarde
  • 1. per maand (1552)
  • 2. per kwartaal (198)
  • 8. weet niet (0)
  • 9. weigert (0)
Minimum 1
Maximum 2
NVT's 73293
Missing's 0
Aantal geldig 1750
Kernvariabele Ja