WBO 2002 - WBO 2002 r_1.0

vkoop

verkoopwaarde vorige woning

Waarde
Minimum 11345
Maximum 0
NVT's 69807
Missing's 0
Aantal geldig 5236
Kernvariabele Ja