WBO 1994 - WBO 1994 DGVH

BRTSTANK

(V611C) OVERLAST VAN STANK/STOF/VUIL

Waarde
  • 1. niet of in geringe mate (44065)
  • 2. noch in sterke, noch in geringe mate (6344)
  • 3. in sterke mate (4461)
Minimum 1
Maximum 3
NVT's 8179
Missing's 0
Aantal geldig 54870
Kernvariabele Ja