WBO 1994 - WBO 1994 DGVH

OFP3

ONTWIKKELINGSFASE 3E PERSOON

Waarde
 • 1. woont samen met ouders (+ ander(en)) (22757)
 • 2. woont samen met vader/moeder (+ ander(en (695)
 • 3. woont samen met vader/moeder + partner d (847)
 • 4. woont samen met echtgeno(o)t(e) (+ ander (7)
 • 5. woont samen met echtgeno(o)t(e) en kinde (14)
 • 6. woont samen met vaste partner (+ ander(e (0)
 • 7. woont samen met vaste partner en kinder( (0)
 • 8. woont samen met kinder(en) (+ ander(en)) (4)
 • 9. woont alleen (0)
 • 10. woont samen met anderen (350)
 • 11. overig (99)
Minimum 1
Maximum 11
NVT's 38276
Missing's 0
Aantal geldig 24773
Kernvariabele Ja