WBO 1994 - WBO 1994 DGVH

TARIEFH

TARIEFGROEP INKOMSTENBELASTING (HOOFD)

Waarde
  • 1. tariefgroep 1 (geen basisaftrek) (925)
  • 2. tariefgroep 2 (basisaftrek) (41677)
  • 3. tariefgroep 3 (eigen basisaftrek plus ov (19154)
  • 4. tariefgroep 4 (basisaftrek plus alleenst (738)
  • 5. tariefgroep 2 (basisaftrek plus aoa plus (183)
Minimum 1
Maximum 5
NVT's 0
Missing's 372
Aantal geldig 62677
Kernvariabele Ja