WoON 2006 Sociaal Fysiek - Module Sociaal Fysiek (ond) 2006 - 1.0

DNSBHE_W

(W3.02.02.B) beplanting heg (directe woonomgeving) (niet aan straat)

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • 0. nee (1007)
  • 1. ja (938)
  • 8. niet van toepassing (0)
Minimum 0
Maximum 1
NVT's 6804
Missing's 0
Aantal geldig 1945
Kernvariabele Ja