WoON 2006 Sociaal Fysiek - Module Sociaal Fysiek (ond) 2006 - 1.0

OSPVZ_W

(W6.06.05) zichtbaarheid speelvoorziening (woonomgeving)

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • 0. nee (40)
  • 1. ja, vanuit 1 of 2 woningen (90)
  • 2. ja, vanuit 3 of meer woningen (3529)
  • 8. niet van toepassing (0)
Minimum 0
Maximum 2
NVT's 5090
Missing's 0
Aantal geldig 3659
Kernvariabele Ja