WoON 2006 Sociaal Fysiek - Module Sociaal Fysiek (ond) 2006 - 1.0

SLPBOU_S

(S46.h) Slaap verstoord bouw / sloop

Ga naar vragenlijst / afgeleide

Waarde
  • 1. Nooit (6803)
  • 2. Minstens een keer in het afgelopen jaar (845)
  • 3. Minstens een keer per maand (322)
  • 4. Minstens een keer per week (274)
  • 5. Dagelijks (127)
  • 9. Geen antwoord (378)
Minimum 1
Maximum 5
NVT's 0
Missing's 378
Aantal geldig 8371
Kernvariabele Ja