WoON 2009 Sociaal Fysiek - Module Sociaal Fysiek 2009 - 1.0

BERECP_S

(S38.j) Locatie contact - Recreatieplek / park

Waarde
  • 1. Zeer onbelangrijk (370)
  • 2. Onbelangrijk (1431)
  • 3. Niet belangrijk en ook niet onbelangrijk (937)
  • 4. Belangrijk (2666)
  • 5. Zeer belangrijk (501)
  • 6. N.v.t. (2327)
  • 8. Refusal (0)
  • 9. Don't Know (6)
Minimum 1
Maximum 6
NVT's 822
Missing's 6
Aantal geldig 8232
Kernvariabele Ja