WoON 2009 Sociaal Fysiek - Module Sociaal Fysiek 2009 - 1.0

DSGSBR_W

(W40702) breedte groenstrook/plantsoen (directe woonomgeving)

Waarde
  • 1. minder dan 1 meter breed (62)
  • 2. tussen de 1 en 2 meter breed (372)
  • 3. meer dan 2 meter breed (2426)
  • 8. Refusal (4005)
Minimum 1
Maximum 3
NVT's 2195
Missing's 4005
Aantal geldig 2860
Kernvariabele Ja