WoON 2009 Sociaal Fysiek - Module Sociaal Fysiek 2009 - 1.0

DSROLS_W

(W40203) rolstoel straat oversteken (directe woonomgeving)

Waarde
  • 0. nee (1872)
  • 1. ja, op specifieke oversteekplaatsen (3024)
  • 2. ja, op vrijwel elke plek (683)
Minimum 0
Maximum 2
NVT's 3481
Missing's 0
Aantal geldig 5579
Kernvariabele Ja