WoON 2009 Sociaal Fysiek - Module Sociaal Fysiek 2009 - 1.0

DSRVV3_W

(W40305C) verkeersverordening rijbaan 3 (directe woonomgeving)

Waarde
  • 1. woonerf (stapvoets) (2)
  • 2. 30 kilometer per uur (47)
  • 3. 50 kilometer per uur (77)
  • 4. 60 kilometer per uur (0)
  • 5. 70 kilometer per uur (4)
  • 6. 80 kilometer per uur (0)
  • 7. meer dan 80 kilometer per uur (0)
  • 9. onbekend (0)
Minimum 1
Maximum 5
NVT's 8930
Missing's 0
Aantal geldig 130
Kernvariabele Ja