WoON 2009 Sociaal Fysiek - Module Sociaal Fysiek 2009 - 1.0

HISTB_S

(S108f) Imago buurt: historische

Waarde
  • 1. Helemaal mee oneens (1157)
  • 2. Mee oneens (4455)
  • 3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens (1511)
  • 4. Mee eens (1626)
  • 5. Helemaal mee eens (265)
  • 8. Refusal (0)
  • 9. Don't Know (46)
Minimum 1
Maximum 5
NVT's 0
Missing's 46
Aantal geldig 9014
Kernvariabele Ja