WoON 2009 Sociaal Fysiek - Module Sociaal Fysiek 2009 - 1.0

KANTR_S

(S108q) Imago buurt: te veel kantoren

Waarde
  • 1. Helemaal mee oneens (2536)
  • 2. Mee oneens (5652)
  • 3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens (491)
  • 4. Mee eens (336)
  • 5. Helemaal mee eens (36)
  • 8. Refusal (0)
  • 9. Don't Know (9)
Minimum 1
Maximum 5
NVT's 0
Missing's 9
Aantal geldig 9051
Kernvariabele Ja