WoON 2009 Sociaal Fysiek - Module Sociaal Fysiek 2009 - 1.0

OSPVZ_W

(W60605) zichtbaarheid speelvoorziening (woonomgeving)

Waarde
  • 0. nee (53)
  • 1. ja, vanuit 1 of 2 woningen (83)
  • 2. ja, vanuit 3 of meer woningen (2438)
Minimum 0
Maximum 2
NVT's 6486
Missing's 0
Aantal geldig 2574
Kernvariabele Ja