WoON 2009 Sociaal Fysiek - Module Sociaal Fysiek 2009 - 1.0

RECPRK_S

(S107c) Aantal keer bezoek recreatiepark [oorspr: RecreaP_s]

Waarde
  • 1. Geen enkele keer (4615)
  • 2. 1 tot 3 keer (2515)
  • 3. 3 tot 11 keer (871)
  • 4. Minstens 1 keer per maand maar niet iedere week (313)
  • 5. Eens per week of vaker (191)
  • 8. Refusal (0)
  • 9. Don't Know (10)
Minimum 1
Maximum 5
NVT's 545
Missing's 10
Aantal geldig 8505
Kernvariabele Ja