WoON 2009 Sociaal Fysiek - Module Sociaal Fysiek 2009 - 1.0

TEVGRN_S

(S91) Tevredenheid met groen in de buurt [oorspr: TevrGroe_s]

Waarde
  • 1. zeer ontevreden, (420)
  • 2. ontevreden, (884)
  • 3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden, (1732)
  • 4. tevreden, (4418)
  • 5. of zeer tevreden? (1571)
  • 8. Refusal (11)
  • 9. Don't Know (24)
Minimum 1
Maximum 8
NVT's 0
Missing's 24
Aantal geldig 9036
Kernvariabele Ja